Поделиться Поделиться

Варіанти й аномалії м'язів грудної клітки

Великий грудний м'яз: розміри його частин та місця їх початку можуть бути різними; часто відсутня щілина поміж ключичною і грудинною-ребровою частинами.

Передній зубчастий м'яз: може мати різну кількість зубців; верхні пучки, що починаються від I і II ребер, часто утворюють окремий товстий м'яз, котрий прикріплюється до верхнього відділу присереднього краю лопатки.

Зовнішні міжреброві м'язи: мінливими є їх товщина і довжина, іноді дані м'язи розташовані аж до груднини; у деяких випадках у м'язах переважають тонкі сухожилкові пластинки; іноді відсутні один чи кілька міжрсбропих м'язів; трапляються додаткові м'язові пучки, ідо з'єднуються з внутрішніми міжребровими м'язами, з переднім зубчастим чи зовнішнім косим м'язом живота.

Внутрішні міжреброві м'язи: деколи відсутні м'язи в одному чи декількох міжреброиих просторах; є різними товщина і розташування цих м'язів; іноді внутрішні міжреброві м'язи займають весь міжребровий простір аж до хребтового стовпа.

Підреброві м'язи: непостійні, величина і форма цих м'язів може бути різною.

Поперечний м'яз грудної клітки: даний м'яз часто відсутній; різними є його форма і розміри, місця початку і прикріплення; м'яз може складатися з декількох окремих пучків.

М'язи-підіймачі ребер: мінливими є розміри м'язів, місця їх початку і прикріплення; іноді відсутні один чи кілька м'язів.

Діафрагма: відсутня дуже рідко, проте ця вада несумісна з життям; розміри м'язової частини і сухо- жилкового центра, а також величина розтворів можуть бути різними; серед аномалій діафрагми переважають дефекти однієї з її частин, частіше відсутній сухожилковий центр, що приводить до вроджених діафрагмових гриж; іноді бувають додаткові м'язові пучки, що з'єднують діафрагму з поперечним м'язом живота і квадратним м'язом попереку.

Топографія фасцій і клітковинних просторів стінок грудної клітки

На стінках грудної клітки визначають наступні кісткові орієнтири: яремну вирізку груднини, праворуч і ліворуч під ключицею підключичні ямки, знизу – мечоподібний відросток груднини, а також ребра і реброві дуги. Яремна вирізка груднини розташована на рівні нижнього краю тіла II грудного хребця, кут груднини проектується на міжхребцевий диск поміж IV і V грудними хребцями, нижня межа тіла груднини проектується на рівні тіла X грудного хребця. На поверхні грудної ділянки визначаються контури великого грудного м'яза і дельтоподібно-грудна борозна (у чоловіків). У жінок на рівні III–VII ребер розташовані грудні залози. На бічних ділянках грудної клітки помітна зубчаста лінія, яка утворена зубцями переднього зубчастого м'яза і зовнішнього косого м'яза живота. Шкіра грудної ділянки відносно тонка; у чоловіків у ділянці груднини і лопаток часто виражений волосяний покрив. Найбільше потових і сальних залоз розташовано у шкірі передгруднинної ділянки, бічних ділянках грудної клітки і лопаткових ділянок. Підшкірна клітковина виражена більше у жінок. У ній проходять поверхневівени, кінцеві гілки артерій (бічних грудних), передні і бічні гілки міжребрових нервів.

Поверхнева фасція (fascia superficialis) починається від ключиць, йде донизу і роздвоюється на поверхневий та глибокий листки. Дані листки охоплюють спереду і позаду грудну залозу, утворюючи її капсулу, від якої відходять вглиб залози сполучнотканинні перетинки, що розділяють н на частки. Потовщені пучки фасції, що проходять від капсули грудних залоз до ключиць, називаються підвішувальними зв'язками груді (ligg. suspensoria mammaria).

Грудна фасція (fascia thoracica) розташована глибше за поверхневою фасцією і складається з двох листків – поверхневого і глибокого, які утворюють піхву для великого грудного м'яза. Поверхневий листок грудної фасції вгорі прикріплюється до ключиці, а присередньо зростається з окістям груднини. Даний листок збоку і зверху продовжується в дельтоподібну фасцію, а вона переходить в пахвову фасцію. Глибокий листок грудної фасції розташовується на задній поверхні великого грудного м'яза і попереду малого грудного м'яза. Ця фасція розщеплюється і утворює піхву для малого грудного м'яза. Угорі, у межах ключично-грудного трикутника (поміж верхнім краєм малого грудного м'яза і ключицею), частина глибокого листка грудної фасції ущільнюється і вже називається ключично-грудною фасцією (fascia clavipectoralis). Збоку і знизу глибокий листок грудної фасції зростається з поверхневим листком даної фасції.

У межах малого і великого грудних м'язів виділяють такі трикутники. Поміж ключицею і верхнім краєм малого грудного м'яза розташовується ключично-грудний трикутник (trigonum clavipectorale) на рівні ключично-грудної фасції. Обрису малого грудного м'яза відповідає грудний трикутник (trigonum pectorale). Поміж нижнім краєм малого грудного м'яза і нижнім краєм великого грудного м'яза проектується підгрудний трикутник (trigonum subpectorale). У ділянці груднини грудна фасція зростається з її окістям й утворює щільну сполучнотканинну пластинку – перетинку груднини (membrana sterni).

Поміж великим і малим грудними м'язами, що розміщені у фасціальних піхвах, розташований підгрудний клітковинний простір, а під малим грудним м'язом – глибокий підгрудний клітковинний простір, які заповнені жировою клітковиною. Поміж зовнішніми і внутрішніми міжребровими м'язами розташовується тонкий шар пухкої сполучної тканини, у якій на рівні борозни ребра проходять міжреброві судини і нерви.

Також виділяють власне грудну і внутрішньогрудну фасції. Власне грудна фасція (fascia thoracica propria) покриває ззовні зовнішні міжреброві м'язи і ребра. Внутрішньогрудна фасція чи пристінкова фасція грудної клітки (fascio endothoracica; fascia parietalis thoracis) вистилає стінки грудної порожнини зсередини, тобто прилягає до внутрішніх міжребрових м'язів, поперечного м'яза грудної клітки, внутрішніх поверхонь ребер і діафрагми.

Похожие статьи