Публикации: Маркетинг страница - 6733

19.4. Нові форми позамагазинного продажу товарів

У період формування ринкових відносин в Україні видове різноманіття форм позамагазинного продажу товарів значно розширилося. Найбільш розповсюдженими та перспективними серед нових позамагазинних форм продажу товарів народного споживання у даний час вважаються... [читать дальше]

Загальні показники ефективності функціонування торговельної мережі

Фактичний рівень забезпечення регіону мережею роздрібних торговцю у цілому дозволяється визначити за допомогою показників щільності торгової мережі стосовно до населеності регіону і його територій Коефіцієнт щільності мережі стосовно до населеності регіону (Кщ.н.р)... [читать дальше]

Процес та методи аналізу маркетингового середовища

Процес аналізу маркетингового середовища передбачає: 1) огляд основних факторів середовища і з'ясування тих факторів, які впливають на розвиток фірми, визначення напрямів безпосереднього впливу цих факторів; 1) оцінювання стану середовища та виявлення небажаних... [читать дальше]

Розвиток світового та національного ІТ-консалтингу

Раніше вважалося, що бізнес і технології – різні боки діяльності організації, а це призводило до класичної проблеми – вибір бізнесової стратегії, яка не може бути реалізована, бо кваліфікованих консультантів з інформаційних технологій не було. Сьогодні ринок... [читать дальше]

Сучасні ринкові відносини

Принциповою різницею поміж ринковою і адміністративною системою є те, що вони засновані на різній мотивації праці. Мотивами до праці в ринковій економіці є приватний інтерес виробників. Приватні інтереси виробників матеріальних благ, з одного боку, стимулюють їх працю... [читать дальше]

КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Фізичне переміщення товарів від місць їх походження до місць споживання. 3. Відносини поміж суб'єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протистоянням на основі протилежно спрямованих мотивів чи суджень. 5. Загальна здатність каналів... [читать дальше]

Маркетингова цінова політика

Мета: з'ясувати сутність цінової політики, її ролі та значення, цілі та методи ціноутворення, розглянути місце і значення цінової політики в комплексі маркетингу та механізми встановлення конкурентоспроможних цін. План 6.1. Цілі та етапи розробки маркетингової цінової... [читать дальше]

Емоційна реакція

Емоційна реакція - це вид реакції пов'язаний із формуванням оцінки на основі отримання інформації, складовою якої є переваги, наміри, сприятливі чи несприятливі думки про продавця, торгову марку, товар. Американським психологом Гордоном Олпортом запропоноване теоретичне... [читать дальше]

Сравнительная характеристика промышленного и потребительского рынков

Часто промышленность предприятия работают как на промышленном, так и на потребительском рынке. При этом для разработки эффективной маркетинговой стратегии необходимо иметь четкие представления относительно различий между промышленным и потребительским рынком... [читать дальше]