Поделиться Поделиться

ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТУ ТА ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учасники проекту та його оточення

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій та відповідальності залежать від типу, виду, масштабу і складності проекту, а також від фаз життєвого циклу проекту.

Замовник, проектувальник, постачальник, підрядник, консультант, як правило, вважаються основними учасниками проекту.

За винятком них, у роботі над проектом можуть брати участь також інвестори (вкладники капіталу, спонсори проекту), власники земельних ділянок, фінансові організації (банки), різні консалтингові, інжинірингові, юридичні організації, місцеві органи влади і суспільні групи, зацікавлені в реалізації проекту.

Особливе місце в реалізації проекту посідає керівник проекту (project manager). Виконуючи функції управління проектом, такий системний інтегратор покликаний забезпечити ефективність виконання робіт з проекту.

Він делегує повноваження членам групи, контролює виконання плану, оцінює стан робіт, координує й коригує їх виконання.

На рис. 7.9 наведено схему взаємодії основних учасників проекту, коли спрямованість і оточення формується "попитом і пропозицією", а функції керівника проекту виконує генеральний підрядник.

Рис. 7.9. Взаємодія основних учасників проекту

Оточення проекту прийнято поділяти на внутрішнє та зовнішнє.

Групи чинників внутрішнього оточення проекту:

1) стиль керівництва – визначає психологічний клімат й атмосферу в команді проекту і впливає на творчу активність і працездатність;

2) специфічна організація проекту – визначає взаємовідносини поміж учасниками, розподіл прав, обов'язків та відповідальності;

3) учасники проекту – реалізують різні інтереси в процесі здійснення проекту, формують свої вимоги згідно до цілей і мотивації, впливають на проект у відповідності зі своїми інтересами, компетенцією і мірою залучення до проекту;

4) команда проекту – мозковий центр, двигун, виконавчий орган, від нього залежать успіх і прогрес проекту;

5) методи і засоби комунікації – визначають повноту, достовірність і оперативність обміну інформацією поміж зацікавленими учасниками проекту;

6) економічні умови проекту – пов'язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами, податками, тарифами, ризиком, страхуванням та ін., визначають вартісні характеристики проекту;

7) соціальні умови проекту – характеризуються забезпеченням стандартних умов життя учасників проекту, рівнем зарплати, умовами праці, техніки безпеки, соціальним забезпеченням;

8) інші чинники – рівень комп'ютеризації та інформатизації проекту, організація проекту, система документації, технічні умови та ін.

Зовнішнє оточення. Інвестиційні і соціальні проекти найбільш часто зазнають впливу зовнішнього середовища, потім організаційні й економічні, меншою мірою – інноваційні.

Найбільше впливають на проекти економіка, закони і право, культура, політика і суспільство, найменше – природа, екологія та інфраструктура.

Склад учасників проекту, їх роль, розподіл їх функцій і відповідальності залежать від типу, виду, масштабу і складності проекту, а також від фаз ЖЦ проекту. Жорстких вимог до складу учасників проекту не існує.

Функції основних учасників проекту.

Ініціатор: сторона, що є автором головної ідеї проекту, його попереднього обгрунтування і пропозицій відносно здійснення проекту. Ініціатором може бути практично будь-хто з майбутніх учасників проекту, проте зрештою ділова ініціатива відносно здійснення проекту повинна виходити від замовника.

Замовник: головна сторона, зацікавлена у здійсненні проекту і досягненні його результату. Як правило, це майбутній власник і користувач результатів проекту. Він визначає головні вимоги і масштаби проекту, забезпечує фінансування проекту за рахунок своїх коштів чи коштів інвесторів, що залучаються до проекту. Він укладає контракти з основними виконавцями проекту, несе відповідальність за цими контрактами, управляє персоналом, несе відповідальність за проект перед суспільством і законом.

Інвестор: сторона, що вкладає інвестиції в проект. Мета інвестора – максималізація прибутку на свої інвестиції. Коли інвестор і замовник не одна особа, то, як правило, інвестором є банки, інвестиційні фонди. Інвестори вступають у контрактні відносини із замовником, здійснюють розрахунки з іншими сторонами в міру виконання проекту. Інвестори є повноправними партнерами проекту і власниками проекту, поки їм не будуть виплачені всі кошти за контрактом із замовником чи за кредитною угодою.

Керівник проекту (менеджер): юридична особа, якій замовник і інвестор делегує повноваження з керівництва роботами зі здійснення проекту, а саме: планування, контролю й координації робіт усіх учасників проекту. Склад функцій і повноважень керівника проекту визначається контрактом із замовником. Однак перед керівником проекту і його командою звичайно ставиться завдання всеосяжного керівництва й координації робіт протягом ЖЦ проекту до досягнення певної мети проекту і результатів при дотриманні встановлених термінів, бюджету і якості.

Команда проекту: специфічна організаційна структура, яка очолюється керівником проекту і створюється на період здійснення проекту. Завдання команди проекту: здійснення функцій управління проектом до ефективного досягнення цілей проекту. Склад і функції команди залежать від масштабів, складності й інших характеристик проекту. Як правило, основними учасниками команди проекту є: менеджер проекту, інженер, адміністративний керівник контракту, контролер, бухгалтер, керівник служби матеріально-технічного забезпечення, керівник робіт з проектування, керівник будівництва, координатор робіт з експлуатації, адміністративний помічник, керівник інформаційної служби.

Контрактор (генеральний контрактор): сторона чи учасник проекту, котрий вступає у відносини з замовником і котрий бере на себе відповідальність за виконання робіт за контрактом. Це може бути весь проект чи його частина. Мета контрактора – отримання максимально можливого прибутку. Функції контрактора: укладання контракту із замовником (інвестором), відбір і укладання договорів з субконтракторами, забезпечення координації їх робіт, прийняття і оплата робіт спів- виконавців. Контрактором може бути керівник проекту чи інші активні учасники проекту.

Субконтрактор: вступає у договірні відносини з контрактором чи субконтрактором більш високого рівня, несе відповідальність за виконання робіт і послуг згідно до контракту.

Проектувальник: юридична особа, що виконує за контрактом проектно-дослідницькі роботи в межах проекту. Вступає у договірні відносини з генеральним контрактором чи безпосередньо із замовником.

Генеральний підрядник: юридична особа, пропозиція якої прийнята замовником (як правило, для будівельних проектів). Через те, як правило, генеральним підрядником є будівельна чи проектно-будівельна організація. Генеральний підрядник несе відповідальність за виконання робіт згідно до контракту, підбирає і укладає договори з субпідрядниками на виконання окремих робіт і послуг.

Постачальники: субконтраістори, які здійснюють різні види постачання на контрактній основі.

Ліцензори: організації, що видають ліцензії на право володіння земельними ділянками, ведення торгів, виконання певних робіт і послуг, використання "ноу-хау".

Органи влади: сторона, яка висуває й підтримує екологічні, соціальні та інші, що висуваються суспільством і державою, сторони проекту і яка задовольняє свої інтереси шляхом отримання податку від учасників проекту.

Власник земельної ділянки: юридична чи фізична особа, яка є власником землі, що бере участь у проекті.

Виробник кінцевої продукції: здійснює експлуатацію створених основних фондів і виробляє кінцеву продукцію. Бере участь в усіх фазах проекту. У багатьох випадках є замовником і інвестором. Головна мета – прибуток.

Споживачі кінцевої продукції: юридичні і фізичні особи, які є покупцями і користувачами кінцевої продукції, що визначають вимоги до кінцевої продукції і послуг, які формують попит на них. За рахунок коштів споживачів відшкодовуються витрати на проект і формується прибуток всіх учасників проекту.

Інші учасники проекту: конкуренти основних учасників проекту, суспільні групи і населення, економічні і неекономічні інтереси яких зачіпає здійснення проекту, спонсори проекту, різні консалтингові, інжинірингові організації, залучені до здійснення проекту, та ін.

Похожие статьи