Поделиться Поделиться

Туберкульоз

Щоби своєчасно виявити осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз, проводяться профілактичні медичні огляди населення.

Обов'язковим щорічним профілактичним медичним оглядам на туберкульоз підлягають:

-діти віком до 14 років включно;

-працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами;

- особи віком до 21-го року;

- працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення.

Виняток становлять певні категорії працівників, яким такі огляди проводяться в строки, встановлені спеціальними нормативно-правовими актами. Наприклад, особи, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, проходять профілактичний медичний огляд під час прибуття до цих установ, а в подальшому - не рідше одного разу на рік та за місяць до звільнення.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз, терміни та порядок проведення, необхідні лабораторні, інструментальні та інші види досліджень, що використовуються під час проведення цих оглядів, встановляє Кабінет Міністрів України.

У разі погіршення епідемічної ситуації відносно захворювання на туберкульоз за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, чи інших груп населення, серед яких рівень захворюваності значно перевищує середній ознака на відповідній території.

До груп із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз відносяться особи, які:

- перебувають у контакті з хворими на активні форми туберкульозу;

- не мають постійного місця проживання;

- відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи;

- зловживають алкоголем чи наркотиками;

- біженці, мігранти тощо.

Особи, які ухиляються чи без поважних причин у визначений термін не пройшли обов'язкового профілактичного медичного огляду на туберкульоз, відсторонюються від роботи, а неповнолітні, учні та студенти відсторонюються від відвідування навчальних закладів.

Профілактичні щеплення проти туберкульозу в Україні обов'язкові і здійснюються згідно до календаря профілактичних щеплень з дотриманням вимог статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Профілактичні щеплення проти туберкульозу проводяться безоплатно, за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, інших джерел, не заборонених законодавством.

Примусове лікування. Згідно до законодавства України, хворі на туберкульоз, виявлені в слідчих ізоляторах, отримують лікувально-профілактичну допомогу в медичних частинах слідчих ізоляторів. Хворі на туберкульоз, виявлені у виправно-трудових установах, забезпечуються лікувально-профілактичною допомогою в спеціалізованих протитуберкульозних закладах кримінально-виконавчої системи.

Порядок виявлення, лікування таких хворих та здійснення профілактичних заходів встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

У разі звільнення хворого на активну форму туберкульозу установа кримінально-виконавчої системи повідомляє про це органу охорони здоров'я за обраним звільненим місцем проживання. Після прибуття до обраного місця проживання зазначені особи зобов'язані з'явитися до відповідного протитуберкульозного закладу для продовження лікування та медичного (диспансерного) нагляду.

Похожие статьи