Публикации: Логистика

Особливості управління ланцюгами поставок

Управління ланцюгами поставок (УЛП) охоплює всі необхідні інструменти, що використовуються, насамперед, для: – ефективної інтеграції постачальників, виробників, дистрибуторів і безпосередніх точок продажів товарної продукції; – ефективного розподілу продукції, що... [читать дальше]

Логістичні зв'язки підприємства

Пріоритетну роль у формуванні ланцюга поставок відіграють системні зв'язки, які виникають під час взаємодії його складових елементів, забезпечуючи функціонування ланцюга як єдиної системи. Через те важливим завданням служби логістики є забезпечення міжорганізаційної... [читать дальше]

Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування

У непродовольчих магазинах самообслуговування застосовують гірки, вішала, прилавки, тумбочки, столи, вітрини, касові кабіни й ін. устаткування. Гірки універсальні (пристінні, острівні і привітринні) по конструкції і розмірах подібні з такими ж гірками для продовольчих... [читать дальше]

Історія та етапи розвитку логістики

Термін "логістика" має давню історію. Також в Древній Греції він означав "мистецтво роздумів і обчислень"; в Римській імперії-правила розподілу продовольства. Проте, най відомішим є значення, яке отримала логістика за часів правління візантійського імператора... [читать дальше]

Тема: "Розвантажувально-навантажувальні роботи та механізми в логістичних операціях туристського комплексу"

Тест 7.1. Що необхідно зробити для забезпечення комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт в торговельно-логістичних процесах? Можливі відповіді: 1. Запровадити засоби малої механізації та транспортери. 2. Ввести в дію системи... [читать дальше]

Структура логістичних стратегій підприємства за ознакою виділення ієрархічних рівнів

Структуризація логістичних стратегій на складові може здійснюватися за різними класифікаційними ознаками: ієрархією, термінами реалізації тощо. Ієрархія організаційної побудови підприємства визначає ієрархію стратегічних логістичних цілей та ієрархію його... [читать дальше]

Стаття 8. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для проведення певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний проводити певний вид господарської... [читать дальше]

Елементи стратегій маркетингу та логістики для інноваційного продукту

Розробку стратегій маркетингу і логістики рекомендується починати з відповіді на одне принципово важливе питання: чи є продукт, рухомий по логістичному ланцюжку, функціональним чи інноваційним? Функціональні продукти слугують задоволенню насущних потреб і купуються... [читать дальше]

Ефективність торговельної логістичної системи, методика її оцінювання

Ефективність логістичної системи - це ознака (чи система показників), котрий характеризує якість роботи логістичної системи за заданим рівнем логістичних витрат. Найчастіше основним критерієм ефективності функціонування логістичної системи вважають мінімізацію... [читать дальше]