Поделиться Поделиться

Мәліметтер қорындағы diskadmin қасиеті нені білдіреді

+SQL Server дискісіндегі файлдарды басқару

Мәліметтер қорындағы syslogins қасиеті нені білдіреді

+әрбір есепке алу жазбасы үшін құрылады

Мәліметтер қасиеттері туралы ақпаратты қалай атаймыз

+ метамәлімет

Мәліметтер қорындағы syscomments қасиеті нені білдіреді

+ әрбір мәліметтер қорын құрудағы обьектілер жайлы

Мәнді сипаттайтын элементарлы бөлшек

+атрибут

Мәліметтер банкісінің жұмыс істеу кезеңіндегі қолданушыларға қайсысы жатпайды?

+бастапқы қолданушы

Мәліметтер көзіне қосылу жолдарына қайсысы жатпайды

+айыру жолы

Мәліметтер базасының архитектурасы қай ұйымның ұсынысы бойынша жасалынған

+ ANSI

Мәліметтерді көрсетудегі концептуалдық деңгей, ол…

+ объектті, оның қасиеттерін, қасиеттер арасындағы қатынастарды (осы ақпараттық объектке сәйкес келетін) көрсету

Мәліметтер базасын құрудағы жобалық шешімдердің артығын белгілеңіз:

+ мәндердің кілттік атрибуттарының байланыстарын идентификациялау

Мәліметтер базасын басқаратын 10 аталады:

+даталогиялық

Мәліметтер базасы құрамын анықтау қай кезде жүргізіледі

+инфологиялық модельден даталогиялық модельге өткен кезде

Мәліметтер элементтері арасындағы байланыстарды көрсететін логикалық деңгейдегі модель

+даталогиялық

Мәліметтерді басқару тіліне қандай команда кірмейді

+ Backspace

Мәліметтердің қандай модельдері бар

+ деңгейлік, желілік, реляциондық

Мәліметтер базасын жобалаудағы функционалдық қарастыру деп келесі қарастыру аталады:

+ қолданылатын облыс туралы 5 есептеледі

Мәліметтер базасы құрамын анықтау қай кезде жүргізіледі

+ инфологиялық модельден даталогиялық модельге өткен кезде

Мәліметтердің реляциондық моделіндегі ақпарат бірлігі деген не

+атрибут мәні

Мәліметтердің құрылынған модельдерінің қанша түрі бар

+3

Мәліметтер модельдері типі бойынша МББЖ қалай бөлінеді

+ реляциондық, деңгейлік, желілік, объектке негізделген

Мәліметтердің қай моделінде файлдар нақты түрде көрсетілмей сәйкес алалғандардың мәндерінің теңдігі бойынша қойылады

+ Реляциондық

Мәліметтердің қай моделінде кез-келген файл жүйеге ену нүктесі бола алады

+желілік

Мәліметтер моделіндегі жазу ұзындығының типі қандай болады

+1,2,3

Мәліметтер моделі типі бойынша МББЖ –н бөлу неге негізделген

+ жазу арасындағы байланысқа

Мәліметтерді көрсетудің қай деңгейінде объектіні машина жадысында көрсету жүргізіледі

+физикалық

Мәліметтер базасы - ол:

+ Мәліметтердің құралған жиынтығы

Мәліметтердің сыртқы моделі және физикалық моделі бір уақытта жобаланады ма

+иә

Мәліметтерді манипуляциялау операцияларының бөлінбейтін кезектілігі қалай аталады

+ транзакция

Мәлімет көзіне қосылудың қанша жолы бар

+3

Мәндер және атрибуттар арасындағы қатынасты анықтайтын құралды қалай атаймыз

+байланыс

Мәліметтің сипаттамасын қалай атаймыз

+ метамәлімет

Мәліметтер қорын құру үшін:

+файл-создатьъ

Мәліметерді көрсетудің логикалық құрылымын және оларменен жасалынатын операцияларды келесі анықтайды:

+индекс

Мәліметтер базаларының өңдеушілері қандай құрылымды қамтамасыз етеді

+ логикалық

Мәліметтер базаларының администраторы қандай құрылымды қамтамасыз етеді

+физикалық

Мәліметтер қорындағы rules қасиеті нені білдіреді

+мәліметтер базаларының ережелер жиынтығы

Мәліметтер қорындағы db creator қасиеті нені білдіреді

+Мәліметтер қорларын құру және жоюды басқару

Мәліметтер қорындағы “көрініс” обьектісінің қызметі

+әр түрлі кестелердегі мәліметтерді біріктіріп, қолданушыға бір кесте түрінде ұсынады

Мәліметтердің негізгі файлының физикалық аты қалай аталады

+ SelfPaced_Data.mdf

Мәтіндік өріс типтері

+ Размер, формат, маска ввода, условие на значение, сообщение об ошибке, значение по умолчанию, подпись

МБ-ның администраторы виртуалды файлдар журналында сан мен өлшемді бере алады ма

+ бере алмайды

МББЖ-ді бағалау үшін қандай параметрлер қолданылады

+сандық сапалық

МБ физикалық құрылым сипаттау қалай аталады

+сақтау кетесі

МБ-ң дамыған уақыт кезеңін белгілеңіз

+ 1980-1990

МБ-н басқару функцияларын атқаратын машиналар қалай аталады

+МБ-ры процесоры

← Предыдущая страница | Следующая страница →