Поделиться Поделиться

24.2. Характеристика складових системи торговельного обслуговування

Система торговельного обслуговування у світовій теорії і практиці найтісніше пов'язується з ритейлінгом, роздрібною торгівлею. Безумовно, роздрібний споживчий ринок дозволяється лише умовно відділити від оптового, інституціонального складника товарного ринку, однак у даному разі це доцільно зробити для всебічного узагальненого вивчення конструктивних елементів системи торговельного обслуговування.

Сучасна практика торговельного обслуговування розглядає роздрібну торгівлю як комплекс взаємопов'язаних елементів - обслуговуючих підприємств-конкурентів і покупців-споживачів, які в постійній взаємодії поміж собою утворюють специфічне середовище роздрібної торгівлі. Саме сукупність окремих елементів формує комплексне поняття системи торговельного обслуговування.

Поняття роздрібного торговця

Під роздрібним торговцем розуміють підприємство (організацію, компанію, фірму, одиницю тощо), що є завершальною ланкою для всіх каналів товаропросування від виробника до споживача в їх різноманітності і спеціалізується на продажу товарів і послуг, які призначені для особистого кінцевого використання і споживання.

Узагальнене поняття роздрібного торговця свідчить про те, що дані суб'єкти торговельної діяльності концентрують свою діяльність в основному на споживчому (роздрібному) ринку, у сфері ритейлінгу, ритейлінгового бізнесу*17, організовуючи виконання наступних функцій:

- *17: {Від фр. rеtailliеr - відрізати, розбивати.}

- забезпечення конкретного асортименту товарів чи послуг;

- подрібнення закуплених партій товарів;

- зберігання запасів;

- забезпечення сервісу.

Забезпечення визначеного асортименту товарів чи послуг виявляється в зосереджені на відносно невеликій площі магазину великої кількості видів, різновидів

і найменувань товарів, виготовлених чималою кількістю товаровиробників, кожен з яких мас власну спеціалізацію. Сумарні затрати часу на придбання кожного товарного найменування для кожного покупця безпосередньо від товаровиробників чи через їх фірмову мережу неможливо навіть розрахувати. Кожен роздрібний торговець пропонує для покупців багато товарів, проте водночас спеціалізується на певному асортименті. Коли універсальний магазин пропонує найширший асортимент, то поряд з ним функціонують спеціалізовані й вузькоспеціалізовані крамниці "Завжди для дому", "Будматеріали", "Спорттовари" тощо.

Подрібнення закуплених партій товарів органічно випливає із суттєвої різниці в підходах до формування асортименту товаровиробників, які з метою економії транспортно-експедиційних витрат відвантажують товари укрупненими партіями в транспортній тарі, і роздрібних торговців, які орієнтуються на потреби суто індивідуальних споживачів і домогосподарств - потреби у невеликих кількостях товару.

Зберігання запасів є необхідністю для роздрібних торговців, оскільки вони повинні гарантувати покупцям стабільне і безперешкодне придбання товарів традиційного для магазину (пункту обслуговування) асортименту. Цим самим роздрібні торговці переймають на себе додаткові видатки, яких уникають покупці, не маючи потреби самостійно створювати запаси товарів, знаючи, що товари в будь-котрий час дозволяється придбати в магазині.

Забезпечення сервісу передбачає поряд із реалізацією товарів надання супутніх і додаткових послуг, які полегшують і спрощують процес купівлі і використання товару.

Роздрібні торговці постійно перебувають і функціонують у середовищі роздрібного торговельного обслуговування, яке формується внаслідок взаємодії аналогічних суб'єктів торгівлі - конкурентів, а також їхніх клієнтів - покупців.

Похожие статьи