Поделиться Поделиться

Инфологиялық модельдегі маңыздар арасындағы қатынастар программалық жолмен даталогиялық модельге өте ала ма

+иә

Инфологиялық, даталогиялық, физикалық. Классификациясы нені білдіреді:

+МБ жобалау кезеңдерін

«Иә» және «Жоқ» мәндері сақталатын өріс типі қалай аталады (MS Access):

+логикалық

ККККККККККККККККККККК

Канондық ақпараттық модель дегеніміз:

+ Әр пайдаланушының көзқарастарынан 6 модель

Келешекте қолданылатын программалық және техникалық құралдарға сүйенбей-ақ қолданылатын облысты сипаттау, ол:

+ инфологиялық модель

Кесте құру режимдері

+ связь с таблицами, конструктор, мастер, импорт, режим таблицы

Келесі жиынтық классификацияның қай түріне жатады: Аналитикалық, эвристикалық, процедуралық

+жобалау әдістемесіне

Келесілердің қайсысы ақпараттық айнымалыларға жатпайды

+ интегрирленген

Келесі шарттан қандай мәндер алынады а[!лр]а

+ Ала, ара

Келесі ұғым қай анықтамаға жатады?

“… -бұл кортежді бірмәнде белгілейтін атрибут немесе атрибуттар тобы”

+кілт

Керек емес элементті белгілеңіз МБ жобалауды автоматтауда септік тигізетін құралдар, олар

+ МБ администраторының жүйелік программистпен байланысы

Кестелер мен индекстер үшін бөлінетін бос кеңістік немен өлшенеді

+ Экстент

Кілт немесе түйін дегеніміз не

+кестелер арасындағы байланыстарды ұйымдастыратын бір немесе бірнеше түйінді өрістер

Кез-келген мәліметтер базасы неден тұрады

+ кем дегенде бір мәліметтер файлы және бір транзакция журнал файлы

Көрсетілгендердің қайсысы МББЖ болып саналмайды

+ Excel

Келесілердің қайсысы МББЖ болып саналмайды

+Excel

Келесілердің қайсысы МББЖ болып табылады

+ ORACLE

Көрсетілген анықтамалардың қайсысы инфологиялық модель анықтамасы болып келеді

+ ары қарай жобалау үшін жеткіліксіз қолданатын облыс туралы ақпарат

Кластың төменгі деңгейін айқындау принципін іске асыру неге байланысты

+ МББЖ –не

Кортежді бірмәнді белгілейтін атрибуттар жиынтығы, ол:

+құрамды кілт

Канструктор дегеніміз не

+мәліметтер базсы объектілерінің қасиеттерін анықтау режимі

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Ай терезеде әр мәліметтер файлы үшін файлдың қандай аттарын көрсету керек

+логикалық, физикалық

Ай оператор арқылы реляционды алгебраның барлық іздеу операциялары жүзеге асырылады

+select

Ай оператор арқылы реляционды алгебраның барлық іздеу операциялары жүзеге асырылады

+Select

Қолданылатын облысты интегралданған түрде көрсетуді қамтамасыз ететін модель:

+ концептуалдық модель

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Алып жасау әдістері

+ конструктор, мастер, диаграмма, сводная таблица, автоформа

Ай тілде программист жұмысшының өте жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді

+Delphi

Ай жауап дұрыс

+SQL тілін жүзеге асырған кезде, кілттік мәліметтер үлкен әріппен көрсетіледі

Ай жылы SQL1 стандарты шығарылған

+ 1986ж

Арастырылып отырған мәселенің пән аумағын жобалау үшін Case құралдардың қайсысы қолданылады

+BPWin

Ою мастеріне шектеу қою

+Мастер создает столбец подстановки в котором отображается, список значении для выбора

Рылымдық сұраныс құру тілі

+ SQL

Олдану саласының құрылымын және құрамын анықтауда қандай көзқарастар қалыптасқан

+ функционалдық, обьекттік

Олдану саласының жалпы деңгейін айқындайтын деңгей

+ концептуалды деңгей

Олданушы мәліметтер базасын құрған кезде Transact-SQL Create Database операторында міндетті түрде нені көрсету керек

+ өзінің атын

Осымша файлдарға идентификатор жатады ма?

+ Жатады

МММММММММММММММ

Мәліметтердің келесідей модельдері бар

+деңгейлік, желілік, реляциондық

Маңыздар арасындағы қатынастарды көрсететін құралдар, олар

+байланыстар

Мәліметтер моделі типі бойынша МББЖ –н бөлу неге сүйенеді

+жазу арасындағы байланысқа

МБ-н басқару функцияларын атқаратын машиналар:

+МБ-ры процессоры

Мәліметтер базасы - бұл:

+Мәліметтердің құралған жиынтығы

МБ құруда қай модельмен сәйкестілігін тексеріп отыру қажет

+ қолданылатын облыстың инфологиялық моделімен

Метамәліметтердің ортақтандырылған жиынтығы қалай аталады

+мәліметтер сөздігі

Мәліметтер банкісінің жұмыс істеу кезеңіндегі қолданушыларды неше топқа бөлеміз

+3

Мәліметтерді көрсеткіштеріне қарай нешеге бөлеміз

+3

← Предыдущая страница | Следующая страница →