Поделиться Поделиться

Инфологиялық модельдің қай компоненті сұрау типін, көлемдік-жиілік қасиеттерін және мәліметтерді пайдалану режимін көрсетеді

АААААААААААААААААА

АҚШ-та қай жылы әмбебап МББЖ–н құру туралы шешім қабылданды

+1969

Ақпарат қайталанбас үшін МБ құрамын анықтағанда қай қарастыруды пайдаланған дұрыс

+синтездеуде

Аналитикалық, эвристикалық, процедуралық. Жиынтығы классификацияның қай түріне жатады:

+жобалау әдістемесіне

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Р мәлімет файлының қандай аттары бар

+ логикалық, физикалық

Әрбір өріс қанша элемент арқылы сипатталады:

+2

Рбір өріс қандай элементтермен сипатталады

+өріс, мәліметтер типі, сипаттама

БББББББББББББББББББББ

Берілген жаєдайларда әлі жоқ объектіні оның басты сипаттау және қызмет көрсету алгоритмі негізінде құру процесі қалай аталады

+жобалау Иә, кез-келген модельге ауыстыруға болады

тек деңгейлік модельді реляциялыққа

Бастан аяғына дейін “ МБ классикалық жобалау тағы да қалай аталады

+каскадтық

Барлық ақаулар мен кемшіліктерді түзетуді қай модель қарастырған

+канондық

Берілген анықтама қай ұғымға сәйкес?... - бастапқы мәліметтерді көрсету аппараты

+ инфологиялық модель

“Бүтін-бөлік² қатынастарын көрсететін объектілер, олар:

+ Құрылымдық

Бір модельдерді екінші модельге ауыстыруға бола ма

+ Иә, кез-келген модельге ауыстыруға болады

тек деңгейлік модельді реляциялыққа

Бүтіндік шектеулер қай ғалымның пікірінше ақпараттың шынайы болуын қамтамасыз етеді

+Дейт

Бүтіндік шектеулер қандай екі түрлі функцияны атқарады

+ статикалық, динамикалық

ДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Деңгейлік модельде мәліметтер элементтері арасындағы байланыстар шартты түрде қалай көрсетіледі

+ 1:М ( бірден көпке )

Дұрыс тұжырымды таңдап алыңыз

+ реляциондық модельдерде жазу құрылымы кез келген бола береді

Деректер базасының өрістері –бұл:

+ кесте бағаналары

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Е - R моделі дегеніміз, ол:

+ объектілерді және олардың арасындағы байланыстарды сипаттайтын “ маңыз - байланыс “ моделі

Енгізілетін мәндерге шектеу қою

+маски ввода

Енгізу маскаларының ішіндегі “!” нені білдіреді

+ енгізу маскасының оңнан солға қарай толтырылуын қадағалайды

Енгізу маскаларының ішіндегі > белгісі нені білдіреді

+ жоғарғы регистрге ауыстырады

Енгізу маскасының ішінде & белгісі нені білдіреді

+ кез-келген символ немесе пробел,енгізу міндетті

Есеп жасау әдістері

+конструктор, мастер отчетов, почтовые наклейки, мастер диаграмм, автоотчет

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жазбаны белгілеу аймағы дегеніміз не

+ кесте жолын толық белгілеуге мүмкіндік беретін оның сол жақ шетіндегі тіктөртбұрышты аумақ

Жалпыланған объектілерге кіретін объектілер

+ Категориялар

Желілік модельде мәліметтер элементтері арасындағы байланыстар шартты түрде қалай көрсетіледі

+ М:1 (көптен бірге)

Жобалық зерттеу қай кезде жүргізіледі

+ пайдалануға берілгеннен кейінгі 11 аяғында

Жүйе детальдарын тізбекті көрсету әдісін белгілеңіз

+декомпозиция

Жобалау дегеніміз не

+ берілген жағдайларда әлі жоқ объектті оның басты сипаттау және қызмет көрсету алгоритмі негізінде құру процесі

Жоғарғы деңгейлік обьектілік программалау тіліне төмендегілердің қайсысы жатады

+С++

Жүйеде берілгендері сақталынатын объект, процесс немесе құбылыс туралы ұғым қалай аталады?

+маңыз

Жүйенің ядросын басқаша қалай атаймыз

+репозиторий

Жүйенің ядросы:

+репозиторий

Жүйелік кестелерді орынсыз өзгерту немесе көшіру SQL Server жұмысына кедергі келтіреді ме

+иә

Жобалау негізінде жататын 10 саналады

+объектілік

Жобалық зерттеу не үшін керек

+ жүйелік жобалау қателерін табу және МБ құрудағы бастапқы кезеңдерде оларды жою

Жобаланатын мәліметтер базасына қойылатын талап

+ мәліметтер базасының мазмұны

Жобалық зерттеу қашан жүргізіледі

+пайдалануға берілгеннен кейінгі зерттеумен аяқталып жобаланатын мәліметтер базасына қойылатын талаптарды талдаумен басталатын әр кезең аяғында

ИИИИИИИИИИИИИИИИ

Инфологиялық модельге қойылатын негізгі талап, ол:

+ қолданылатын облысты адекватты көрсету

Инфологиялық модельдеу, бұл…

+ болашақта пайдаланатын программалық және техникалық құралдарға сүйенусіз қолданылатын облысты сипаттау

Инфологиялық модельдің қай компоненті сұрау типін, көлемдік-жиілік қасиеттерін және мәліметтерді пайдалану режимін көрсетеді

+ лингвистикалық қатынастар

← Предыдущая страница | Следующая страница →