Поделиться Поделиться

Види матеріальних потоків [2-4]

1. По відношенню до логістичної системи

а) зовнішній – це потік, що протікає в зовнішній до даної логістичної системи середовищі;

б) внутрішній – це потік, що протікає у внутрішньому середовищі відносно даної логістичної системи.

2. За призначенням:

а) вхідний – це зовнішній потік, що приходить у логістичну систему із зовнішнього середовища;

б) вихідний – це потік, що виходить із логістичної системи й приходить у зовнішнє для неї середовище.

3. За ритмічністю:

а) безперервні – на конвеєрних чи автоматизованих лініях у процесі виробництва, транспортування матеріальних ресурсів трубопроводом;

б) дискретні – організація забезпечення потреб у формі складських і транзитних поставок, подача на робочі місця матеріальних ресурсів за умови дрібносерійного й середньосерійного виробництва, регулярне відвантаження готової продукції постійним контрагентам;

в) бліц-потоки – це разові поставки, подача на робочі місця рідковживаних предметів і засобів праці.

4. Залежно від предмета вивчення:

а) продуктові – об'єктом вивчення (аналізу, планування) яким є переміщення конкретних продуктів і засобів праці;

б) операційні – потоки матеріальних ресурсів стосовно до конкретних логістичних операцій;

в) дільничні – сукупні потоки, які розглядаються на окремій ділянці логістичної системи, основою для їхнього розрахунку є операційні логістичні потоки;

г) системні потоки – матеріальні потоки, які циркулюють у логістичній системі в цілому, їхні параметри визначаються як сума матеріальних потоків на ділянках.

Логістичні операції

Логістична операція – це сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального й/ чи інформаційного потоку [2, 3].

Виділяють такі логістичні операції [2-4].

1. За природою потоку:

а) логістичні операції з матеріальний потоком:

• складування;

• транспортування;

• комплектація;

• навантаження;

• розвантаження;

• внутрішні переміщення сировини й матеріалів під час реалізації логістичних функцій виробництва;

• упакування вантажу;

• укрупнення вантажних одиниць;

• зберігання.

б) логістичні операції з інформаційним потоком:

• збір інформації;

• зберігання інформації;

• обробка інформації;

• передача інформації.

2. Стосовно логістичної системи:

а) зовнішні – орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем (операції в сфері постачання й збуту);

б) внутрішні – операції, які виконуються усередині логістичної системи.

3. За характером виконання робіт:

а) операції з доданою вартістю, які змінюють споживчі властивості товарів (розкрій, розфасовка, сушіння й т.д.);

б) операції без додаткової вартості (зберігання товарів).

4. За переходом права власності на товар:

а) однобічні – операції, не пов'язані з переходом права власності на продукцію й страхові ризики, виконуються усередині логістичної системи;

б) двосторонні – операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію й страхові ризики від однієї юридичної особи до іншої.

5. За спрямованістю:

а) прямі – операції, спрямовані від генератора матеріального потоку й інформації до його споживача;

б) зворотні – операції, спрямовані від споживача до генератора матеріального потоку й інформації.

До логістичних операцій дозволяється віднести прогнозування, контроль, оперативне керування.

Укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи, називається логістичною функцією [2, 3]. До основних логістичних функцій відносять:

• постачання;

• виробництво;

• збут.

← Предыдущая страница | Следующая страница →