Публикации: История страница - 7927

Держава каролінгів

Майордоми Австралії з дому Шпінідів (нащадки Піпіна Геристальського), ставши правителем об'єднаної Франкської держави, започаткували нову династію франкських королів, яка пізніше за ім'ям найвидатнішого зі своїх представників - Карла Великого - отримала назву династії... [читать дальше]

Прояви дисидентства.

Перші прояви цього руху зафіксовано наприкінці 60-х - на початку 60-х році., коли на Західній Україні було організовано кілька невеликих таємних груп. Виділялася серед них "Група юристів" на чолі з адвокатом Левком Лук'яненком. Вона закликала до здійснення законного... [читать дальше]

Соціально-політична стабілізація та економічні перетворення (1994-2000)

Рік протистояння законодавчої та виконавчої влади в столиці мав згубні наслідки для економіки Росії. Рівень промислового виробництва за 1990-1993 році. знизився на 40 %. На великих промислових підприємствах працівникам виплачували заробітну плату з великим запізненням чи не... [читать дальше]

Соціально-економічний розвиток Німеччини наприкінці XX - на початку XXI ст

Після об'єднання Німеччини економіка країни розвивалася нерівномірно. Темпи зростання виробництва у східних землях були удвічі вищими й виражалися двозначними цифрами. Проте уже в 1997 р. ситуація змінилася. Причини цього слід шукати у підприємницькій структурі малих і... [читать дальше]

Парфянське царство

Парфія, якому звільнив з-під влади Селевкідів місцевий сатрап Андрагор, не дістала жаданого спокою й стабільності, бо невдовзі, вже в середині III ст. до н. е., її завоювали споріднені зі скіфами та массагетами напівкочові племена - парни, які повстали проти лукавих грецьких... [читать дальше]

Запровадження антинародного колгоспного ладу в Україні

Проголосивши індустріалізацію промисловості, більшовики визначили одним з основних джерел її фінансування село. Для цього потрібно було замість неконтрольованих державою індивідуальних господарств створити велике виробництво, тобто колективізувати сільське... [читать дальше]

Походження слов'ян та їх розселення на території України

Сучасні українці є однією з гілок історичного слов'янства, походження і етногенез якого на сьогодні остаточно не з'ясовано. Про нього дозволяється говорити лише в загальних рисах, використовуючи дані різних наук: історії, археології, лінгвістики, етнографії, антропології... [читать дальше]

Діяльність підпілля і партизанський рух. Створення УПА

У роки війни в Україні одночасно діяли підпільний і партизанський рухи, організовані радянським урядом, а також підпільний рух опору, створений та спрямований ОУН на боротьбу з окупаційними силами за здобуття незалежності України. Радянське підпілля і партизанський рух... [читать дальше]

Суспільно-політичні процеси у Великому князівстві Литовсько-Руському в ЗО-7в-ті роки XV ст

Загадкова смерть князя Вітовта у 1430 р. стала початком важливих політичних бродінь у державі, що були визначальними в наступні десятиліття. Насамперед литовська та руська знать Великого князівства Литовського, нехтуючи попередніми унійними постановами з Польським... [читать дальше]