Поделиться Поделиться

Університети та R&D як ланки розвитку науки і технологічного прогресу

Найбільш значущим для постіндустріального суспільства стає не перехід від власності чи політичних критеріїв до знання як фундаменту нової влади, а зміна характеру самих знань. Для нового суспільства стають характерними домінантна роль теоретичних знань, панування теорії над емпіризмом і кодифікування знань в абстрактні системи символів, які можуть бути застосовані до безлічі різноманітних ситуацій. Нині кожне суспільство живе нововведеннями і зростанням, і Їхньою основою є саме теоретичні знання. З прогресуючим удосконаленням комп'ютерного моделювання різних процесів – моделювання економічних систем, суспільної поведінки чи різних варіантів розв'язання проблем – перед нами вперше відкрилися можливості широкомасштабних "контрольованих експериментів" у суспільних науках. Вони, у свою чергу, дозволять планувати альтернативні перспективи в різних сферах, значно розширюючи тим самим межі визначення і контролю обставин, що впливають на наше життя.

Деніел Белл.

Прихід постіндустріального суспільства.

То хто ж має розвивати науку і технічний прогрес? Більшість із нас упевнена, що це мають робити навчальні заклади, зокрема університети.

Системи Research and Development – Дослідження і розвиток

Проте насправді університети не мають достатньо грошей, щоби витрачати на системи R&D (Research and Development – Дослідження і розвиток). Вони залежать від співпраці з великими компаніями та організаціями. Великий бізнес має власний сектор R&D і витрачає багато грошей на нові запроектовані й очікувані інновації та створення власного персоналу. Ось через що найбільше вражає статистика витрат на R&D, що, як правило, пов'язана з великими бізнес-корпораціями. Витрати країн є більш наочними, коли порівнювати з відсотком ВВП (валовий внутрішній продукт), проте не забуваймо, що корпорації витрачають багато самі по собі.

Про це свідчить рейтинг журналу Fortune відносно витрат першої десятки бізнес-компаній у світі за 2013 рік (табл. 10.1).

Звісно, бізнес не докладає цих зусиль тільки задля користі людського роду, а, передусім, задля власної вигоди. Інша мета цих зусиль – досягнення кращої конкурентної позиції в міжнародному співтоваристві. Так само чинять і уряди. Відомий Всесвітній економічний форум, його також називають Давоським форумом, де діячі політики, науки та бізнесу дискутують над глобальними проблемами світу, спонукає розглядати наукові R8cD як один із ключових факторів нашого розвитку і можливостей у різних частинах світу, чинник конкурентоспроможності й готовності до прогресу.

Таблиця 10.1

R&D витрати 10 найкращих світових компаній у 2013 році

Компанія

Витрати (млрд дол. США)

% від виручки

1. Volkswagen (Німеччина)

13,5

5,2

2. Samsung (Південна Корея)

13,4

6,4

3. Intel (США)

10,6

20,1

4. Microsoft (США)

10,4

13,4

5. Roche (Швейцарія)

10,0

19,0

6. Novartis (Швейцарія)

9,9

16,8

7. Toyota (Японія)

9,1

3,5

8. Джонсон & Джонсон (США)

8,2

11,5

9. Google (США)

8,0

13,2

10. Merck (США)

7,5

17,0

На Форумі відзначалося, що технологічна готовність є однією з найважливіших основ відкритості, яка охоплює різні сфери людських досліджень і наукової діяльності. Учасники Форуму особливо наголошували, що в сучасному глобалізованому світі технології завжди більше набирають першорядної значущості для компаній, їхньої конкурентоздатності і процвітання. Технологічна готовність є основою успіху, з нею економіка сприймає сучасні технології для підвищення продуктивності своїх галузей, з особливим наголосом на їхній спроможності повною мірою використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) у повсякденній діяльності і виробничих процесах задля підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Звичайно відбувається поширення технологій з однієї країни в іншу. А таким чином, не те важливо, де технологію розроблено, а те, де її використовують, роблячи товари та послуги більш конкурентоспроможними. Значним каналом такої передачі є прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Вони особливо бажані для менш розвинених країн чи країн зі значним технологічним відставанням (навіть у рамках Європейського Союзу). Скажімо, існує велика диференціація поміж країнами за показником, котрий вимірюється кількістю патентних заявок на мільйон населення, поданих у рамках Договору про патентну кооперацію (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Кількість надісланих заявок на мільйон населення

Місце

Країна

Обсяг

Місце

Країна

Обсяг

1

Швейцарія

315,0

10

Австрія

166,3

2

Японія

308,2

11

США

149,8

3

Швеція

300,8

12

Норвегія

138,7

4

Фінляндія

286,7

13

Сінгапур

125,2

5

Ізраїль

230,0

14

Люксембург

118,6

6

Німеччина

226,9

34

Китай

11,7

7

Данія

214,8

40

Польща

7,1

8

Південна Корея

201,5

41

Російська Федерація

7,1

9

Нідерланди

192,6

52

Україна

3,2

Джерело: The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva 2014 (Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2014-2015, Всесвітній економічний форум, Женева, 2014), crop 536.

Очевидно, що це зумовлено різними факторами, проте ми повинні взяти до уваги можливості урядів і бізнесу країни інвестувати сектор R&D. Коли порівняти витрати на даний сектор у 2014 році в деяких країнах, то найбільш вражаючим показником буде відсоток від ВВП, витрачений на R&D, котрий показує, наскільки економічна політика країни фокусується на наукових інноваціях (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

Загальні витрати на R&D у 2014 році

Країна

ВВП

Паритет купівельної спроможності (використовується для нормалізації), млрд дол. США

R&D,

%

від ВВП

Валові витрати на дослідження і розробки, млрд дол. США

1

2

3

4

1. США

16 616

2,8

465

2. Китай

14 559

2,0

284

3. Японія

4 856

3,4

165

4. Німеччина

3 312

2,9

92

S. Південна Корея

1748

3,6

63

6. Франція

2319

2,3

52

7. Великобританія

2454

1,8

44

8. Індія

5194

0,9

44

9. Росія

2671

1,5

40

10. Бразилія

2515

1,3

33

11. Канада

1571

1,9

30

12. Австралія

1040

2,3

23

13. Тайвань

0 974

2,4

23

14. Італія

1842

1.2

22

15. Іспанія

1418

1,3

18

16. Нідерланди

0712

2,1

15

17. Швеція

0412

3,4

14

18. Ізраїль

0271

4,2

11

19. Швейцарія

0382

2,9

11

20. Туреччина

1227

0,9

11

27. Польща

0844

0,8

7

39. Україна

0348

0,9

3

СВІТ

88 733

1,8

1618

Джерело: R&D Magazine, 2014 Global R&D Funding Forecast, December 2013, page 7.

Немає сумнівів, що переважання наукових знань та їх технологічне застосування мають вирішальне значення для нашої свідомої діяльності та нових можливостей для розуміння.

← Предыдущая страница | Следующая страница →