Поделиться Поделиться

Сучасний ринок програмного забезпечення системи SCM

На даний час великі виробники програмного забезпечення реалізації SCM розробляють аналітичні та інтелектуальні системи управління виконанням робіт. Вони дозволяють безперервно удосконалювати бізнес-процеси.

Тобто мова йде про розробку певної техніки аналізу, що розробляється для відповіді на специфічні для предметної області питання [4]. Кінцевим продуктом є аналітичний доповнення – програмний продукт, що призначений для вирішення специфічних бізнес-завдань певним колом користувачів. Такий аналітичний доповнення орієнтований на певну сферу діяльності (наприклад, на управління взаємовідносинами із замовниками) та має необхідну функціональність для аналізу й надання необхідної інформації. Сучасні засоби бізкес-аналітики (Business Intelligence – ВІ) досить прості у користуванні та управлінні. Вони відповідають потребам в аналізі різноманітних груп користувачів.

Приклади деяких розробок у такій сфері наведені нижче.

1. Компанія SAS, яка працює в сфері бізнес-аналітики, представила пакет рішень "SAS-Business Intelligence" (sas.com). Такий пакет здатний вирішувати критично важливі завдання, що пов'язані з підтримкою управління ланцюгами поставок. Він дозволяє організаціям збільшити оберти та знизити витрати, передбачати попит, оптимізувати стратегії закупок і визначати дії, що дозволяють встановлювати контакт з визначеними групами споживачів і досягати необхідних рівнів обслуговування.

"SAS-Business Intelligence" включає в себе чотири рішення, які клієнти можуть упровадити як всі такі рішення, чи обрати індивідуальний підхід для вирішення тільки певних завдань у ланцюгу поставок. До них віднесені:

SAS Supplier Relationship Management (SRM) – управління відносинами з постачальниками;

SAS Value Chain Analytics – аналіз ланцюгів цінності;

SAS Demand Intelligence – інтелектуалізація потреб;

SAS Process Intelligence – інтелектуалізація процесів.

Існує інформація, що аналітичне забезпечення "SAS-Business Intelligence" вже використовується на багатьох підприємствах різних галузей промисловості для підтримки управління відносин зі споживачами, оцінки витрат у ланцюгах поставок, контролю якості, аналізу виконання гарантійних зобов'язань та прогнозування попиту. Останні розробки компанії дозволяють швидко впровадити пропонований пакет рішень у поєднанні з існуючими системами управління ланцюгами поставок (SCM) і планування корпоративних ресурсів (ERP) з метою постійного підвищення рентабельності.

2. Корпорація Oracle є одним з найбільших у світі виробників корпоративного програмного забезпечення (http:/oracle.com). Презентована нею система управління ланцюгами поставок "Oracle Supple Chain Management", що є складовою інтегрованого комплексу "Oracle E-Business Supply", спрямована на допомогу компаніям підвищити ефективність логістики за рахунок покращення роботи ланцюгів поставок, співробітництва у них та бізнес-аналітики. Така система охоплює всі найбільш важливі сфери підприємницької діяльності, включаючи управління замовленнями, планування, постачання, виробництво, технічне обслуговування і т. ін.

Система "Oracle Supple Chain Management" пропонує такі додатки та можливості для роботи ланцюгів поставок (Supple Chain Execution).

а) Повнофункціональний модуль управління складськими запасами " Oracle- WMS" (Warehouse Management Solution). Базується на конфігурованій та підналагоджуваній архітектурі, якому досить легко адаптувати до специфічних бізнес-процесів підприємства. Модуль підтримує: пряме сортування та відбір продукції, автоматизоване управління завданнями, маркуванням, розподілом завдань, розфасування, використовування радіо- й мобільних пристроїв. Це гарантує ефективність та своєчасність поставок.

б) Модуль транспортування "Oracle Transportation". Дозволяє підприємствам ефективно здійснювати відвантаження та проводити їх моніторинг, використовуючи можливості вибору перевізника на основі встановлених умов, відслідковування проходження вантажу, а також інтегрованого розрахунку вантажних тарифів.

в) Модуль управління сервісом "Service Management". Він базується на двох нових програмних продуктах, які дозволяють підняти рівень експлуатаційного обслуговування устаткування у споживача.

Перший програмний продукт "Oracle Advanced Scheduler" забезпечує автоматичну оптимізацію завдання на експлуатаційне обслуговування устаткування з урахуванням ступеня складності, географічного положення та наявності комплектації. У результаті операційні витрати знижуються, а продуктивність праці диспетчерів підвищується.

Другий програмний продукт "Oracle Mobile & Wireless Field Service", завдяки безпровідному зв'язку дозволяє інженерам із сервісу швидко відправляти та отримувати повідомлення, вживати екстрених заходів та працювавти у цілому більш продуктивно. Окрім цього, модуль "Service Management" передбачає постачання запасними частинами, що дозволяє споживачам своєчасно їх отримувати із складу, скорочує час виконання робіт та операційні витрати.

Система "Oracle Supple Chain Management" розширює можливості співробітництва в ланцюгах поставок ("Supple Chain Collaboration"), завдяки через що підприємства можуть радикально покращувати співробітництво у ланцюгах поставок. Нові додатки для спільної діяльності у ланцюгах поставок включають:

а) модуль колективного планування "Oracle Collaboration Planning". Такий модуль, інтегрований із системою " Oracle Advanced Scheduler", забезпечує більш швидке і точне складання планів, перерозподіл запасів, виявлення невідповідності поставок запитам та визначення вузьких місць процесу постачання;

б) модуль колективного оформлення угод і контрактів "Oracle Collabo-ration Sourcing". Такий модуль, інтегрований із системою "Oracle E-Business Suppïy", вирішує всі бізнес-завдання, що пов'язані з оформленням замовлень, закупками і бізнес-аналізом. Модуль містить Internet-хукщони, підтримку RFx та складання рейтингів постачальників.

в) модуль спільного виробництва "Oracle Collaboration Manufacturing". Дозволяє організувати співробітництво поміж постачальниками і контрактними виробниками з випуску складної продукції. Через спільний портал партнери з виробництва продукції можуть, зокрема, обмінюватися оперативною інформацією про відповідність плану, наявність матеріалів, обсяги виробництва, результати контролю якості, відвантаження та рахунки-фактури.

3. Компанія Business Objects розробила комплекс Analytica І Applications для замовників, яких цікавить не стільки аналітичні інструменти, скільки готові додатки, що враховують специфіку предметної області та акумулюють досвід передових підприємств (businessobjects.com). Комплекс включає чотири додатки (прикладні аналітичні інтелектуальні системи):

Customer Intelligence (інтелектуалізація клієнтської бази, структури продажу, маркетингових компаній і т. ін.);

Product & Service Intelligence (інтелектуалізація шляхів удосконалення продукції і її просування на ринку);

Supply Chain Intelligence (інтелектуалізація всіх процесів, які супроводжують поставку готової продукції, – від планування і виготовлення до відвантаження та повернення бракованих виробів);

Operations Intelligence (інтелектуалізація фінансових потоків і кадрового менеджменту).

Таке аналітичне програмне забезпечення включає в себе механізми прогнозування і статистичного управління, за допомогою яких дозволяється заздалегідь прораховувати результати тих чи інших дій та контролювати хід бізнес-процесів. Такі додатки дають клієнтам більш повне уявлення про дані, допомагаючи їм приймати оптимальні бізнес-рішення. Окрім того, користувачі з часом зможуть контролювати, регулювати і удосконалювати всі процеси у цілому і, у першу чергу, пов'язані з корпоративними системами контролю якості. Такі технології управління бізнес-показниками роботи підприємства як правило передбачують методи моніторингу і управління показниками роботи організацій з використанням аналітичних засобів.

Подібні аналітичні та інтелектуальні засоби підтримки ланцюга поставок відіграють завжди більшу важливу роль у виділенні тих елементів виробничого процесу, які потребують оптимізації. Впровадження подібних засобів дозволяє компаніям забезпечити інтелектуальну підтримку бізнесу, що дозволяє покращити якість продукції. Доповнення аналітичної підтримки виробничих процесів допомагає підвищити норму випуску з одночасним зниженням виробничого циклу та забезпеченням відповідності жорстким стандартам якості.

Похожие статьи