Поделиться Поделиться

ДОПОВІДЬ 11. Французький реалістичний роман ХІХ століття. Ф.Стендаль

1. Особливості французької прози XIX століття.

2. Життєвий шлях Фредеріка Стендаля. Новелістика французького письменника. "Ваніна Ваніні".

3. Романтичні та реалістичні тенденції в романах Стендаля: "Арманс", "Пермська обитель".

Особливості французької прози XIX століття

XIX століття увійшло в історію людства як період становлення капіталістичних відносин, стрімкого розвитку промисловості. Це знайшло відображення у настроях французьких діячів культури.

У творах представників реалістичного напряму відобразилися роздуми про відповідний час і людину, а їх естетичні відкриття набули всесвітнього значення. Стрімкого розвитку в літературі в даний час набула проза, зокрема жанр роману.

Роман - великий за обсягом епічний твір, у якому життя звичайних людей розкрито на тлі історичних, соціальних подій чи обставин.

Становлення французького реалістичного роману пов'язане із творчістю Стендаля і Бальзака. Хоча самі письменники реалістами себе не називали, однак їхні теоретичні праці заклали підвалини естетики реалізму.

Сучасний тип роману склався також у XVIII столітті. Можливості цього жанру розкрили діячі Просвітництва, зосередивши увагу на зображенні долі людини на тлі історичних подій. Проте вони не змогли розкрити глибоких внутрішніх зв'язків поміж героями та дійсністю, у якій вони діяли. Це завдання виконав реалістичний роман XIX століття. Найповніше вираження реалізм знайшов у жанрі соціального роману. Його риси: широта проблематики, високий викривальний пафос, прагнення зберегти спостереження над явищами життя в монументальних художніх образах великої узагальнюючої сили.

Письменники-реалісти не цурались історичного роману ("Саламбо" Г.Флобера), проте в основному тематика їхніх творів - сьогоденне життя суспільства. Показовими у цьому плані були підзаголовки до романів Ф.Стендаля "Червоне і чорне" - "Хроніка XIX ст.", Г.Флобера "Пані Боварі" - "Провінційні звичаї", що свідчили про їхній соціальний характер. Демократизація героя - характерна ознака реалістичного роману. Посилилася увага до внутрішнього світу людини.

Аналіз і самоаналіз стали обов'язковими ознаками реалістичного психологічного роману. Однак психологічний аналіз раннього реалізму, так само як і у просвітителів, також позначений раціоналізмом: почуття визначалися за тими законами, що й думка.

Одночасно розвивався і соціально-побутовий роман. Письменники-реалісти відходили від властивої романтикам однолінійності у зображенні героя, показували суперечливість людської особистості. Хоча інколи персонажі наділялися домінуючою рисою чи пристрастю, яка вступала в конфлікт із дійсністю чи гуманними ідеалами і рухала сюжет художнього твору. Поняття "позитивного героя" вже не розумілося як ідеал особистості, йому притаманні й негативні риси, що дозволило розкрити реально характери героїв.

Особливості французького реалістичного роману:

o розкриття складного взаємозв'язку поміж характером людини та історичними умовами;

o створення автором широкої панорами дійсності: від провінції до столиці;

o показ представників різних соціальних прошарків;

o особливе місце і значення ролі автора у романі;

o створення типових образів, складних і суперечливих характерів;

o глибина психологічного аналізу.

Висновок. Автори французького реалістичного роману зробили новий крок у напряму висвітлення життя людини, показавши залежність її від суспільних умов, визначивши найбільш характерні соціальні проблеми, створивши узагальнені і водночас індивідуальні характери.

Похожие статьи