Публикации: Инвестирование

ПРОВАЙДИНГ ІННОВАЦІЙ

ТЕМИ ЧАСТИНИ • Інноваційна діяльність України • Поняття провайдингу інновацій • Психологічне забезпечення інноваційної діяльності • Нормативно-правове забезпечення інноваційного процесу • Фінансове забезпечення інноваційної діяльності • Інформаційне... [читать дальше]

Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвестування

Оцінка ефективності інвестиційної стратегії фінансового інвестування здійснюється шляхом порівняння доходності та ризику сформованої інвестором совокупності фінансових інвестицій з середніми ринковими показниками. Дж. Л. Трейнор (J. L. Traynor) уперше запропонував... [читать дальше]

Джерела фінансування та державні програми підтримки інноваційної діяльності

З усієї можливої різноманітності форм інвестицій в інноваційні проекти, не враховуючи власні оборотні кошти виконавців проекту і бюджетне фінансування, існують такі головні джерела фінансування інновацій: – комерційні інвестиційні банки; – інвестиційні та венчурні... [читать дальше]

Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку

Кошти інвесторів гарантують безпеку і розвиток будь-якої держави, тобто здійснення інвестиційної діяльності в державі є фактором її інвестиційної та економічної безпеки. Вивчення зарубіжного досвіду з питань інвестиційної безпеки країни дає змогу визначити показники... [читать дальше]

Європейська стандартизація та сертифікація продукції

Початком міжнародної стандартизації є підписання в 1875 р. в Парижі Міжнародної метричної конвенції з організації Міжнародної комісії з мір і ваги. Безпосереднє співробітництво різних країн у галузі стандартизації розпочалось у 1921 р., коли була проведена перша... [читать дальше]

Бізнес-планування інвестиційного проекту

Бізнес-план є одним з основних документів, що визначає стратегію функціонування підприємства. Разом з тим він базується на загальній концепції розвитку підприємства, більш докладно розробляє економічний та фінансовий аспекти стратегії, дає техніко-економічне... [читать дальше]

Метод кумулятивної побудови

Метод кумулятивної побудови передбачає, що у структурі ставки дисконту до номінальної безризикової ставки позичкового відсотку додасться сукупна премія за інвестиційні ризики, яка складається із премій за окремі "несистематичні" ризики, які відносять саме до цього... [читать дальше]

Промислова власність

Право промислової власності захищається такими Законами України "Про охорону прав на винаходи та моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів"... [читать дальше]

Офшорна транспортна компанія й офшорна компанія- судно власниця

Коли бізнес дозволяє придбати власну яхту, то цілком природно зареєструвати її на офшорну компанію. За винятком міркувань безпеки та запобігання зайвої слави, є і податковий резон. Багато офшорних центрів надають суднам, що ходять під їх прапором, пільгові податкові... [читать дальше]