Поделиться Поделиться

Події революції 1848-1849 pp. на західноукраїнських землях. Головна руська рада

У 1848–1849 pp. Європу охопила загальноєвропейська демократична революція. Вона була спрямована проти режиму реакції, котрий встановився після розгрому імперії Наполеона І, проти пережитків феодалізму. У результаті революції вперше в історії в політичному житті Європи могли брати участь широкі народні маси. В європейських країнах почалося становлення демократичних інститутів, громадянського суспільства. Демократизація життя, піднесення соціальних рухів дало поштовх до розгортання національно-визвольної боротьби поневолених народів Східної та Центральної Європи.

У роки революції центром українського національного руху стала Східна Галичина. Його започаткували представники греко-католицького духівництва, яке звернулося до австрійського імператора 19 квітня 1848 р. з петицією. У ній висловлювалися побажання про запровадити в школах і громадських установах Східної Галичини українську мову, забезпечити українцям доступ до всіх посад та зрівняти в правах духівництво всіх конфесій.

2 травня 1848 р. у Львові була заснована перша українська політична організація - Головна руська (українська) рада (ГРР), яка взяла на себе роль представника українського населення Галичини перед центральним урядом і виконувала її протягом 1848–1851 pp. Раду, яка складалася із ЗО постійних членів - представників світської інтелігенції, вищого і нижчого духівництва, очолив єпископ Григорій Яхимович.

Друкованим органом ГРР стала "Зоря Галицька" – перша у Львові газета українською мовою, що почала виходити з 15 травня 1848 р.

За ініціативою ГРР за національну символіку галицьких українців було прийнято синьо-жовтий прапор та герб із зображенням золотого лева на синьому тлі. Виступаючи за проведення демократичних реформ, ГРР домагалася забезпечення вільного національного розвитку українського населення Східної Галичини. Здійснення своєї програми вони пов'язували з відданістю Австрійській конституційній монархії. У містах, містечках і селах Східної Галичини організувалося близько 50 місцевих руських рад, до складу яких обиралися представники різних верств, головним чином, селяни, міщани, світська інтелігенція (вчителі), представники нижчого духівництва, які розгорнули активну громадсько-політичну та культурно-освітню діяльність. Почалося формування загонів самооборони – Національної гвардії.

Руські ради стали організаторами боротьби українського населення за відокремлення Східної Галичини від Західної (польської) та перетворення її в окрему провінцію, тобто за її національно-територіальну автономію, запровадження навчання в усіх навчальних закладах рідною мовою тощо.

Правлячі кола Австрії, ігноруючи вимоги українців, завжди ж погодилися на запровадження з 1848 р. навчання українською мовою в народних школах та викладання даної мови як обов'язкового предмета в гімназіях. На початку 1849 р. було відкрито кафедру української мови у Львівському університеті. її першим професором став Я. Головацький.

Складовою частиною боротьби за демократичні перетворення стало пожвавлення культурно-освітнього руху в краї. У жовтні 1848 р. у Львові відбувся перший з'їзд діячів української культури і науки. Згідно з рішенням з'їзду, у Львові було засновано "Галицько-руську матицю" – культурно-освітню організацію, яка мала завданням видання популярних книг для народу.

Національний рух на західноукраїнських землях 1848–1849 pp. виробив широку програму національно-політичного і духовного утвердження українства в межах конституційної Австрійської монархії. Улітку 1849 р. після розгрому об'єднаними силами Австрії і Росії угорської революції в імперії Габсбургів було відновлено абсолютистський режим із його централістсько-бюрократичною системою. Австрійську конституцію відмінено. Улітку 1851 р. розпущено ГРР. Важливими були соціальні наслідки революції 1848–1849 pp. Так, було скасовано панщину, селяни отримали повну особисту свободу. Земля, якою селяни користувалися, переходила у їх власність. Проте краща земля, общинні землі (ліси, пасовища) залишалися в руках поміщиків.

← Предыдущая страница | Следующая страница →