Публикации: Маркетинг страница - 6732

Модульная реклама

Завжди несистематизированные объявления в газетах попадают в категорию модульной рекламы. В ней выделяются две основные подгруппы: локальная и общенациональная реклама. В подавляющем большинстве случаев газетная реклама носит локализованный характер. С одной стороны... [читать дальше]

12.2. Характеристика основних видів, типів і форматів роздрібних торговців

У складі мережі роздрібних торговців дозволяється виділити п'ять основних видів-стаціонарну, посилкову, електронну, напівстаціонарну і пересувну (рис. 12 її Види роздрібних торговців класифікуються за такими ознаками: ступенем сталості місцезнаходження, принципами... [читать дальше]

РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

Підрозділи: 5.1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю. 5.2. Організація проведення рекламної кампанії. 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством. Коло питань: місце та роль реклами на інформаційному ринку, цілі рекламної... [читать дальше]

Організація системи збуту інноваційного продукту

Налагодження адекватної системи збуту інноваційного виробу передбачає вибір таких альтернатив: 1. Збут інноваційного товару за прямими договорами зі споживачами чи через власну роздрібну торгівлю виробника. В такому випадку прямий продаж споживачам здійснюються: за... [читать дальше]

Кодекс рекламних стандартів, рекламної діяльності та програмного спонсорства Радіокомітету

Кодекси рекламної та спонсорської діяльності на незалежному радіо об'єднані в одному томі. Вони є подібними до вищеозначених кодексів, за винятком положень, зумовлених специфікою радіо. Радіоведучі можуть виголошувати рекламні повідомлення, однак їм не слід: а)... [читать дальше]

24.2. Характеристика складових системи торговельного обслуговування

Система торговельного обслуговування у світовій теорії і практиці найтісніше пов'язується з ритейлінгом, роздрібною торгівлею. Безумовно, роздрібний споживчий ринок дозволяється лише умовно відділити від оптового, інституціонального складника товарного ринку, однак у... [читать дальше]

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА

Поведенческая трактовка является классической трактовкой конкуренции, берущая свое начало еще с работ Адама Смитта, рассматривающего конкуренцию как соперничество, ведущееся между субъектами рынка за выгодные условия продаж. Неоклассический вариант поведенческой... [читать дальше]

За якими напрямами розглядають критерії, що забезпечують виділення сегментів методом непрямого вивчення та виміру ринкових характеристик?

Група критеріїв, яка забезпечує виділення сегментів методом непрямого вивчення та виміру ринкових характеристик, складається з таких чотирьох напрямів: 1. Головні соціальні й психографічні характеристики типу відчуття приналежності до певного соціального класу... [читать дальше]

Маркетинговий контроль у системі управління збутовою політикою підприємства

7.1, Маркетинговий контроль збуту: сутність і види, 7.2, Аудит системи управління збутовою політикою підприємства, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: визначити сутність і рівні маркетингового контролю збуту; розкрити зміст моделі маркетингового контролю збуту; вивчити сутність і зміст аудиту... [читать дальше]