Поделиться Поделиться

Розвиток черепа, вікові особливості кісток мозкового і лицевого черепа

Кістки черепа починають формуватися на ранніх етапах пренатального онтогенезу, дуже скоро виникають перші центри скостеніння (табл. 15).

Лобова кістка починає формуватися на 9-му тижні ембріогенезу із двох перших центрів скостеніння (майбутні лобові горби), що виникають у сполучнотканинній пластинці (перетинчастому черепі). У немовляти лобова кістка складається з двох половин, з'єднаних серединним швом. Зрощення цих двох половин лобової кістки відбувається на 2-7-му році життя дитини. Лобова пазуха починає розвиватися на 1-му році життя (табл. 16).

Більша частина клиноподібної кістки розвивається з хряща, у якому на 9-му тижні ембріогенезу утворюється 5 пар центрів скостеніння. Зі сполучнотканинної пластинки розвиваються тільки бічні ділянки великих крил і присередні пластинки крилоподібних відростків (за винятком крилоподібного гачка). Центри скостеніння поступово зливаються один з одним. У немовляти клиноподібна кістка складається з трьох окремих частин: центральної частини, до якої входить тіло і малі крила; великих крил з бічними пластинками крилоподібних відростків; присередніх пластинок крилоподібних відростків. Дані частини зростаються в єдину клиноподібну кістку аж на 3-8-му році життя дитини. На 3-му році в тілі даної кістки починає формуватися клиноподібна пазуха.

Потилична кістка. Основна і бічна частини потиличної кістки, а також нижній відділ потиличної луски розвиваються з хряща, у якому виникають окремі чотири центри скостеніння. Верхня частина потиличної луски формується зі сполучнотканинної пластинки, у якій утворюється два центри скостеніння. Центри скостеніння закладаються на 8-10-му тижні,

ТАБЛИЦЯ 14. Похідні зябрових дуг у людини та відповідні черепні нерви, що іннервують їх (за Браусом)

Порядковий

номер

зябрових дуг

Назва дуги

Похідні зябрових дуг

Черепні нерви, що іннервують похідні зябрових дуг

1

1 зяброва чи щелепна

Молоточок, коваделко, верхня і нижня щелепи

Третя гілка трійчастого нерва (V)

II

II зяброва чи під'язикова

Стремінце, шилоподібний відросток скроневої кістки, передня частина тіла і малі роги під'язикової кістки; шило-під'язикова зв'язка

Лицевий нерв (VII)

III

III зяброва

Задня частина тіла і великі роги під'язикової кістки

Язико-глотковий нерв (IX)

IV

IV зяброва

Щитоподібний, перснеподібний, черпакуваті, ріжкуваті та клиноподібні хрящі гортані

Верхній гортанний нерв – гілка блукаючого нерва (X)

V

V зяброва

Перераховані вище хрящі гортані

Поворотний гортанний нерв – гілка блукаючого нерва (X)

Рис. 83. Положення зябрових (I-V) дуг і їх похідних (схема, модифікація А. Бистрова)

а злиття їх в одну потиличну кістку відбувається тільки після народження на 3-5-му році життя дитини.

Тім'яна кістка розвивається зі сполучнотканинної перетинки, первинний центр скостеніння виникає на місці майбутнього тім'яного горба на 8-му тижні виутрішньоутробного життя.

Решітчаста кістка утворюється з 3-х центрів скостеніння: серединного і двох бічних, що виникають у хрящі носової капсули. Із серединного центру скостеніння розвивається перпендикулярна пластинка, а з бічних – решітчасті лабіринти.

З'єднення частин у єдину решітчасту кістку відбувається після народження на 6-му році життя дитини.

Скронева кістка починає формуватися на 5-6-му місяці виутрішньоутробного життя після появи центрів скостеніння в хрящовій слуховій капсулі (майбутня кам'яниста частина). Зі сполучної тканини розвивається тільки лускова частина скроневої кістки, центр скостеніння виникає в ній на 9-му тижні. У барабанній частині центр скостеніння виникає на 10- му тижні пренатального онтогенезу. Шилоподібний відросток розвивається з хряща II вісцеральної дуги з двох центрів скостеніння – один виникає перед

ТАБЛИЦЯ 15. Строки утворення точок скостеніння в кістках черепа людини (за Петтеном)

Назва кісток черепа та їх частин

Строки утворення точок скостеніння (місяці внутрішньоутробного розвитку)

Строки злиття

точок скостеніння

Лобова кістка

2-3

2-8 років

Клиноподібна кістка: крила

2,5

4 міс. внутрішньоутробного розвитку -1 рік

передня частина тіла

3

задня частина тіла

2-3

бічні пластинки

2,5

Потилична кістка:

1-4 роки

верхня ділянка луски

2

основна частина

2-3

бічні частини

2-3

Скронева кістка:

9 міс. внутрішньоутробного розвитку -1 рік

лускова частина

2-3

барабанна частина

3,5

кам'яниста частина

5-6

Тім'яна кістка

2,5

Верхня щелепа

2

Нижня щелепа:

1 -2 роки

тіло

1,5-2

підборідний виступ

8

Вилична кістка

2-3

6-16 років

Решітчаста кістка

6 міс. внутрішньоутробного розвитку – 4 роки

Носова кіска

2,5

Сльозова кістка

3

Піднебінна кістка

2

Під'язикова кістка:

25-30 років

тіло

9-10

великі роги

8-10

малі роги

1-2 роки

Слухові кісточки:

молоточок

2-5,5

коваделко

5,5

стремінце

5,5

народженням, а другий на 2-му році життя дитини. Зрощення частин скроневої кістки поміж собою починається також до народження дитини і продовжується до 13 років. Шилоподібний відросток приростає до скроневої кістки на 2-12-му році життя дитини.

Верхня щелепа утворюється шляхом злиття декількох центрів скостеніння, що виникають наприкінці 2-го місяця ембріогенезу в сполучній тканині верхньощелепного і середнього носового (лобового) відростків. Один центр скостеніння утворюється в майбутньому комірковому відростку на рівні зубних комірок для різців, з якого утворюється різцева кістка також у внутрішньоутробному періоді. Різцева кістка приростає до верхньої щелепи після народження. Верхньощелепна пазуха починає формуватися на 5-6-му місяці внутрішньоутробного життя.

Малі кістки лицевого черепа (піднебінна, носова, сльозова, вилична кістки і леміш) розвиваються з центрів скостеніння, які виникають в перетинчастому черепі наприкінці 2-го – початку 3-го місяця внутрішньоутробного життя. Нижня носова раковина і решітчаста кістка розвиваються з хряща носової капсули.

Нижня щелепа розвивається зі сполучнотканинної пластинки, що оточує хрящ Меккеля і спочатку складається з двох половин. У кожній половині перетинчастої нижньої щелепи на 2-му місяці емб

ТАБЛИЦЯ 16. Строки утворення порожнин (пазух і комірок) у повітроносних кістках черепа

Повітроносні

порожнини

Строки утворення

у плода

після

народження

Верхньощелепна пазуха

5-6 міс.

Соскоподібні комірки

5-8 міс.

Решітчасті комірки

9-12 міс.

Лобова пазуха

12 міс.

Клиноподібна пазуха

3 роки

ріогенезу утворюється кілька центрів скостеніння. Дані центри скостеніння поступово зростаються один з одним. Обидві половини нижньої щелепи зростаються в одну кістку після народження тільки на 1-2- му році життя дитини. У дитини до прорізування зубів кут нижньої щелепи тупий, її гілки короткі і нахилені назад. У 20-40-річних людей кут нижньої щелепи наближається до прямого, її гілки розташовані вертикально. У старих людей, у яких випали зуби, кут нижньої щелепи стає тупим, довжина гілок зменшується, коміркова частина атрофується.

Під'язикова кістка утворюється із хряща II зябрової дуги (малі роги) і III зябрової дуги (тіло і великі роги). Центри скостеніння в хрящі тіла і великих рогів під'язикової кістки виникають перед народженням (8-10 міс), а в малих рогах – на 1-2- му році життя дитини. Зрощення цих частин в одну під'язикову кістку відбувається тільки на 25-30-му році життя людини.

← Предыдущая страница | Следующая страница →