Публикации: История страница - 7926

УКРАЇНА ПОМІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ. ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (1919-1939 PР.)

Короткий зміст: Політика більшовиків в Україні в 1919р.: "Воєнний комунізм". Введення нової економічної політики в Україні. Входження України до СРСР. Політика "українізації" у 20-х pp. Соціально-економічний розвиток України у 20-30-х pp.: індустріалізація, колективізація... [читать дальше]

Утворення СРСР

Перший в мирних умовах X з'їзд РКП(б) мав розглянути національне питання як одне з найважливіших. Перед засіданням делегатам були роздані тези Й.Сталіна "Про чергові завдання партії у національному питанні". Взяти участь у критичному обговоренні вибухонебезпечного... [читать дальше]

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПІСЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОЦІ

У 1917 р., після довгих століть гноблення самодержавною Росією, Україна одержала можливість вирватись з ярма, стати повновладним господарем власної долі. З поваленням царизму і бурхливою демократизацією суспільного життя в країні на історичну арену виходить Центральна... [читать дальше]

Христоф Нечковський. Гетьман реєстрового козацтва

Після придушення повстання Наливайка польський король вирішив остаточно приборкати козаків. Як? Корона бачила тут два шляхи. Перший - козаків проголосити ворогами королівства, і польській владі вживати до них найсуворіших заходів. Особливо до тих, що перебувають поза... [читать дальше]

Будівництво соціалізму по-румунськи

Ліквідація приватної власності на головні засоби виробництва зруйнувала ринок, заклала основи командно-адміністративної системи, примусу на директивних засадах. Водночас відбулася зміна структури самого суспільства. Такі категорії населення, як підприємець, власник... [читать дальше]

Столітня війна

Війна поміж Англією і Францією, що тривала (з перервами) понад сто років (1337-1453), дістала назву Столітньої. Причиною Столітньої війни було зіткнення інтересів Франції та Англії в Європі. В Англії правила династія Плантагенетів, предки яких - вихідці з північнофранцузької... [читать дальше]

Четвертий Універсал Центральної Ради

Зовнішньополітичне та внутрішнє становище України вимагало негайного проголошення незалежності. У Четвертому Універсалі, датованому 22 січня 1918 p., Центральна Рада заявила: "Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною... [читать дальше]

Прихід вадзін. Зародження ранньодержавних утворень (епоха яйої)

До появи на островах "людей ямато", чи вадзін (носіїв мови предка сучасної японської ) цивілізаційний розвиток архіпелагу відбувався майже відособлено від соціально-економічних, культурних та етнополітичних процесів на континенті. Фактично до середини І тис. до н. е... [читать дальше]

Система общин

Не згадати про варни та касти значить нічого не сказати про саму Індію. "Візитною карткою" індійського суспільства була також система міських та, особливо, сільських общин. Про те, якою була община за Хараппської доби, ми можемо лише здогадуватись. Про індійські общини... [читать дальше]