Поделиться Поделиться

Кодекс рекламних стандартів, рекламної діяльності та програмного спонсорства Радіокомітету

Кодекси рекламної та спонсорської діяльності на незалежному радіо об'єднані в одному томі. Вони є подібними до вищеозначених кодексів, за винятком положень, зумовлених специфікою радіо.

Радіоведучі можуть виголошувати рекламні повідомлення, однак їм не слід:

а) ідентифікувати себе з товарами чи послугами рекламодавця, оцінювати, рекомендувати чи вихваляти їх від свого імені;

б) посилатися на будь-якому конкретну рекламу під час виконання обов'язків ведучого;

в) брати участь у рекламі ліків чи методів лікування.

Ліцензійна станція не може надавати пільги яким-небудь рекламодавцям. Заборонено "розміщення продукту" (product placement), тобто оплачене нагадування про торговельні марки протягом програми. Забороні підлягають недоброзичливі чи зневажливі висловлювання стосовно національних чи соціальних меншин. Не дозволяється використовувати слово "безплатно", коли споживач має заплатити за що-небудь за винятком доставки. Не дозволяється відтворювати звуки, які можуть загрожувати безпеці певних груп слухачів, наприклад автомобілістів. Це - дуже короткий перелік типових положень.

Спонсовані програми комерційного радіо можуть супроводжуватися нагадуваннями типу: "Наша програма виробляється за сприяння компанії "Левер Вразерс", виробника прального порошку "Персіл". Спонсорів слід чітко ідентифікувати. Частота нагадування про спонсора є чітко визначеною - нагадувати про нього дозволяється один раз на кожні 15 хв. програми.

Кодекс телемаркетингової діяльності Асоціації контактного маркетингу

Оскільки телемаркетинг не є суб'єктом Британських кодексів реклами та стимулювання збуту, даний кодекс є єдиним джерелом професійного контролю за організаціями, які торгують по телефону. Рекламодавцям слід називати себе, не дзвонити занадто рано чи занадто пізно, не маскуватися під дослідників і давати споживачеві час на роздуми. Кодекс також має на меті контролювати діяльність тайм-шерних компаній. На жаль, більшість порушників не е членами Асоціації контактного маркетингу. Як правило, це люди, які тимчасово працюють у таймшерних компаніях, фотографи та фірми, що спеціалізуються на ремонті квартир. Дані люди працюють удома та чи не знають про правила, чи дотримуються неетичних принципів своїх роботодавців.

Новий звід правил набрав чинності в травні 1999 р. Асоціація контактного маркетингу діє згідно з ними. Перед тим як зайнятися телемаркетингом, доцільно вивчити дані правила. Асоціація має відповідний веб-сайт - www. dma. org. uk.

Контрольні запитання

1. В через що полягає різниця поміж зловживанням рекламою і зловживанням за допомогою реклами? (1)

2. Назвіть головні переваги й вади правового та добровільного контролю за рекламною діяльністю? (2-4)

3. Яким чином саморегулюється добровільний контроль? (4)

4. У через що полягає відмінність Британських кодексів реклами та стимулювання збуту від Кодексу діяльності ITC? (4)

5. У через що полягає різниця поміж "отруйною" та "порівняльною" рекламою?^)

6. Назвіть три головні частини дійсного контракту, (в)

7. У через що полягає різниця поміж усним та письмовим наклепом? (11)

8. Як слід розуміти терміни "наклеп на товар", "підтасовка", "перебільшення"? (12,13)

9. Кому належить авторське право на художню роботу, виконану рекламним агентством з метою ілюстрування рекламного оголошення клієнта? (19)

10. Якому постанову прийняла Комісія з чесної торгівлі стосовно традиційної системи "визнання та комісійні" для рекламних агентств? (21)

11. Через що певні рекламні схеми, які нагадують лотереї, не є суб'єктом законодавства про лотереї?(22)

12. Назвіть три головні порушення законів про торговельні описи, яких може припуститися рекламодавець, коли неуважно поставиться до змісту свого рекламного оголошення.(25)

13. Назвіть хоча б одну характеристику торговельної марки, яка дає право на її реєстрацію.(29)

14. Назвіть правові форми боротьби з піратським радіо. (32)

15. Що лежить в основі Британських кодексів реклами та стимулювання збуту і які засоби масової інформації є їхніми суб'єктами? (36)

16. Яким чином Комісія з рекламних стандартів одержує і розглядає скарги стосовно рекламних оголошень, які нібито порушують Британські кодекси реклами та стимулювання збуту? (38-41)

← Предыдущая страница | Следующая страница →