Публикации: Инвестирование

Метод ринку капіталу

Метод ринку капіталу - базується на ринкових цінах подібних компаній. Передбачається, що інвестор, діючи за принципом заміщення (чи альтернативної інвестиції), може інвестувати свої кошти чи в дані компанії, чи в ту, яка оцінюється. Даний метод базується на фінансовому... [читать дальше]

Національні і міжнародні системи сертифікації

Неузгодженість національних систем сертифікації стала перешкодою в торгівлі поміж країнами – членами Європейського Союзу (ЄС) і заважала реалізації ідеї вільного простору, в якому б забезпечувалася вільна торгівля, переміщення людей, товарів та послуг. Відмінність у... [читать дальше]

ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТУ ТА ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій та відповідальності залежать від типу, виду, масштабу і складності проекту, а також від фаз життєвого циклу проекту. Замовник, проектувальник, постачальник, підрядник, консультант, як правило, вважаються основними... [читать дальше]

Офшорні зони в Азії й Індійсько-Тихоокеанському регіоні

Офшорний бізнес у країнах Азії відіграє важливу роль у русі як позикових, так і підприємницьких інвестицій, в обслуговуванні зовнішньоекономічних зв'язків, хоча за масштабами операцій і кількістю офшорних компаній значно поступається країнам Карибського басейну і... [читать дальше]

Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

Сутність аналізу фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання. Фінансовий стан підприємства. Мета, завдання та послідовність фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання. Система методів фінансово-інвестиційного аналізу. Прийом порівняння... [читать дальше]

Види фондових інструментів

Товариство може залучати необхідні фінансові ресурси шляхом випуску та реалізації цінних паперів на фондовому ринку. Цінні папери є грошовими документами, що засвідчують право володіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини поміж особою, яка випустила дані... [читать дальше]

Процес контролю якості в період життєвого циклу товару

Слід усвідомити, що дані інструменти застосовуються, у першу чергу, для перетворення вимог споживачів на параметри якості очікуваного продукту, а також відповідності визначених параметрів вимогам якості процесів планування, розроблення, виробництва та вдосконалення... [читать дальше]

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ МОТИВУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як зазначалося вище, існують внутрішні фактори, що спонукають особистість чи суб'єкта господарювання до інноваційної діяльності, а також зовнішні, що генеруються зовнішнім середовищем і створюють умови, у яких активізуються внутрішні фактори мотивації чи навіть за... [читать дальше]

"Основна" схема.

Керівник (менеджер) проекту - представник (агент) замовника, фінансової відповідальності за рішення, що приймаються, не несе. В цьому випадку менеджер проекту відповідає лише за координацію робіт відносно розробки та реалізації проекту, а у контрактних відносинах з іншими... [читать дальше]

Способи залучення капіталу

Останнім часом при різкому скороченні обсягів довгострокових інвестиції виникає необхідність у пошуках нових джерел фінансування. На відміну від вже діючих принципів і методик галузевого та регіонального розподілу капітальних вкладень, зараз актуальною стає проблема... [читать дальше]