Поделиться Поделиться

КРОСВОРД

По горизонталі:

1. Фізичне переміщення товарів від місць їх походження до місць споживання.

3. Відносини поміж суб'єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протистоянням на основі протилежно спрямованих мотивів чи суджень.

5. Загальна здатність каналів забезпечувати рівень обслуговування, необхідний кінцевим споживачам.

7. Засіб, чи комплекс засобів, які забезпечують захист товарів від пошкоджень та втрат, а довкілля - від забруднень, і полегшують процес обігу товарів.

9. ... каналів розподілу - це ухвалення фірмою-виробником управлінського рішення відносно надання переваги каналам постачання і товароруху з ряду альтернативних.

11. Сукупність технічних засобів, призначених для переміщення продукції та матеріалів.

13. Метод продажу, в процесі якого покупці мають вільний доступ до всіх товарів.

15. Державне ... - це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній основі складу та обсягів продукції, необхідних для забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів на постачання (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності.

17. Група дистриб'юторів (згідно до матриці, основаної на прибутковості та потенціалі зростання), коли збитки збігаються з низьким оборотом.

19. Торгова ... - це сукупність одно- чи різнотипних бізнес-одиниць, яка здійснює роздрібну торгівлю під однією торговою маркою, має корпоративну стратегію діяльності, єдиний центр управління, координації та контролю, власний розподільчий склад, з якого здійснюється товаропостачання бізнес-одиниць, що входять до складу об'єднання.

21. Оптовий торговельний ... діє від власного імені, проте за кошти клієнта.

23. ... продажу товарів - це сукупність засобів продажу товарів, за допомогою яких здійснюється торговельне обслуговування населення.

25. Призначається для організації продажу товарів кінцевим споживачам, розміщується в окремій споруді полегшеної конструкції та має торговий зал для покупців.

27. ... замовлення - це розмір запасу, за якого подається замовлення на завезення товару.

29. Припускає, що кожен громадянин країни має однакові можливості доступу і використання маркетингових каналів, що є в цій країні.

31. Комплекс операцій, які здійснюються з метою постачання товарів і послуг в розпорядження споживачів.

33. Територіальна ... , що досягається шляхом децентралізації точок оптової та роздрібної торгівлі, підвищує задоволеність клієнтів, оскільки скорочує потреби у транспортуванні і витрати на пошук потрібного товару.

35. Документ, в якому зазначена послідовність настання тих чи інших подій.

По вертикалі:

2. Для організації та проведення процедур закупівлі продукції за державні кошти створюється тендерний ....

4. Промисловий виріб, призначений для зберігання, транспортування і реалізації товарів у сфері обігу, котрий запобігає їх пошкодженням та псуванню під час перевезення, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, складування та зберігання.

6. Оптовий торговельний ... діє від імені і за рахунок клієнта.

8. Стратегія, за якої маркетингові заходи спрямовані на посередників з метою привернути увагу до товарів підприємств і добровільного співробітництва.

10. Один із методів вивчення і оцінювання конфліктних ситуацій.

12. ... продажу товарів - це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких забезпечується обслуговування покупців у процесі продажу товарів.

14. Стратегія, за якої маркетингові заходи спрямовані на кінцевих споживачів, обминаючи посередників.

16. ... маркетингового каналу - посередник, котрий виконує функцію доведення товару й права власності на нього до споживача.

18. Одна з властивостей маркетингової логістики.

20. Сукупність функцій, які послідовно виконуються учасниками каналу.

22. Ситуація, коли існуюча, "регульована" керівництвом та ідеальна системи дуже подібні одна до одної.

24. ... розподілу це складна система, що формується впорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридичних осіб на ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів, виробництва та розподілу продукції, які виконують операції, спрямовані на створення і доведення товару до кінцевого споживача.

26. Логістичний, дистрибуційний, збутовий ....

28. Торги зі зменшенням ціни.

ЗО. Буває безповоротна, частково поворотна, поворотна.

32. Стратегія ... споживачів передбачає, що виробники завчасно визначають, кому саме оптові та роздрібні посередники будуть продавати товари.

34. Один із традиційних типів оптових підприємств.

36. Чим ширшим є... товарів, доступних споживачу, тим вищий загальний рівень обслуговування в маркетинговому каналі.

37. Магазин, де розпродують дорогі товари відомих марок попередніх сезонів з уцінкою.

Відповіді до кросворду

По горизонталі: 1. Товарорух; 3. Конфлікт; 5. Ефективність; 7. Упаковка; 9. Транспорт; 11. Самообслуговування; 13. Замовлення; 15. Переорієнтація; 17. Мережа; 19. Посередник; 21. Форма; 23. Павільйон; 25. Точка; 27. Справедливість; 29. Розподіл; 31. Зручність; 33. Графік.

По вертикалі:

2. Комітет; 4. Тара; 6. Агент; 8. Проштовхування; 10. Спостереження; 12. Метод; 14. Протягання; 16. Рівень; 18. Емерджентність; 20. Потік; 22. Відповідність; 24. Ланцюг; 26. Пріоритет; 28. Редукція; ЗО. Консигнація; 32. Охоплення; 34. Склад; 36. Асортимент; 37. Сток.


← Предыдущая страница | Следующая страница →