Публикации: Литература страница - 3988

Теоретичні та історико-літературні праці узагальнюючого характеру (Л. Білецький, М. Грушевський, М. Возняк та ін.)

Відома річ, авторські "Історії..." не можуть не нести в собі суб'єктивного елемента в трактуванні процесу в цілому чи окремих його складових. Є такий суб'єктивний елемент і в "Історіях літератури" С. Єфремова, М. Грушевського та М. Возняка, проте його дозволяється... [читать дальше]

Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст

Естетико-філологічний погляд на літературу з часом сформувався в цілісну наукову систему, яка поєднувала в собі кілька течій світової теоретичної думки. В західноєвропейських наукових колах варіювалась концепція А. Баумгартена про відповідність літературного твору... [читать дальше]

СТАНОВЛЕННЯ І НИЩЕННЯ ШКІЛ ТА НАПРЯМІВ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 20-30-Х РОКІВ XX СТ

До початку 20-х років XX ст. українське літературознавство підійшло з розвинутими школами й напрямами, проте революційні події 1917-го і наступних років внесли в нього несподівані корективи. Намітився шлях переглядів, уточнень, колективізацій і ліквідацій, в основу яких... [читать дальше]

ДОПОВІДЬ 11. Французький реалістичний роман ХІХ століття. Ф.Стендаль

1. Особливості французької прози XIX століття. 2. Життєвий шлях Фредеріка Стендаля. Новелістика французького письменника. "Ваніна Ваніні". 3. Романтичні та реалістичні тенденції в романах Стендаля: "Арманс", "Пермська обитель". XIX століття увійшло в історію... [читать дальше]

Дадаїзм

Дадаїзм (франц. dadaïsme від dada - дитячий дерев'яний коник; перен.: незв'язний дитячий лепет) - авангардистська літературна течія (1914- 1924 pp.), яка виникла в Швейцарії. її засновники - Трістан Тцара, Р. Гюль-зенбек, Г. Валь, Г. Арп. Автором назви течії був румунський поет Трістан... [читать дальше]

Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст

На різних етапах функціонування психоаналізу як феномена траплялись непоодинокі вияви спекуляцій і вульгаризацій, що зводили художню творчість тільки до ілюзій чи біологічних інстинктів, проте в дослідженнях справжніх учених ця методологія прислужилась відкриттю... [читать дальше]

ЯРОСЛАВ СТЕЛЬМАХ (1949-2001)

Ярослав Михайлович Стельмах народився ЗО листопада 1949 р. в Києві в родині відомого українського письменника Михайла Стельмаха. Закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов, Вищі літературні курси в Москві та аспірантуру. Працював викладачем у вищих... [читать дальше]

НУЗЕТ УМЕРОВ (нар. 1931)

Нузет Абібуллайович Умеров – один з найцікавіших сучасних кримськотатарських письменників. Народився він 13 листопада 1931 р. в м. Сімферополі. "Після закінчення школи мені довелося попрацювати токарем, слюсарем, шахтарем, – згадує Нузет Абібуллайович у передмові до... [читать дальше]

Бароко

Бароко (італ. barroco - дивний, химерний) напрям у мистецтві XVII-XVIII ст. Він зародився всередині XVI ст. в Італії та Іспанії, згодом поширився на європейські країни. Термін "бароко" належить класицистам, вони негативно ставляться до мистецтва бароко. Швейцарський дослідник Г... [читать дальше]