Поделиться Поделиться

Переломовивихи кісток передпліччя

Переломовивих Монтеджі – перелом верхньої чи на межі верхньої і середньої третини ліктьової кістки зі зміщенням відламків під кутом з одночасним вивихом головки променевої кістки в ліктьовому суглобі. Виникає від прямого удару по зігнутому в лікті і випростаному передпліччю, при захисті від удару чи при падінні на бордюр чи іншу тверду перешкоду (рис. 4.29 а).

Переломовивих Галеацці – перелом променевої кістки, як правило, на межі середньої і нижньої третини та вивих головки ліктьової кістки в променево- зап'ястковому суглобі. Виникає від падіння на випрямлену і проновану руку з опорою на долоню чи тил кисті, рідше від прямого удару по передпліччю (рис. 4.29 б).

Принципи діагностики та лікування. При переломовивиху Монтеджі передпліччя вкорочене, набрякле. При пальпації визначається болючість, патологічна рухомість і деформація ліктьової кістки. Головка променевої кістки знаходиться спереду ліктьового суглоба. Активні рухи в ліктьовому суглобі внаслідок болю неможливі, пасивні – пружні.

При огляді хворого з переломовивихом Галеацці відзначається набряк у ділянці діафіза променевої кістки, при рухах – патологічна рухомість і крепітація кісткових відламків, позитивний симптом осьового навантаження. Для визначення характеру зміщення уламків проводять рентгенографію передпліччя з суміжними суглобами у двох проекціях (рис. 4.30).

При наявності переломовивиху Монтеджі під загальним знеболенням проводять тракцію за кисть і повну супінацію передпліччя, усувають кутове і бокове зміщення відламків ліктьової кістки з одночасним зануренням головки променевої кістки. Хірург натискає пальцем на виступаючи головку променевої кістки і одночасно згинає у лікті супіноване передпліччя до кута 50-60°. Кінцівку фіксують задньою гіпсовою шиною від плечового суглоба до головок п'ясткових кісток у дорослих на 5-6 тижнів, а у дітей – на 2-3 тижні. У випадку інтерпозиції м'яких тканин поміж відламками і невправимості вивихнутої головки чи постійно виникаючого рецидиву вивиху проводять відкриту репозицію відламків

Рис. 4.29. Схема переломовивиху Галеацці (а) та переломовивиху Монтеджі (б)

Рис. 4.30. Переломовивих Монтеджі (а) переломовивих Галеацці (б)

ліктьової кістки та металофіксацією. Головку променевої кістки вправляють та відновлюють зв'язковий апарат.

Хворих з переломовивихом Галеацці дозволяється лікувати консервативно. Для цього під знеболенням проводять тракцію по осі променевої кістки, відламки якої вправляють і одночасно усувають вивих головки ліктьової кістки. Фіксують кінцівку глибокою гіпсовою лонгетою від верхньої третини плеча до основ пальців кисті при зігнутому в лікті до 90° і супінованому передпліччі. Строк фіксації в шині 2-2,5 міс. Призначають розробку рухів у суглобах, масаж і фізіотерапію. Тривалість непрацездатності – 3-3,5 міс. При інтерпозиції м'яких тканин і неможливості вправлення променевої кістки слід застосовувати остеосинтез пластиною чи інтрамедулярним стержнем.

Похожие статьи