Поделиться Поделиться

19.4. Нові форми позамагазинного продажу товарів

У період формування ринкових відносин в Україні видове різноманіття форм позамагазинного продажу товарів значно розширилося. Найбільш розповсюдженими та перспективними серед нових позамагазинних форм продажу товарів народного споживання у даний час вважаються продаж товарів за телефоном, телепродаж, консультативний продаж, парадоксальний (груповий) продаж.

Продаж товарів за телефоном - позамагазинна форма продажу товарів, при якій продавець здійснює активний вільний продаж товарів, зазиваючи клієнта за допомогою рекламування товару під час телефонної розмови. Найчастіше така форма продажу застосовується для реалізації товарів торговими агентами. Досить часто продаж товарів за телефоном поєднується з надсиланням клієнтам рекламних поштових відправлень.

Завдяки використанню телефону продавець (торговий агент) охоплює значно більшу кількість потенційних клієнтів, ніж він може відвідати особисто.

Доставка товарів за отриманими замовленнями здійснюється транспортом торговельного підприємства, представником якого є торговий агент.

Телепродаж - позамагазинна форма продажу товарів, при якій засобом пропонування товару служить екран телевізора. Продаж товарів ведеться з використанням спеціалізованих чи загальних телевізійних каналів, у через те числі через систему кабельного телебачення. За цією формою в даний час реалізовуються товари для дому, відпочинку, дозвілля, побутові машини та прилади, посуд, одяг, постільна білизна, іграшки і предмети колекціонування, спортивний інвентар, ювелірні вироби, твори художньої та науково-популярної літератури тощо з хорошим співвідношенням якість/ціна. Перспективним напрямком в організації телепродажу вважається розширення асортименту за рахунок включення продовольчих товарів та харчових біологічних добавок.

Характерною особливістю телепродажу є те, що товар не тільки демонструється на екрані телевізора, проте одночасно кваліфікований фахівець чи загальновідома, популярна серед населення особа (спортсмен, кіноактор) відзначає переваги і можливості його використання, аналізує співвідношення "якість/ціна". Таким чином, завдяки телевізору покупець отримує всю необхідну інформацію для прийняття рішення відносно купівлі товару.

Замовлення на товар, як правило, передається за телефоном чи відправляється через персональний комп'ютер. У свою чергу, торговельне підприємство надсилає замовлений товар поштою чи забезпечує його доставку іншим способом.

Певним недоліком телепродажу є більш висока, у порівнянні з електронною торгівлею вартість експлуатації системи продажу, в якій необхідно оплачувати послуги телевізійних (для показу товарів) та телефонних (для приймання замовлень) каналів зв'язку і працю операторів, які приймають замовлення від клієнтів.

Консультативний продаж - позамагазинна форма продажу товарів, при якій покупців обслуговує продавець, котрий одночасно є консультантом з питань будівництва, інформатики, надання інжинірингових чи інших послуг тощо. Така форма позамагазинного продажу має місце за умови постійних контактів, співпраці підприємства-продавця і підприємства-покупця переважно продукції виробничого призначення, які взаємодіють у процесі т. зв. системного продажу. Для надання кваліфікованих консультацій особа-продавець повинна бути глибоко компетентною у технічних та фінансових питаннях, добре знати обслуговуване підприємство, порядок прийняття на ньому рішень, особливості взаємовідносин поміж працівниками, у т. ч. в топ-ешелоні. При цьому важливим є те, що особа-продавець повинна взаємодіяти з великою кількістю людей для з'ясування істинного стану справ на підприємстві, усвідомлення та глибокого розуміння основної проблеми, якому необхідно вирішити, пропагування запропонованих способів і заходів вирішення проблеми, розробки та обґрунтування програми дій, фінансування й реалізації проекту.

Характерною особливістю консультативного продажу є ведення його в доброзичливій манері, зосередження уваги на змісті пропонованого плану дій, перевагах використання пропонованих виробів, унаслідок чого сам продаж товару стає об'єктом уваги лише на стадії оформлення та підписання договору продажу.

Одною з основних проблем розвитку консультативного продажу є необхідність для особи-продавця добре знати проблеми не одного, а кожного обслуговуваного підприємства-клієнта.

Груповий продаж - позамагазинна форма продажу товарів, яка базується на вислуховуванні, виявленні взаємопорозуміння, пошуку спільних поглядів. У процесі такого спілкування господар, роль якого виконує продавець товарів, переконує гостей у перевагах та доцільності їх придбання. Процес продажу при цьому включає такі етапи:

- зустріч та встановлення контакту;

- виявлення потреби й вислуховування;

- аргументація і показ товару;

- відповідь на заперечення;

- здійснення та оформлення продажу товару.

Невід'ємною умовою такого продажу є гостинність господині (продавця, ведучої), яка створює неповторну атмосферу для порозуміння і демістифікації та дедраматизації торгового акту. У такій системі покупця ніколи не змушують силою, його зацікавлюють у придбанні товару під час розмови на спільну актуальну тему, приміром, за чашкою кави чи чаю.

Подібний стиль відносин пропагується при реалізації товарів дієтичної медицини, ексклюзивних видів посуду (наприклад посуд фірми "Цептер") тощо.

Продаж товарів через зовнішнього субпідрядника - продаж товарів торговельним підприємством, при якому за його дорученням і за його кошт для проведення короткострокової збутової кампанії в ролі торгового персоналу виступають працівники іншого торговельного підприємства.

Парадоксальний продаж товарів (продаж за методом нейролінгвістичної мотивації) - продаж товарів, під час якого продавець відмовляється від традиційних принципів ведення торгових переговорів, а зосереджує увагу на переформулюванні питань клієнтів з метою акцентування їх можливих відчуттів і формування психологічних стимулів до здійснення купівлі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які форми продажу товарів відносять до позамагазинних?

2. З якою метою організовується дрібнороздрібна торгівля?

3. Котрий документ регламентує насамперед продаж товарів у кіосках І палатках?

4. Які особливості формування асортименту підприємств дрібнороздрібної торговельної мережі?

5. З якою метою організовується торгівля через автомагазини? Котрий асортимент товарів найбільш часто реалізовується через них ?

6. Що таке ярмарок з роздрібного продажу товарів? Як класифікуються ярмарки? Як організовується продаж товарів на ярмарку?

7. Що таке базар? Котрий асортимент товарів може реалізовуватися під час проведення передсвяткового базару? Коли проводяться шкільні базари? – овочеві базари? – ялинкові базари?

8. У через що сутність нових форм позамагазинного продажу товарів ? Які їхні переваги?

← Предыдущая страница | Следующая страница →