Поделиться Поделиться

Предмет, кількість і асортимент поставки

Предметом поставки є визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах, технічних умовах, документації до зразків (еталонів), прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки можуть бути також продукція, вироби, визначені індивідуальними ознаками.

Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами визначаються специфікацією за згодою сторін, коли інше не передбачено законом.

Строки і порядок поставки

Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) чи на інший строк, визначений угодою сторін. Коли в договорі строк його дії не визначений, він вважається укладеним на один рік.

Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, коли інше не передбачено законодавством.

Коли в довгостроковому договорі кількість поставки визначено лише на рік чи менший строк, то в договорі повинен бути передбачений порядок погодження сторонами строків поставки на наступні періоди до закінчення строку дії договору. Коли такий порядок не передбачений, договір вважається укладеним на один рік.

У разі, коли сторонами передбачено поставку товарів окремими партіями, строком (періодом) поставки продукції виробничо-технічного призначення є, як правило, квартал, а виробів народного споживання, як правило, місяць. Сторони можуть погодити в договорі також графік поставки (місяць, декада, доба тощо).

У договорі поставки за згодою сторін може бути передбачений порядок відвантаження товарів будь-яким видом транспорту, а також вибірка товарів покупцем.

Договором може бути передбачено відвантаження товарів вантажовідправником (виготовлювачем), що не є постачальником, та одержання товарів вантажоодержувачем, що не є покупцем, а також оплата товарів платником, що не є покупцем. Договором поставки також може бути передбачений порядок поставки недоодержаної покупцем у встановлений строк кількості товарів.

Якість товарів, що поставляються

Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, чи зразкам (еталонам), коли сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів.

Номери та індекси стандартів, технічних умов чи іншої документації про якість товарів зазначаються в договорі. Коли вказану документацію не опубліковано в загальнодоступних виданнях, її копії повинні додаватися постачальником до примірника договору покупця на його вимогу.

У разі відсутності в договорі умов відносно якості товарів, остання визначається, згідно до мети договору чи до звичайного рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості.

Постачальник повинен засвідчити якість товарів, що поставляються, належним товаросупровідним документом, котрий надсилається разом з товаром, коли інше не передбачено в договорі.

У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), покупець має право відмовитися від прийняття і оплати товарів, а коли товари вже оплачені покупцем, – вимагати повернення сплаченої суми.

Коли недоліки поставлених товарів можуть бути усунені без повернення їх постачальнику, покупець має право вимагати від постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні товарів чи ліквідувати їх своїми засобами за рахунок постачальника.

Коли поставлені товари відповідають стандартам чи технічним умовам, проте виявляться більш низького сорту, ніж було зумовлено, покупець має право прийняти товари з оплатою за ціною, встановленою для товарів відповідного сорту, чи відмовитися від прийняття і оплати поставлених товарів.

У випадку, коли покупець (одержувач) відмовився від прийняття товарів, що не відповідають за якістю стандартам, технічним умовам, зразкам (еталонам) чи умовам договору, постачальник (виробник) зобов'язаний розпорядитися товарами у десятиденний строк, а відносно товарів, які швидко псуються, – протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення покупця (одержувача) про відмову від товарів. Коли постачальник (виробник) у зазначений строк не розпорядиться товарами, покупець (одержувач) має право реалізувати їх на місці чи повернути виробникові.

Товари, що швидко псуються, підлягають в усіх випадках реалізації на місці.

← Предыдущая страница | Следующая страница →