Поделиться Поделиться

Таблиця лабораторних показників

Загальний аналіз крові

Ознака

Норма

Еритроцити

Чоловіки: 4,0-5,0 × 10І2/л

Жінки: 3,9-4,7 × 1012/л

Гемоглобін

Чоловіки: 135-180 г/л

Жінки: 120-140 г/л

Колірний ознака

0,85-1,15

Ретикулоцити

0,2-1 %

Тромбоцити

180,0-320,0 × 109/л

Лейкоцити

4,0-9,0 × 109/л

Базофіли

0-0,065 × 109/л (0-1 %)

Еозинофіли

0,02-0,30 × 109/л (0,5-5,0 %)

Паличкоядерні нейтрофіли

0,04-0, 30 × 109/л (1-6 %)

Сегментоядерні нейтрофіли

2,0-5,50 × 109/л (47-72 %)

Моноцити

0,09-0,60 × 109/л (3-11 %)

Лімфоцити

1,2-3,0 × 109/л (19-37 %)

Швидкість осідання

Чоловіки: 2-10 мм/год

еритроцитів (ШОЕ)

Жінки: 2-15 мм/год

Гематокрит

Чоловіки: 40-48 %

Жінки: 36-42 %

Біохімічний аналіз крові

Загальний білок

65-85 г/л

Альбуміни

35-50 г/л (52-65 %)

Глобуліни:

23-35 г/л (35-48%)

α1-глобуліни

2-4 г/л (4,2-7,2%)

α2-глобуліни

5-9 г/л (6,8-12 %)

β-глобуліни

6-11 г/л (9,3-15%)

у-глобуліни

11-15 г/л (15-19%)

А/Г-коефіцієнт

1,2-2,0

імуноглобуліни:

IgD

0-0,15 г/л

IgG

50-112,5 мкмоль/л

IgM

0,6-2,5 мкмоль/л

IgA

5,6-28,1 мкмоль/л

IgE

0,3-30 нмоль/л

Білірубін:

загальний

вільний (непрямий, некон'югований) зв'язаний (прямий, кон'югований)

8,5-20,5 мкмоль/л 1,7-17,11 мкмоль/л 0,86-5,1 мкмоль/л

Ліпіди (загальний вміст)

5-7 г/л

Тригліцериди

0,59-1,77 ммоль/л

Холестерин загальний

2,97-8,79 ммоль/л

Ліпопротеїди:

дуже низької щільності (пребета- ліпопротеїди)

низької щільності (бета-ліпопротеїди) високої щільності (альфа-ліпопротеїди)

1,5-2,0 г/л (0,63-0,69 ммоль/л)

3-4,5 г/л (3,06-3,14 ммоль/л) 1,25-6,5 г/л (1,13-1,15 ммоль/л)

Хіломікрони

0-0,5 г/л (0-0,1 ммоль/л)

Глюкоза крові

3,3-5,5 ммоль/л

Глікований (глікозильований) гемоглобін

4-7 %

Залізо крові

8,53-28,06 мкмоль/л

Калій крові (плазма)

3,8-5,2 ммоль/л

Натрій крові (плазма)

138-217 ммоль/л

Кальцій крові (плазма)

0,75-2,5 ммоль/л

Магній (плазма)

0,78-0,91 ммоль/л

Фосфор (неорганічний), сироватка

0,646-1,292 ммоль/л

Хлориди крові

97-108 ммоль/л

Азот залишковий (небілковий)

14,28-25 ммоль/л

Сечовина, сироватка

3,33-8,32 ммоль/л

Креатинін

53-106,1 мкмоль/л

Креатин

Чоловіки: 15,25-45,75 мкмоль/л

Жінки: 45,75-76,25 мкмоль/л

Сечова кислота

Чоловіки: 0,12-0,38 мкмоль/л

Жінки: 0,12-0,46 мкмоль/л

Лактатдегідрогеназа (ЛДҐ)

< 7 ммольДгодина × л)

Альдолаза

0,2-1,2 ммольДгодина × л)

Альфа-амілаза (діастаза) крові

12-32 г/(година × л)

Аспартатамінотрансфераза (ACT, АсАТ)

0,1-0,45 ммольДгодина × л)

Аланінамінотрансфераза (АЛТ, АлАТ)

0,1-0,68 ммольДгодина × л)

Холінестераза

160-340 ммольДгодина × л)

Лужна фосфатаза

0,5-1,3 ммоль/(година × л)

0,152-0,305 ммоль/(година × л)

Креатинфосфокіназа (КФК), сироватка

до 1,2 ммоль P/година × л

Ліпаза

0,4-30 ммольДгодина хл)

Коагулограма

Протромбіновий індекс

80-100%

Час рекальцифікації плазми

60-120с

Тромботест

IV-V ступінь

Фібриноген

5,9-11,7 мкмоль/л

Фібриноген В

Негативний

Фібринолітична активність

183-263 хв

Толерантність плазми до гепарину

3-6(7-11)хв

Час зсідання крові за Лі – Уайтом

5-10 хв

Тривалість кровотечі за Дюке

До 4 хв

Ретракція кров'яного згустку

44-65 % (індекс ретракції 0,3-0,5)

Показники кислотно-лужного стану крові

pH, артеріальна кров

7,4

pH, венозна кров

7,35

Напруга вуглекислого газу, Рсоу артеріальна кров венозна кров

40 мм році.ст. 46 мм році. ст.

Напруга кисню, Ро2, артеріальна кров

75-105 мм році.ст.

Надлишок (дефіцит) основ (BE)

±2,3 ммоль/л

Загальні буферні основи крові (ВВ)

45-50 ммоль/л

Стандартний бікарбонат (В): артеріальна кров венозна кров

24 ммоль/л 26 ммоль/л

Справжній бікарбонат (АВ)

27 ммоль/л

Інші показники крові

Кортизол, сироватка

230-750 нмоль/л

Осмоляльність, сироватка

275-295 мосмоль

Паратгормон, сироватка

42,6 ± 9,31 пмоль/л

Соматотропний гормон

0-118 пмоль/л

Тиреотропний гормон, сироватка чи плазма

128 ± 28 пмоль/л

Тироксин (T4), сироватка

65-155 нмоль/л

Трийодтиронін (T3), сироватка

1,77-2,43 нмоль/л

Феритин, сироватка

Чоловіки: 96 ± 7,63 мкг/л

Жінки: 45,5 ± 4,58 мкг/л

α1-серомукоїд

12,47-31,75 мкмоль/л

Тимолова проба

до 5 ОД

Сіалова кислота

550-790 мг/л

С-реактивний білок

Негативний

Антистрептолізин-0 (АСУІ-0)

250 ОД

Антистрептогіалуронідаза (АСГ)

250 ОД

Показники сечі

Ознака

Норма

Відносна щільність сечі

1,016-1,022

Формені елементи сечі: за методом Каковського – Аддіса:

лейкоцити

До 2 × 106/добу

еритроцити

До 1× 106/добу

циліндри

До 2 × 104/добу

за Нечипоренком:

лейкоцити

До 4× 106/л

еритроцити

До 1× 106/л

Білок, загальний

45,0-75,0 мг/добу

Калій

38-77 ммоль/добу

Кальцій

2,5-7,5 ммоль/добу

Кліренс креатиніну

Чоловіки: 97-137 мл/хв

Жінки: 88-128 мл/хв

Сечова кислота

1,48-4,43 ммоль/добу

Натрій

коливається залежно від дієти

Оксалати

90-445 мкмоль/л

Хлориди

4,1-13,7 мкмоль/добу

17-кетостероїди

Чоловіки: 27,7-79,7 мкмоль/добу

Жінки 17,4-55,4 мкмоль/добу

17-оксикортикостероїди

0,11-0,77 мкмоль/добу

Альфа-амілаза (діастаза) в сечі

28-160 г (година л)

Креатинін сечі

Чоловіки: 6,8-17,6 ммоль/добу

Жінки: 7,1-15,9 ммоль/добу

← Предыдущая страница | Следующая страница →