Поделиться Поделиться

Використання енергії пірамід

Піраміда, коли вона буде орієнтована гранями за сторонами світу, перетворюється на акумулятор космічної енергії (хро-нальний акумулятор). Згідно з гіпотезою білоруського вченого А. І. Вейніка, хрональне поле - це великий клас мікрочастинок, названий хрононами, маса яких в мільйони і мільярди разів менша від електрона (фізики називають їх лептонами). Швидкість їх руху - від декількох метрів за секунду до багатократної швидкості світла. Розрізняють хронони двох типів - позитивні й негативні. Хронони несуть в собі повну інформацію про будь-котрий об'єкт, котрий їх випромінює. Всі фізичні, хімічні й інші процеси, які відбуваються в живій і неживій природі, супроводжуються випромінюванням і збільшенням кількості хрононів.

Сукупність хронального нанополя і хрононів, які містяться в ньому (хронального газу), називається хрональним полем. Навколо Землі утворюється хроносфера. Вона безперервно поповнюється із Космосу, котрий є головним джерелом хронального поля. Від Сонця йде найсильніший потік хронального випромінювання. Всі інші астрономічні об'єкти також вносять свої специфічні хрональні випромінювання в даний загальний потік.

Однією із особливостей хронального поля є те, що воно проявляється під час руху, обертання чи вібрації об'єкта. Ця властивість використовується при створенні генераторів хронального випромінювання.

Потік рідини чи газу також супроводжується появою хронального поля (випромінювання), яке може шкодити здоров'ю людей, коли над ним розміщений житловий будинок. Вібрації не лише утворюють хрональне поле, проте й хрональний заряд тіла. Тіло випромінює обертове хрональне поле.

Горіння, випаровування і конденсація пари, плавлення і затвердіння супроводжуються появою специфічних випромінювань хронального поля. Світлове випромінювання супроводжується потоком захоплених фотонами хрононів, через те будь-яке джерело світла є найпростішим генератором хронального випромінювання безперервної дії. Підбираючи матеріал, світлофільтри і конструкцію приладу, дозволяється цілеспрямовано змінювати властивості хрононів.

Сама людина є джерелом хронального поля. Меридіани людського тіла - це хрональні канали, а біологічно активні точки є випромінювачами хронального поля. Головним джерелом хронального випромінювання людини є головний мозок. Через те через очі людина може впливати на протікання хронального випромінювання, особливо коли вона спеціально підготовлена.

Хрональне випромінювання, яке спрямовується із Космосу, дозволяється вловлювати за допомогою різних геометричних фігур, використовуючи їх як акумулятори. Хрональне поле нагромаджується в них відносно швидко і досягає максимуму через декілька днів, заряджаючи при цьому не лише акумулятор, проте й предмети поряд.

Практичне значення мають моделі хрональних акумуляторів - піраміди. Модель піраміди може бути монолітною, пустотілою, виготовленою із пластику, металу, скла, картону та ін., і мати вигляд каркаса з мідного дроту чи трубок.

Найбільша напруга хронального поля досягається в нижній третині піраміди, а відтак на її вершині, далі в чотирьох кутах її основи і, нарешті, на її ребрах. На цьому ґрунтується загострення лез у моделі піраміди К. Дрбал а (мал. 49а) і виготовлення каркасних моделей (мал. 54).

Мал. 54. Піраміда як модель хронального акумулятора

Дослідженнями О.Хепфнера [1989] було доведено, що акумульовану пірамідою енергію дозволяється вивести назовні за допомогою гнучкого мідного кабеля і використовувати для потрібної мети на відстані (мал. 55).

О. Хепфнером була створена надпотужна оргонна піраміда, яка поєднує ефект пірамідальної форми і оргонного нагромаджувача В. Райха. Потужність піраміди зросла втричі. Пристосування за* патентовано.

М. Курик вивчає пірамідальний ефект пірамід, які крутяться І чи (і) мають магнітні кульки на всіх вершинах.

Декілька слів про так звані оргонні енергетичні акумулятори В. Райха (1897-1957). Даний акумулятор складається із почерго-вих пластів органічного матеріалу і металу, наприклад бавовни чи целюлози і алюмінію. Дослідження показали, що шар органічного матеріалу притягує і нагромаджує оргонну енергію (оrga nismus - жива істота) із Космосу, а пласт металу відбиває і зберігає її. Ємкість оргонного акумулятора тим більша, чим більша кількість пластів ізолятора і металу та їх об'єм.

Мал. 55. Виведення акумульованої пірамідою енергії назовні

Б. Сенфа [1992] пропонує виготовляти оргонний аккумулятор для опромінення точок акопунктури. Для цього, на залізну трубку довжиною ЗО см і діаметром 1 см, запаяну із одного боку, обмотують (за годинниковою стрілкою) пакетиком із 40 почергово складених листів алюмінієвої фольги (ЗО х 40 см) і целофану так, щоби останній пласт був целофановим. Більш детально про це в книжці "Енергія піраміди..." [А. А. Литвиненко, 2000].

Використання енергії піраміди для імпритінгу частот лікувальних засобів

Дослідження останніх десятиліть підтверджують, що кожна речовина випромінює характерну частоту і можливим є не лише дистанційний вплив медикаменту і біологічного об'єкта, тобто вплив на об'єкт (живий організм) без масопереносу, проте і проведення імпритінгу (перенесення хвильових характеристик речовини) інформаційних характеристик тої, чи іншої речовини на носій з допомогою різних полів [R. Voll, 1950; W. Schmidt, 1960; С Smith, 1989 та ін.]. Як носій використовують дистильовану чи деіонізо-вану воду, віск та інші речовини.

У біофізичній медицині для перенесення хвильових характеристик речовини використовують перемінне магнітне поле чи магнітно-векторний потенціал. О. Хепфнер запропонував з цією метою використовувати хрональне поле піраміди. Щоби виконати це завдання, в пустий патрон (див. мал. 55), під'єднаний до штекерної втулки на вершині піраміди, кладуть ліки, траву тощо. До другого кінця патрона під'єднується гнучкий мідний кабель із пластиною. На пластину встановлюють запаяну скляну пробірку з "носієм" (водою), а піраміду орієнтують за сторонами світу.

Тривалість переносу при використанні оргонної піраміди - 30 хв. Цю пробірку може носити пацієнт в одежі чи приймати біологічно активну речовину по 3-10 крапель 3 рази в день, як гемопатичні ліки.

Випромінювання пірамід може використовуватися як іонізатор повітря.

Широке використання побутової радіоелектрики, електронагрівальних приладів супроводжується збільшенням в житлових приміщеннях позитивних іонів, що негативно впливає на працездатність і здоров'я людей. Піраміда (мал. 56), зокрема підсилювальна трубка, діє як генератор від'ємних аероіонів.

Мал. 56. Радіостезійні батареї

← Предыдущая страница | Следующая страница →