Поделиться Поделиться

В) жүректің электр осі қалыпты бағытта

С) синусты брадикардия

D) QRS > 0.12 сек.

Е) QRS комплексі I, AVL тіркемелерінде qR түрінде, ал II, III, AVF – rS түрінде +

131. Гис шоғыры сол аяқшасының толық блокадасына тән болады:

A) I, AVL, V5 – V6 тіркемелерінде биік және кең R+

B) III, AVF тіркемелерінде QRS комплексі rSR немесе rsR түрінде, М-тәрізді пішінде, R > r

C) QRS ұзақтығы 0,08-0,11 сек.

D) жүректің электр осінің оңға ығысуы

E) жүректің электр осі вертикальі бағытта

132. Жүрекшенің жоғарғы бөлігінен туындаған жүрекшелік экстрасистолияға тән белгі:

А) Р тісшесі оң және QRS комплексінің артында орналасады

В) Р тісшесі оң, деформацияланған, QRS комплексінің алдында орналасады +

С) Р тісшесі теріс және QRS комплексінің артында орналасады

D) Р тісшесі теріс, деформацияланған, QRS комплексінің алдында орналасады

Е) Р тісшесі екіфазалы QRS комплексінің артында

133. Жүрекшенің ортаңғы бөлігінен туындаған жүрекшелік экстрасистолияға тән белгі:

А) Р тісшесі оң және QRS комплексінің артында орналасады

В) Р тісшесі оң, деформацияланған, QRS комплексінің алдында орналасады

С) Р тісшесі теріс және QRS комплексінің артында орналасады

D) Р тісшесі теріс, QRS комплексінің алдында орналасады

Е) Р тісшесі екіфазалы QRS комплексінің алдында +

134. Жүрекшенің төменгі бөлігінен туындаған жүрекшелік экстрасистолияға тән белгі:

А) Р тісшесі оң және QRS комплексінің артында орналасады

В) Р тісшесі оң, деформацияланған, QRS комплексінің алдында орналасады

С) Р тісшесі теріс және QRS комплексінің артында орналасады

Д) Р тісшесі теріс, деформацияланған, QRS комплексінің алдында орналасады +

Е) Р тісшесі екіфазалы QRS комплексінің алдында

135. Атриовентикулярлық түйіннен туындаған жүрекше және қарыншаның бір мезетте қозуымен жүретін экстрасистолияға тән:

А) Р тісшесі оң және QRS комплексінің артында орналасады

В) Р тісшесі оң, деформацияланған, QRS комплексінің алдында орналасады

С) Р тісшесі теріс және QRS комплексінің артында орналасады

D) Р тісшесі кеңейген QRS комплексімен бірігеді

Е) Р тісшесі кеңеймеген QRS комплексімен бірігеді +

136. Атриовентикулярлық түйіннен туындаған жүрекшелерден бұрын қарыншалардың қозуымен жүретін экстрасистолаларға тән:

А) Р тісшесі оң және кеңеймеген QRS комплексінің артында орналасады

В) Р тісшесі оң, деформацияланған, QRS комплексінің артында

С) Р тісшесі теріс, кеңеймеген QRS комплексінің артында +

D) Р тісшесі кеңейген QRS комплексімен бірігеді

Е) Р тісшесі кеңеймеген QRS комплексімен бірігеді

137. Қарыншалық экстрасистолияға тән:

A) Р тісшесі оң және кеңеймеген QRS комплексінің артында орналасады

B) Р тісшесі оң, деформацияланған, QRS комплексінің артында

C) толық емес компенсаторлы пауза

D) Р тісшесі кеңеймеген QRS комплексімен бірігеді

E) толық компенсаторлы пауза +

138. Қарыншалық экстрасистолияда ошақ оналасады:

A) Гис шоғырының оң немесе сол аяқшасында +

B) Гис шоғырының оң аяқшаыснда

C) Гис шоғырының сол аяқшасында

D) сол жүрекшеде

E) оң жүрекшеде

139. Қарыншалық экстрасистолияға тән белгіні таңдаңыз:

A) QRS комплексі кеңейген, деформацияланған +

B) Р тісшесі оң, деформацияланған, QRS комплексі алдында

C) Р тісшесі екіфазалы, QRS комплексі алдында

D) Р тісшесі теріс, кеңейген, деформацияланған QRS комплексі алдында

E) Р тісшесі теріс, кеңейген, деформацияланған QRS комплексі артында

140. Қарыншаларға уақытынан бұрын өткізілетін және жүрекшелерге ретроградты өткізілетін пароксизмальді түйіндік тахикардияға тән:

А) Р тісшесінің болмауы

В) кеңеймеген қарыншалық комплекстен кейін теріс Р тісшесі тіркеледі +

С) кеңеймеген қарыншалық комплекстен кейін оң Р тісшесі тіркеледі

D) кеңейген қарыншалық комплекстен кейін теріс Р тісшесі тіркеледі

Е) кеңейген қарыншалық комплекстен кейін оң Р тісшесі тіркеледі

141. Пароксизмальді жүрекшелік тахикардияға тән:

А) изолиниясы бар, Р тісшесі деформацияланған, екі фазалы, теріс +

В) QRS комплексі кеңейген, деформацияланған

← Предыдущая страница | Следующая страница →