Поделиться Поделиться

Простий категоричний силогізм

Короткий зміст частини

До дедуктивних умовиводів належить простий категоричний силогізм (від грецького - міркувати, робити висновок). Це найбільш розповсюджений вид опосередкованих умовиводів. Його називають простим, бо він має два засновки. Силогізм, котрий складається з більше, ніж двох засновків називається складним. Оскільки засновками і висновком його є категоричні судження, то Його називають категоричним.

Поняття простого категоричного силогізму та його структура

У простому категоричному силогізмі висновок є логічним наслідком з двох категоричних суджень. Наприклад:

Суверенна держава (S) має свою територію (Р). Україна (S) - суверенна держава (Р). Україна (S) має свою територію (Р).

Таким чином, простий категоричний силогізм складається з трьох категоричних суджень, два з яких є засновками, а третє - висновком.

До складу даного силогізму входять три поняття: "суверенна держава", "своя територія" та "Україна". Поняття, що входять до складу категоричного силогізму, називають * термінами силогізму. Серед них розрізняють менший, більший та середній терміни.

* Меншим терміном силогізму є суб'єкт висновку; в прикладі це поняття "Україна". * Більшим терміном силогізму є предикат висновку; в прикладі це - "своя територія". Більший та менший терміни силогізму називають крайніми термінами; їх згідно позначають - S та Р.

Кожен із крайніх термінів входить не тільки у висновок, проте й в один із засновків. Засновок, що включає менший термін, називають меншим засновком; засновок, котрий включає більший термін, називають більшим засновком. Більший та менший засновки можуть займати в силогізмі як перше, так і друге місце. Проте розрізняють їх не за місцем у силогізмі, а за термінами, які вони включають у себе.

Висновок із засновків був би неможливим, якби в них не містився також один термін - середній. *Середнім терміном силогізму називають поняття, що входить до обох засновків і відсутнє у висновку (в нашому прикладі - "суверенна держава"). Середній термін позначають літерою M (від латинського medius - середній).

Середній термін пов'язує крайні терміни і робить можливим вивід. Відношення крайніх термінів (S та РОЦІвисновку) існує завдяки їх відношенню до середнього терміна. Поставивши в нашому прикладі на місця термінів судження терміни силогізму, отримаємо: Суверенна держава (М) має свою територію (Р). Україна (S) - суверенна держава (М). Україна (S) має свою територію (Р).

Термінам категоричного силогізму дозволяється дати об'ємну інтерпретацію:

Таким чином, * простий категоричний силогізм - це дедуктивний умовивід про відношення двох крайніх термінів на підставі їх зв'язку з середнім терміном.

Необхідність виводу, тобто логічного переходу від засновків до висновку в категоричному силогізмі грунтується на твердженні (аксіомі силогізму): завжди, що стверджується чи заперечується про всі предмети даного класу, стверджується чи заперечується про кожен предмет чи будь-якому частину предметів даного класу.

Так, у силогізмі:

Усі громадяни України (М) мають політичні права (Р). Симоненко (Б) є громадянином України (МУ Симоненко (Б) має політичні права (Р).

Усе, що стверджується відносно всіх громадян України, з необхідністю стверджується і про кожного громадянина України. У силогізмі:

Ніхто не притягується до кримінальної відповідальності (Р) без рішення суду (М).

Відносно Симоненка (5) такого рішення немає (М).

Симоненко (Б) не притягується до кримінальної відповідальності (Р).

Усе, що заперечується відносно всіх не засуджених громадян, заперечується і відносно кожного незасудженого громадянина.

Похожие статьи