Поделиться Поделиться

Місце України у Світовому рейтингу благодійності

Примітно, що у країнах Заходу держава активно підтримує розвиток благодійництва, створюючи для цього сприятливі умови. Так, у Бельгії та Великій Британії передбачено стимулювання спонсорства шляхом вилучення суми, витраченої на рекламу та маркетингові операції, з обсягів, що обкладаються податком. В Австрії та Франції спонсорство трактується як маркетингові витрати компанії на рекламу, що не оподатковуються. У США розмір добродійних пільг становить до 10% доходу компанії; з пожертв у грошовій формі дозволяється отримати податкове

вирахування в межах 50% річного доходу, з пожертв не у грошовій формі – 20-30%. В Угорщині дозволено відрахування на меценатство 70% прибутку підприємств і компаній, Німеччині – 33,2%.

Сьогодні державна влада в Україні не має подібного арсеналу підтримки благодійності. Проте вона вдається до певних адміністративних заходів, спрямованих на поліпшення ситуації в цій сфері, створення сприятливих умов для розвитку благодійного сектору, що, безумовно, відбивається на позитивній динаміці розширення його інститутів та можливостей.

Динаміка зростання благодійних організацій в Україні

За даними Єдиного державного реєстру установ та організацій України, оприлюдненими Державною службою статистики України, на початку 2013 року було зареєстровано 14 055 благодійних організацій (БО). Станом на 1 вересня 2013 року їх кількість зросла до 14 653. Варто зазначити, що впродовж усіх років державної незалежності України фіксується статистичне зростання кількості зареєстрованих БО (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Динаміка статистичних показників кількості благодійних організацій за 2008-2012 pp.

Однак показники організацій, що звітують перед органами влади за свою діяльність, не мають чітко вираженого тренду. Так, згідно з інформацією Міністерства доходів і зборів України протягом 2010-2012 років кількість благодійних організацій (з кодом неприбутковості "05") згідно за роками становила: 7 600 організацій у 2010 році,

8 932 організації – у 2011-му, 8 283 організації – у 2012-му. Темпи зміни кількості БО становили, згідно: +17,5% у 2011 р. та -7,3% (у відсотках до попереднього року). Розбіжність у статистичних даних відносно кількості БО дозволяється пояснити тим, що велика їх частина була створена під конкретний проект, а після його завершення припинила реальну діяльність; а також тим, що окремі БО не розкривають джерел фінансування й неохоче звітують відносно їхнього походження.

← Предыдущая страница | Следующая страница →