Поделиться Поделиться

Види витинанок за формою виконання

А. в смужці

Б. в колі

В. в шарі

Г. в ромбі

Д. в еліпсі

54. Назвіть невірні види композиції настінного розпису, які не відповідають аркушам – мальовкам:

А. асиметричні композиції

Б. квіти в овалі

В. вазони-букети

Г. вертикальні фризи

Д. прямокутні килимки

55. В даній схемі зображено:

А. змішування основних кольорів між собою; Б. змішування ахроматичних та хроматичних кольорів між собою; В. змішування контрастних пар кольорів з ахроматичними; Г. змішування ахроматичних кольорів між собою Д. монохромні кольори Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 1


56. Вкажіть невірні уміння учнів початкової школи, які вони не можуть отримати у результаті вивчення образотворчого мистецтва:

А. використовувати художні знання та вміння в практичній діяльності і повсякденному житті;

Б. порівнювати різні види образотворчого мистецтва;

В. застосовувати художні матеріали;

Г. використовувати побутові знання та вміння в практичній діяльності і повсякденному житті;

Д. порівнювати різні види культурно – дозвиллевого мистецтва.

57. Визначте, що вивчає дидактика:

А. Теорію освіти;

Б. Виховання;

В. Теорію навчання;

Г. Розвиток і формування особистості

Д. Самовиховання

58. Виберіть основні компоненти процесу навчання:

А. Оцінно-результативний;

Б. Змістовний;

В. Рейтинговий;

Г. Статистичний;

Д. Понятійний

59. Виберіть основні напрями розвитку інтелекту у молодших школярів:

А. Засвоєння й активне використання мови як засобу мислення;

Б. Розвиток емоцій і почуттів;

В. Поєднання і взаємозбагачення всіх видів мислення;

Г. Розвиток вольових якостей;

Д. Розвиток вмінь та навичок

60. Виділіть особливості відносин підлітка з дорослими:

А. Демократичний;

Б. Ліберальний;

В. Організаційний;

Г. Авторитарний;

Д. Неформальний

61. Знайдіть невірні методи, які не відповідають методам формування понять у художньо – прикладному гуртку:

А. інструктаж;

Б. доповідь;

В. лекція;

Г. привчання;

Д. вправи.

62.Оберіть види декоративно – прикладного мистецтва, які не відповідають розпису по склу (вітражу):

А Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 2 Б Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 3 В Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 4 Г Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 5 Д Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 6

63. Оберіть види декоративно – прикладного мистецтва, які не відповідають художній обробці металу:

А Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 7 Б Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 8 В Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 9 Г Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 10 Д Види витинанок за формою виконання - Инвестирование - 11

64. Виберіть вірні пояснення поняттю «симетрія»:

А. такий стан площини, за якого всі точки перебувають у стані спокою відносно довільної системи відліку;

Б. чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів відносно осі, який спостерігається в природі;

В. це повторення елементів та інтервалів між ними;

Г. фігури або зображення, розміщені в одній площині діляться лінією на однакові частини;

Д. зорове сприйняття руху.

65. Виберіть вірні пояснення поняттю «ажурність»:

А. Природний візерунок на поверхні, утворений шарами матеріалу;

Б. Узагальнене площинне зображення об’єкту;

В. Як спосіб виразності характеризується контрастом площин і просвітів;

Г. Зображення, лаконічне, як тінь від предмету;

Д. Зображення, в яких площинні або об’ємні форми мають скрізні отвори.

66. Виберіть вірні пояснення поняттю «сітчастий орнамент»:

А. Композиція, яка складаються із системи різноманітних вузлів.

Б. Орнамент із неперервною кривою або ламаною лінією;

В. Візерунок, декоративні елементи який компонується в стрічку;

Г. Композиція будується за допомогою сітки;

Д. Візерунок, елементи якого створюють замкнений рух.

67. Виберіть вірні пояснення поняттю «оптичне змішування»:

А. Кількісна характеристика, яка відображає більшу чи меншу присутність у кольорі його кольорового тону;

Б. Кількісна характеристика, яка відображає більшу чи меншу присутність у кольорі інших кольорових домішків;

В. Спосіб змішування кольорів, яків відбувається на сітківці нашого ока;

Г. Спосіб, які дозволяє отримати необхідний колір шляхом будь яких механічних дій;

Д. Аддитивне змішування, іншими словами.

68. Виберіть вірні твердження, які відносяться до поняття «контрастний колір:

А. Його отримують при оптичному змішуванні кольорів основної тріади;

Б. Його отримують при механічному змішуванні кольорів основної тріади;

В. Протилежний колір кольорового кола;

Г. Колір кольорового кола, який при змішувані з протилежним кольором дає ахроматичний колір;

Д. Він таким може бути як за тоном, так і за кольором.

69. Виберіть вірні пояснення поняттю «порубіжний контраст»:

А. Контраст при якому кольорова пляма на темному тлі видається світлішою, ніж та сама пляма на білому тлі;

Б. Контраст при якому відбувається зміна відтінку кольорового тону внутрішньої плями в бік доповнюючого до кольору тла;

В. Контраст при якому найбільш активна зона дії між двома кольорами відбувається на порубіжні двох плям;

Г. Контраст, який пов’язаний з виникненням у нашому оці образу протилежної світлоти чи доповнюючого кольору до того кольорового відчуття, яке перед тим спостерігалося;

Д. Чим ближче до лінії дотику плям, тим інтенсивніший прояв світлових чи кольорових змін.

Інструкція студенту:

← Предыдущая страница | Следующая страница →