Поделиться Поделиться

Вплив доброякісних зон і культових споруд на організм людини

Також в 1913 році французький математик Е. Картан вів мову про існування в природі полів, які виникають внаслідок щільності кутового обертання елементарних частинок.

"Місця сили" і їх використання

"Місця сили" - це ділянки поверхні, які благотворно впливають на людину і живі організми. їх також називають геомагнітними зонами ( G -зонами).

Геомагнітні зони - це вертикальні площини, зорієнтовані в напрямку сторін світу з інтервалами 75-100 м і шириною смуг - 10-50 м. їх структура нерівномірна і в кожній з них розрізняють зони більшої інтенсивності. Особливістю випромінювання цих зон є довжина хвиль випромінювання (21,5 і 62,5 см), а також характер їх циркулярної полярності.

Позитивну енергію даної зони дозволяється акумулювати на носіях (вода, вазелін, вата, одежа). Наприклад, заряджену таким чином трилітрову банку "живої води" використовують для лікування.

У 30-ті роки радянський вчений Л. Г. Гуревич виявив, що живі організми здатні випромінювати фотони в ультрафіолетовому діапазоні спектра і, більше того, дані фотони є необхідним елементом основи життя - клітинного поділу. Створену Гуревичем "Теорію біологічного поля" підтримав Г. І. Шипов у "Теорії фізичного вакуума" [1993]. Російські вчені А. Б. Акімов і В. П. Фіногеєв дослідили і описали взаємодію своєрідної енергетики живого в роботі "Експериментальні прояви торсійних полів і торсійні технології" [1996]. Згідно з цими теоріями торсійні поля переносять інформацію про фізичні процеси, які відбуваються у всіх об'єктах. Вони не поглинаються середовищами (мають неелектромагнітну природу), хоч і виникають одночасно з електромагнітними випромінюваннями, їхня енергія наближається до нульової, а швидкість поширення може змінюватись від 0 до 10 км/с, залежно від виду джерела торсійного поля, що його породжує.

Існування торсійних полів дозволяє пояснити багато загадкових явищ. Наприклад, таємницю єгипетських пірамід. Всередині піраміди генерується так зване ліве торсійне поле, яке значно сповільнює життєві процеси. Над пірамідою існує праве торсійне поле згідно з законом збереження інформації. Торсійними полями, які виникають в геологічних тріщинах, в карстових пустотах і підземних водних джерелах, пояснюється феномен геопатогенних зон. З цими полями і пов'язані негативні впливи на організм всіх електромагнітних випромінювань - телевізорів, моніторів, персональних комп'ютерів, радіо-телеканалів, іншої електронної техніки.

Проте боятися торсійних полів не варто. Це поля життя. Жива клітина поза торсійним полем гине через п'ять-шість поділів. Проте слід пам'ятати, що природа "не передбачила" таких джерел торсійних випромінювань, як комп'ютер, радіолокатор чи телепередавач. Через те нам потрібно захистити себе за допомогою певних пристроїв.

Торсійні поля, які пронизують весь світ і задають параметри існування всього живого, мають свою особливу фізичну сутність.

Дані поля мають праву і ліву складові. У класичній фізиці різно-іменні частинки притягуються, а одноіменні відштовхуються. Таким чином, і торсійний "позитив" намагається злитись з "негативом". Через те будь-котрий цілитель скаже: не хочете хворіти - частіше думайте про хороше, не сваріться, намагайтесь жити в оточенні позитивних емоцій.

За винятком геопатогенних зон, існує координатна сітка, яка має надзвичайно сприятливий позитивний вплив на людину. Вона утворена так званими геомагнітними зонами - широкі вертикальні смуги випромінювань особливої поляризації, зорієнтовані в напрямку головних сторін світу. Дані зони також утворюють упорядковану орієнтовану сітку з відстанню поміж смугами 75-100 м. Не випадково у місцях перетину геомагнітної сітки розташовуються культові споруди - храми, святі місця, мегалітичні споруди. Ширина смуг геомагнітної сітки коливається від 10 до 50 м. У кожній з них є три двометрові смуги і п'ять ущільнених смуг завширшки 0,5-1 м. Дані зони випромінюють електромагнітні хвилі, які можуть визначатися біолокаційним методом. Зони цілющої дії виявлені в Києві (Старокиївська гора, місце, де розташована Андріївська церква, Володимирська гірка), на острові Валаам на Ладозькому озері, у Троїце-Сергієвій лаврі поблизу м. Загорська Московської області, у районі Карлових Вар (Чехія), у Львові.

Не випадково наші предки будували церкви віддалік від тріщин у товщі землі, а саме на тій відстані, коли вже не впливають згубно земні випромінювання і одночасно посилюється позитивне значення місцезнаходження. У церквах, завдяки близькості тріщин, змінюється наше світосприйняття.

На доброякісних зонах планетарне поле має інший електронний склад, завдяки через що воно може життєдайно впливати на організм людини. Такі сприятливі місця віддають свою енергію людині, допомагають відновити сили організму, дають здоров'я. Дані "місця сили" здавна називали "святими місцями", тут будували церкви і монастирі.

Таким чином, церкви будують на ритуальній зоні, де споруда відіграє роль концентратора, котрий підвищує інтенсивність життєдайного випромінювання. Додаткову роль також відіграє молитва, яка вводить в організм людини акустичні сигнали. Слова молитви підібрані таким чином, щоби забезпечити певну послідовність акустичних частот, що підвищує здатність організму до сприйняття цілющого планетарного випромінювання.

Наука почала завжди ближче підходити до розгадки тих великих знань, які закладені в Біблії, Корані, вченні Будди та інших релігіях. Пророки знали, що думка матеріальна і що вона може бути як створюючою, так і руйнівною силою. Завжди залежить від того, що думає людина і куди спрямовані ЇЇ прагнення.

В окремих випадках культові споруди зводились на вузлових місцях патогенних зон. Своєю гармонією та здатністю коригувати енергоінформаційний обмін вони знешкоджували чи повністю нейтралізували патогенний вплив таких зон.

← Предыдущая страница | Следующая страница →