Поделиться Поделиться

Етапи розвитку логістичного менеджменту

Розвиток логістичного менеджменту ілюструють такі процеси [24]:

• мінімізація рівня запасів у сфері дистрибуції (50-ті роки XX ст.), в постачанні (60-ті роки), у виробництві та постачанні (70-ті роки XX ст.);

• можливість беззапасного виробництва шляхом впровадження принципу “точно, своєчасно” (80-ті роки XX ст.);

• оптимізація транспортних технологій та їх інтеграція у логістичних ланцюгах (починаючи з 50-х років XX ст.);

• комп'ютерна підтримка логістичних рішень в логістичному управлінні (MRP, DRP, CILS – комп'ютерне управління інтегрованими логістичними системами, системами поповнення запасів (QR, ECR) (90-ті роки XX ст.));

• інтеграція комп'ютерного забезпечення логістичних і виробничих процесів, зокрема MRP, DRP, EDI, з одного боку, та CAD, САМ, СІМ, TQM (TQC), – з іншого (90-ті роки XX ст.);

• формування мережі логістичних центрів дистрибуції з початку 2000 р. З метою оптимізації матеріальних потоків;

• формування макрологістичних систем для ефективного функціонування економіки, передусім країн ЄС, в інфраструктурі та життєзабезпеченні і безпеці (інтегровані транспортні системи, енергетичні системи, системи колективної безпеки);

• інтенсивне формування інтегрованих повних логістичних ланцюгів на засадах вертикальної інтеграції, інтегрованих логістичних систем в глобальних організаціях.

Етапність розвитку логістичного управління у взаємозв'язку із цілями та масштабами об'єкта управління (табл. 1.4).

Викладемо характеристику поданих етапів розвитку логістичного управління [6].

Перший етап інтеграції на поелементному рівні підприємства стосується, зокрема, оптимізації логістичних рішень у сфері запасів. Повне усунення запасів реалізується у принципі ЛТ за концепцією “витягування” (яка забезпечує відсутність запасів у ланках логістичного ланцюга) на противагу традиційному їх накопиченню на підприємстві за концепцією “випихання”, яка ґрунтується на певних запасах у логістичному ланцюзі.

Другий етап (інтеграція на рівні підприємства) передбачає формування:

• логістичних цілей підприємства;

• логістичної стратегії підприємства;

• концепції логістичних рішень;

• прийняття та організації виконання управлінських рішень з логістичного управління;

• оцінки та контролю результатів логістичної діяльності.

Таблиця 1.4

Етапи розвитку логістичного управління [6]

Сутність етапу

Цілі

Дії/системи

Фрагментарне, в межах підприємства

Мінімізація запасів у постачанні та збуті.

Елімінація запасів у постачанні та збуті

DRP, MRP ЛТ

Інтегроване на рівні підприємства

Оптимізація запасів на підприємстві

ЛТ + DRPII Інтегроване управління запасами підприємства

Інтегроване на рівні ланцюга поставок

Мінімізація рівня запасів.

Максимізація рівня обслуговування споживача

Управління запасами в ланцюгу поставок. Управління часом виконання замовлення. QR, ECR

Логістично- зорієнтоване управління підприємством

Формування конкурентних переваг. Підвищення прибутковості капіталу. Формування економічного потенціалу

Стратегічне логістичне управління

Операційне логістичне управління

Третій етап (етап інтеграції) у ланцюзі поставок передбачає перехід:

• від функції до процесу;

• від прибутку до прибутковості;

• від продукту до клієнта;

• від трансакції до зв'язків;

• від запасів до інформації.

Реалізація згаданих принципів і підходів до поставок в [21] подана у вигляді структурованих правил (рис. 1.1).

Четвертий етап – етап інтеграції, котрий стосується формування системи логістично-орієнтованого управління організацією, логістичної кооперації організацій, інтегрованих ланцюгів поставок.

Трансформацію системи управління в систему логістичного управління ілюструють перетворення функціональної логістичної стратегії у корпоративну; розбудова відділу логістики в головний структурний підрозділ у системі управління.

Рис. 1.1. Бачення процесу управління запасами і логістикою [21, с. 268]

← Предыдущая страница | Следующая страница →