Публикации: Логистика

Завдання і цілі логістики

Основне завдання логістики – досягнення підприємством найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення підприємством стратегічних цілей і оптимізації його основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів)... [читать дальше]

Вибір типу розміщення складської мережі

На практиці використовуються два варіанти формування і розміщення складської мережі - централізована і децентралізована. Централізована система складування містить у собі один великий центральний склад, де накопичується основна частина запасів і філіальні склади (у... [читать дальше]

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

1. Дані Правила визначають порядок здійснення перевезень пасажирів і їх багажу автобусами, таксі, легковими автомобілями на замовлення, а також обслуговування пасажирів на автостанціях і є обов'язковими для виконання організаторами регулярних перевезень, замовниками... [читать дальше]

Головні концепції логістики

Активний розвиток філософії маркетингу як сучасної форми цивілізовано- ринкового господарювання призвів до розуміння можливості й необхідності покращення управління розподілом продуктів з метою зниження витрат на управління цією стадією процесу товароруху... [читать дальше]

Логістична організація річкових круїзів та прогулянок

Коли моря та океани започаткували далекі морські подорожі, то саме річки були тісніше пов'язані з джерелами туризму. Разом із торговцями та воїнами річками подорожували паломники, студенти, вчені, письменники, багато з яких залишили нам "записки" з описом етапів... [читать дальше]

ЛОГІСТИКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Предметом вивчення логістики як науки е оптимізація потокових процесів. Принципи логістики: синхронізація, оптимізація і інтеграція – є основним методологічним підходом до підвищення організації і ефективності функціонування виробничих систем. Логістика – це також і... [читать дальше]

Механізм формування ціни

Зміна цін на ринку визначається попитом і пропозицією. Вперше визначення функції попиту як залежності попиту від ціни дано також в минулому столітті. В класичному варіанті ця функція зменшується із зростанням ціни і згідно закону попиту маємо: за інших рівних умов на... [читать дальше]

Етапи розвитку логістичного менеджменту

Розвиток логістичного менеджменту ілюструють такі процеси [24]: • мінімізація рівня запасів у сфері дистрибуції (50-ті роки XX ст.), в постачанні (60-ті роки), у виробництві та постачанні (70-ті роки XX ст.); • можливість беззапасного виробництва шляхом впровадження принципу... [читать дальше]

Задачі і функції закупівельної логістики

В країнах з ринковою економікою основною метою закупівельної логістики є задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю. Проте її досягнення залежить від рішення цілого ряду задач. В узагальненому вигляді дані задачі... [читать дальше]

Логістика і системи постачання

Динаміка систем постачання теоретично можлива за двома сценаріями: аутсорсинг (англ. Outsourcing) та інсорсинг (англ. Insourcing). Під аутсорсингом розуміють перенесення частини виробничих процесів на інші підприємства. За цим сценарієм підприємства, намагаючись організувати своє... [читать дальше]