Поделиться Поделиться

Роль дихальної системи в регуляції кислотно-основної реакції організму

Газообмін поміж кров'ю та атмосферним повітрям, котрий відбувається в легенях, дуже тісно пов'язаний з регуляцією КОР організму. Даний зв'язок реалізується через гідрокарбонатну буферну систему крові, яка є вентиляційно відкритою. Один із компонентів даної системи – вуглекислий газ – може в більшому чи меншому об'ємі виділятися легенями в атмосферу, що відображається на зміні концентрації кислої чи основної частини буферу. Особливе значення для компенсації відхилень кислотно-основної рівноваги має регуляція дихання. Так, при зменшенні pH крові (закисленні) посилюється вентиляція легень, що призводить до збільшення виділення СO2 в атмосферу. Даний газ є продуктом розкладення недисоційованої вугільної кислоти, яка у свою чергу утворилася шляхом зв'язування

РИС. 9.9. Компенсаторні механізми простих порушень кислотно-основної рівноваги організму

гідрокарбонатами іонів водню. При збільшенні в крові концентрації основних іонів вентиляція легень, навпаки, зменшується. Цим самим досягається затримка СO2 в крові, що призводить до зростання концентрації вугільної кислоти та іонів водню, що є продуктами її дисоціації.

Таким чином, легені виступають в ролі фізіологічної константної системи, яка здатна виводити в атмосферу надлишок леткої вугільної кислоти чи відновлювати буферну ємність гідрокарбонатного буфера шляхом затримки вуглекислого газу в організмі.

Роль нирок у регуляції кислотно-основної реакції організму

Участь нирок у регуляції КОР полягає у виведенні із організму нелетких органічних та неорганічних кислот, які переважно екскретуються у зв'язаному вигляді (у складі солей). У нормі нирки виділяють слабокислу сечу (pH – 5,7). У разі компенсації ацидозів та алкалозів сеча стає сильно кислою (pH – 4,0), чи слабко лужної реакції (pH – 8,0). Коли вміст нелетких кислот у крові збільшується, то нирки виводять надлишок іонів водню у вигляді дигідрофосфату та іона амонію. Утворення цих сполук у сечі відбувається завдяки секреції епітелієм канальців нирок іонів водню в обмін на реабсорбцію іонів натрію. Даний транспорт іонів у протилежних напрямках називається антипорт. Канальцева секреція іонів водню призводить до реабсорбції в кров разом з натрієм і гідрокарбонатів. У випадку залуження крові процеси канальцевої секреції іонів водню, а значить, і реабсорбції іонів натрію та гідрокарбонатів пригнічуються, а це призводить до виділення нирками лужної сечі.

Реакції кислотно-основної рівноваги в нормі та при патології

У здорових людей всі зміщення КОР є повністю компенсованими і не вимагають спеціальних втручань. Так, дихальний ацидоз може виникнути при перебуванні людей в умовах із підвищеним вмістом СO2 (у підводних човнах, шахтах). Нереспіраторний (метаболічний) – при тривалому вживанні кислої їжі, вуглеводному голодуванні, посиленій м'язовій роботі. Дихальний алкалоз виникає у людей при перебуванні в умовах високогір'я, у льотчиків при розгерметизації літальних апаратів на великій висоті. Метаболічний – при тривалому вживанні гідрокарбонатних мінеральних вод.

В умовах патології найнебезпечнішим є метаболічний ацидоз. Він виникає при кисневому голодуванні тканин і посиленні анаеробного гліколізу та катаболізму білків і жирів; при порушенні видільної функції нирок, тривалих проносах та блюванні. Коригують такий ацидоз вливанням тріс-буферу, котрий зв'язує іони водню переважно всередині клітин. Вимагають корекції й інші електроліти плазми крові (Na+, К+, Са2+, Mg2+, Сl-).

Похожие статьи