Поделиться Поделиться

Принципи інформаційного законодавства

Українське законодавство визнає і забезпечує право на інформацію шляхом створення відповідних можливостей для вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів тощо.

Органи влади зобов'язані інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення. Органи влади зобов'язані визначати спеціальні підрозділи чи відповідальних осіб для забезпечення запитувачам доступу до інформації; здійснювати контроль за додержанням законодавства про інформацію і встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Інформаційне законодавство базується на відповідних положеннях Конституції України, а також на принципах:

• свободи створення, отримання, використання та розповсюдження інформації;

• об'єктивності, достовірності, повноти і точності інформації;

• гармонізації інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній діяльності;

• обов'язковості публікації інформації, яка має важливе суспільне значення;

• обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону;

• мінімізації негативного інформаційного впливу та негативних наслідків функціонування інформаційно-комунікативних технологій;

• недопущення незаконного розповсюдження, використання і порушення цілісності інформації;

• гармонізації інформаційного законодавства та всієї системи вітчизняного законодавства.

Законодавство у сфері інформаційної політики

Базовим є Закон України "Про інформацію", у якому визначене головні терміни, головні принципи інформаційних відносин, зміст і головні напрями державної інформаційної політики, суб'єкти і об'єкти

інформаційних відносин, сформульовано право на інформацію та гарантії його забезпечення, а також охорону права на інформацію. Закон регулює питання використання мови інформації й визначає головні види інформаційної діяльності. Закон "Про інформацію" визначає її як будь-які відомості та/чи дані, що можуть бути збережені на матеріальних носіях чи відображені в електронному варіанті. При цьому кожен має право вільно одержувати, використовувати, поширювати, зберігати та захищати інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Водночас реалізація цього права не повинна порушувати права і свободи та законні інтереси інших громадян і юридичних осіб.

Функціонування засобів масової інформації регламентує низка законів України:

• "Закон про друковані засоби масової інформації",

• "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України",

• "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення",

• "Про телекомунікації",

• "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів",

• "Про радіочастотний ресурс України" тощо.

Зокрема, Закон України про телебачення і радіомовлення регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України. У ньому сформульовано головні принципи державної політики у сфері телебачення і радіомовлення:

1) проведення політики протекціонізму;

2) створення умов для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян України;

3) підтримка об'єднання суб'єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення;

4) прямий прийом телевізійних і радіопрограм та передач з інших країн;

5) обмеження монополізації телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими групами чи окремими особами;

6) гарантія прав на інформацію, на вільне і відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і радіомовлення;

7) недопущення законними засобами в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі.

Закон України "Про рекламу" визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Основними принципами реклами визначено:

а) законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди;

б) забезпечення довіри суспільства і відповідності принципам добросовісної конкуренції;

в) інформація не повинна порушувати етичні, гуманістичні, моральні норми і нехтувати правилами пристойності;

г) реклама має враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.

Закон України про інформаційні агентства закріплює правові основи діяльності в Україні інформаційних агентств та їхнього міжнародного співробітництва. Закон визначає інформаційні агентства як зареєстровані юридичні особи, суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг.

← Предыдущая страница | Следующая страница →