Поделиться Поделиться

Процес товароруху

Перелічені на рис. 6.2 функції розподілу включають логістичні функції. Йдеться про маркетинг-логістику, чи логістику фізичного розподілу, яка є складовою логістики розподілу.

Товарорух, чи маркетинг-логістика, - діяльність відносно планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків (матеріалів, готових виробів, інформації), які супроводжують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.

Основне завдання маркетинг-логістики полягає в через те, щоби товар опинився там, де треба, і тоді, коли треба. Має бути вирішена важлива дилема відносно поставок - що важливіше для споживача: швидше чи дешевше? Вищий рівень обслуговування - вищі витрати, нижчі витрати- нижчий і рівень обслуговування. Таким чином, йдеться про необхідність досягти оптимального балансу поміж витратами і рівнем сервісу, котрий відповідає вимогам певного сегмента споживачів. Таким чином, ціль маркетинг-логістики - одночасно максимізувати рівень обслуговування і мінімізувати витрати на розподіл товарів.

Як дозволяється знизити витрати на розподіл товарів?

Цього дозволяється досягти завдяки:

/ зменшенню рівня товарних запасів;

/ використанню менш дорогих засобів транспортування;

/ відвантаженню товарів великими партіями.

Як досягти підвищення рівня обслуговування?

Цьому сприяє:

/ швидка та надійна поставка, в через те числі своєчасне відвантаження товару відповідного обсягу та якості;

/ підтримання більшого товарного запасу, що дозволяє уникнути дефіциту товару; / швидке виконання замовлень.

Згідно до зазначених шляхів оптимізації товароруху мають бути прийняті такі рішення відносно фізичного розподілу:

/ Якого терміну поставки слід дотримуватися з урахуванням витрат і доходів?

/ Скільки пунктів поставки потрібно, якого розміру вони мають бути і в яких місцях розміщені?

/ Які транспортні засоби є найбільш вигідними і як їх краще використати?

/ Чи слід залучати до вирішення завдань розподілу сторонні організації (експедиторів тощо)?

/ Якою має бути упаковка товару з урахуванням вимог розподілу?

На рис. 6. 12 наведено етапи процесу товароруху, які становлять головні функції маркетинг-логістики. Розглянемо їх.

Рис. 6.12. Етапи процесу товароруху

Визначення цілей товароруху

Серед основних цілей процесу товароруху дозволяється назвати:

/ мінімізацію поставки ушкоджених вантажів шляхом застосування сучасних методів оброблення вантажів (наприклад, довести частину вантажів, які надходять у неушкодженому вигляді до Х%);

/ мінімізацію випадків відсутності товарів шляхом ефективнішого контролю над запасами (наприклад, довести обороти запасів до двох тижнів - кожен виріб не повинен затримуватися на складі більше двох тижнів);

/ своєчасне виконання замовлень споживачів шляхом ефективнішого контролю запасів (наприклад, забезпечити доставку товару протягом 48 годин з моменту отримання замовлень; забезпечити своєчасне виконання 100% замовлень);

/ мінімізацію витрат (наприклад, витрати товароруху не мають перевищувати 18% від вартості замовлень) тощо.

Перші три групи цілей спрямовані на підвищення рівня задоволеності споживачів завдяки дотримуванню певних стандартів обслуговування, а остання - на зниження витрат товароруху. Згідно до наведених показників здійснюється оцінювання ефективності системи товароруху (етап 6 процесу товароруху).

Розробка системи оброблення замовлень

Даний етап, пов'язаний з підготовкою до відправки споживачеві необхідної продукції, потребує:

/ перевірки платоспроможності замовника; / прийняття рішення відносно продажу товару; / отримання інформації про наявний запас товару; / видачі замовлення для складу;

/ оформлення рахунків замовникові та транспортування документів; / обліку змін запасів товару.

Головний орієнтир у розробці системи оброблення замовлень - скорочення часу поміж розміщенням замовлення та отриманням товару замовником, через що значною мірою сприяє автоматизація процесу оброблення замовлень, а також комп'ютерний зв'язок поміж продавцем і покупцем товару.

← Предыдущая страница | Следующая страница →