Поделиться Поделиться

Головні модулі ERP-системи компанії В A AN IV

Моделювання підприємства сприяє скороченню термінів впровадження, зниженню рівня витрат і прискореному поверненню вкладених коштів. Процес впровадження починається з опису чи розгляду відповідною типу і профілю підприємства референтної моделі. На наступній стадії проводиться коригування параметрів бізнес-моделі з урахуванням вимог замовника. Далі система конфігурується і для кожного конкретного користувача створюється меню, в структуру якого можуть бути включені інструкції і нормативні документи, що визначають виконання окремих завдань. У завершенні проводиться аналіз діяльності підприємства, на основі якого формуються рішення відносно модернізації виробництва, визначаються подальші напрями розвитку.

ВAAN-виробництво включає планування потреб, конфігу-ратор продукції, управління проектом, управління серійним виробництвом і виробництвом відносно окремих замовлень, управління ланцюжком постачань на рівні корпоративного виробництва. Підсистема "Виробництво" спроектована для роботи з усіма типами стратегій управління виробництвом. Більш того, система BAAN володіє гнучкістю, що дає змогу змінювати стратегію протягом життєвого циклу проекту.

Підсистема "Виробництво" надає також можливість зміни положення точки прив'язки замовлення клієнта, яка визначає ступінь впливу замовлення клієнта на виробничий цикл. Ядром підсистеми "Виробництво" є модуль "Головний виробничий план-графік". Він спроектований для того, щоби допомагати у щоденному управлінні виробництвом водночас із проведенням довгострокового планування й ухваленням ріпі он ь. Підсистема дозволяє реалізувати всі типи виробничого середовища й їх поєднання.

ВААИ-процес розроблений спеціально для таких галузей промисловості, як хімічна, фармацевтична, харчова і металургійна, і підтримує виробничий процес від досліджень і розробок аж до виробництва, постачання, продажу, збуту і транспортування. Підсистема однаково потужно працює як у рамках окремого підприємства, так і в межах холдингу з територіально розподіленими підприємствами. Ця підсистема повністю інтегрована з усіма іншими підсистемами ВАА>Ї.

ВААМ-фінанси є системою управлінського і фінансового обліку для підприємства будь-якого типу організаційної структури. Система ієрархічних зв'язків робить доступ до інформації й її обробку зручнішою, забезпечує максимально можливу гнучкість при структуризації необхідної інформації. Багато-ланкова структура управління сприяє проведенню аналізу даних головної книги, дебіторської і кредиторської заборгованостей та іншої інформації як на рівні окремого підрозділу, так і на рівні всієї компанії.

Підтримуються три типи календарів: фінансовий, податковий, звітний. У кожному календарі передбачено можливість гнучкого налагодження часових періодів (квартал, місяць, тиждень), що дозволяє фіксувати щоденні операції в межах одного календаря і в той самий час готувати дані для оподаткування в рамках іншого. Підсистема допомагає створювати документацію різними мовами і здійснювати процедури фінансових операцій з необмеженою кількістю валют в умовах різних країн, наприклад, оплату чеками (варіант США і Англії), векселями (Франція), банківськими дорученнями, а також за допомогою електронних засобів.

Модуль ВААМ-збут, постачання, склади забезпечує управління продажем і закупівлею, контрактами, матеріальними запасами і зберіганням, багаторівневе управління партіями і відстеження руху партій товару. За винятком цього модуль пропонує управління зовнішньою логістикою і транспортуванням, забезпечує оптимізацію маршрутів, управління замовленнями на транспортування і підтримку транспортних робіт, підтримку загального складування й управління пакувальними роботами. Підсистема "Збут, постачання, склади" відповідає за матеріально-технічне забезпечення виробників і оптовиків. Підсистема повністю інтегрована з усіма продуктами сімейства ВААІЧ, включаючи "Виробництво", "Проект", "Сервіс", "Транспорт" і "Фінанси", що надає доступну й єдину інформаційну систему управління. Ця, повністю інтегрована, система матеріально-технічного постачання включає електронний обмін даними і зв'язок із плануванням потреб розподілу.

Модуль ВААИ'Проект призначений для процедур, пов'язаних із розробкою і виконанням проектів, а також підготовкою комерційних пропозицій для участі в тендерах, і сприяє підвищенню ефективності роботи. Проект забезпечує всі етапи розробки і здійснення проектів, а також підготовки контрактів, включаючи попередню оцінку проектів, укладання контрактів, складання бюджетів, планування, контроль за здійсненням проектів, а також гарантійне і післягарантійне обслуговування. Система автоматично складає замовлення на закупівлю, виробництво необхідних для здійснення проектів виробів, транспортування, має засоби контролю платежів. Це потужний інструмент контролю витрат і доходів, гарантія до-тримання термінів постачань. Використання цього модулю дає змогу прогнозувати вплив конкретних проектів на виробничий потенціал і фінансовий стан компанії, що сприяє підвищенню продуктивності праці і використанню наявних ресурсів.

Модуль ВААЛ-адміністратор діяльності підприємства є інструментарієм для вдосконалення фінансово-господарської діяльності і розроблений для отримання достовірної інформації за всіма напрямами діяльності компанії. Форма презентації даних дозволяє проводити швидкий аналіз для прийняття безпомилкових рішень.

Модуль ВААИ-транспорт створений для компаній, що займаються зовнішнім матеріально-технічним забезпеченням і транспортуванням. Пакет розроблений для всіх видів і модифікацій перевезень і має потужні модулі для управління складами загального користування та упакуванням. Даний блок також може бути конфігуровано згідно до вимог підприємства. Завдяки своїй гнучкості, підсистема "Транспорт" відповідає різним запитам замовників.

Модуль BAAN сервіс призначений для організації управ* ління всіма видами послуг. Він повністю відповідає вимогам компаній, іцо виконують післяпродажне і спеціалізоване обслуговування, а також підрозділів, що відповідають за обслуговування усередині підприємства.

Підсистема підтримує всі види обслуговування: періодичне (виконання регламентних робіт і проведення планово-запобіжних заходів), за викликом (ремонт і усунення несправностей при виникненні аварійних ситуацій), наприклад введення в дію об'єктів обслуговування.

Всі дані за місцем розташування устаткування, клієнтів, а також за контрактами на обслуговування і супровід, доступні в оперативному режимі і реєструються для кожного компонента об'єкта обслуговування. Всі види обслуговування можуть виконуватися з урахуванням гарантійних зобов'язань.

IFS Applications. Сфера застосування: повнофункціональна ERP система для комплексної автоматизації середніх і великих підприємств. Підтримує управлінські концепції: ERP, ЕАМ, MRP ОI, CRM, SCM, PLM, eBusiness.

Виробником є шведська корпорація Industrial&Financial Systems є одним з найбільших європейських розробників програмного забезпечення. Протягом вже 20 років IFS розробляє IFS Applications - комплекс інтегрованих застосувань для управління бізнесом. На розробку IFS Applications витрачено вже близько 600 тис. людино-годин.

У світі IFS Applications використовують більше 3000 компаній. За оцінкою аналітичної компанії Gartner Group, система IFS входить у п'ятірку світових лідерів, у Східній Свропі - в трійку лідерів. Gartner Group вважає, що IFS конкурує з SAP за світове лідерство в автоматизації фондомістких галузей.

Функціональні можливості системи такі: обслуговує всі типи виробництва; технічне обслуговування і ремонти обладнання; весь відомий діапазон моделей управління; об'єктно орієнтований підхід, технології XML, PL/SQL, Java, NET, СУБД Oracle, десятки мов програмування.

Користувачі: Volvo, BMW, MG Rover, Land Rover, Lotus, London Taxis, BBC і ВМФ Норвегії, Міноборони Великобританії, ВС Франції і Греції, NEC, Ericsson, Philips Semiconductors, Maxwell.

У 2003 p. IFS Applications стала першою системою, в якій було реалізовано управлінську концепцію 3LM, управління життєвими циклами продукції (PLM), основних фондів (KAM) і роботи з персоналом і яка включає такі головні модулі, призначені для автоматизації управління підприємством і функціонують в єдиному інформаційному просторі: управління фінансами, документообіг, бюджету на пня, моделі обліку, управління закупівлями, запасами і продажем, головні фонди, облік спеціальних активів, управління персоналом (IIRM-система), кадровий облік, розрахунок заробітної плати, управління виробництвом (MRP II), управління витратами, маркетинг і менеджмент (CRM-система).

Система Millennium ERP призначена для планування ресурсів підприємства, реєстрації даних про факти фінансово-господарської діяльності й аналізу відхилень. Впровадження Millennium ERP дає змогу значно піл нищити керованість підприємства, і, як наслідок, конкурентоспроможність та прибутковість бізнесу.

Система Millennium ERP має такі головні характеристики; відповідність специфікації MRP II, можливість гнучкого налагоджування бізнес-процесів, генератор звітів, модульність, Па гатоланкова архітектура, повнофункціональна робота мерсі Internet чи будь-які модемні з'єднання, підтримку промислових СУВД - Oracle і Interbase, реалізація відкритих стандартів і багатоплатформеність.

Система Millennium ERP забезпечує функціональних завдань відділів:

o відділів збуту - здійснювати планування і контроль відпускання готової продукції і товарів, підвищити якість роботи з клієнтом за рахунок своєчасної обробки замовлень, формувати гнучку цінову політику;

o відділів продажу - одержувати повний обсяг інформації про ринок, потенційних клієнтів і клієнтів, підтримувати історію контактів з кожним клієнтом, автоматизувати рутинні процеси, пов'язані з продажем;

o відділів постачання - здійснювати планування і контроль постачання матеріальних цінностей, стежити за виконанням зобов'язань постачальників і умов;

o складів - контролювати стан складських запасів і рух матеріальних цінностей, резервувати матеріальні цінності для внутрішніх служб і покупців, нормувати запаси матеріальних цінностей на складах, мінімізувати затовареність складів, уникнути фактів розкрадання;

o фінансового відділу - вести оперативний облік і здійснювати контроль фінансових потоків, аналізувати структуру надходження і витрачання засобів, контролювати виконання різних бюджетів;

o фондового відділу - здійснювати планування і контролювати виконання зобов'язань за договорами, вести реєстр договорів з електронними копіями оригіналів;

o бухгалтерії готувати внутрішню і зовнішню звітність згідно до діючих нормативів з урахуванням особливостей ведення обліку, а також за необхідності ведення бухгалтерського обліку згідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Особливості, закладені в документообіг даної системи, дозволять не тільки налагоджувати порядок обробки документів, проте створювати і використовувати власні правила та алгоритми обробки документів і інформації.

У системі реалізована концепція Workflow, що забезпечує повну чи часткову координацію виконання операцій (завдань, робіт, функцій), з яких складаються структуровані бізнес-процеси підприємства.

Система аудиту надає можливість протоколювати дії користувачів при роботі з базою даних системи чи виконання етапів бізнес-процесів.

Вбудований генератор звітів системи дозволяє створювати чи змінювати будь-якому форму звіту чи первинного документа. При цьому формою подання даних може бути не тільки текст чи таблиця, проте і діаграма чи графік.

Наявність модуля адміністрування дозволяє гнучко здійснювати всі необхідні процедури з обслуговування системи, зокрема розподіляти права доступу користувачів до розділів інформації і порядку виконання етапів бізнес-процесів. Дозволяється використовувати такі модулі.

Модуль "Планування й управління виробництвом" с багатофункціональною підсистемою, призначеною для забезпечен* ня планування виробництва і виробничого обліку на підприємстві в рамках специфікації MRP II.

Модуль "Управління постачанням, збутом, складами" призначений для вирішення завдань управління матеріальними потоками підприємства, пов'язаних з постачанням, зберіганням, внутрішнім рухом і відвантаженням матеріальних цінностей.

Модуль "Управління договірними відносинами* призначений для вирішення завдань планування, обліку і контролю виконання договірних зобов'язань.

Модуль "Управління розрахунками з партнерами" призначений для вирішення завдань, пов'язаних з оперативним плануванням і контролем за станом розрахунків із зовнішніми контрагентами підприємства.

Модул ь " Обл ікза робі m мої плати" є багатофу н к ціон а л ьиою підсистемою, призначеною для забезпечення своєчасного, повного і достовірного відображення фактів нарахування та утримання заробітної плати з урахуванням специфіки підприємства.

Модуль "Кадровий облік" є також багатофункціональною підсистемою, призначеною для ведення кадрового обліку па підприємствах, з централізованим механізмом наказів, що охоплює всю підсистему управління персоналом.

Модуль "Табельний облік" є багатофункціональною підсистемою, призначеною для забезпечення своєчасного, повного і достовірного обліку відпрацьованого часу, часу знаходження співробітника у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях тощо.

Модуль "Бухгалтерський облік" призначений для забезпечення своєчасного, повного і достовірного відображення фактів фінансово-господарської діяльності підприємства за правилами бухгалтерського обліку.

Модуль "Фінансовий облік" призначений для забезпечення своєчасного, повного і достовірного відображення фактів фінансової діяльності підприємства за правилами фінансового обліку, визначеними безпосередньо самим підприємством, згідно до власних потреб і вимог.

Модуль CRM призначений для збору, обробки й аналізу даних відносно клієнтів підприємства, зберігання історії контактів з будь-якими зовнішніми контрагентами.

Модуль "Платіжний календар" є багатофункціональною підсистемою, призначеною для забезпечення планування і здійснення контролю за грошовими коштами.

Модуль "Штрихкодування" призначений для вирішення завдання автоматичного заповнення специфікацій документів на основі зчитування даних з використанням сканерів штрих-кодів. Журнал платежів дає відповідь на питання: які з товарних документів сплачені в певний період часу?

Модуль "Графіки виконання зобов'язань" є багатофункціональною підсистемою, призначеною для забезпечення планування і здійснення контролю виконання зобов'язань за постачаннями, відвантаженнями, оплатою.

ERP "NOVA" забезпечує повну автоматизацію управління підприємством, автоматизацію торгівлі. Функціональність забезпечують такі блоки: управління фінансами; управління складом; управління виробництвом; аналітика; адміністрування.

Гнучкий план рахунків, котрий обирає клієнт (GAAP, IFS, будь-котрий інший), жодних обмежень в управлінському обліку, забезпечено налагоджування і реалізацію будь-яких кореспонденцій, наприклад, облік при постачаннях і/чи транспортних витратах, митних зборах, акцизах, ПДВ тощо. Передбачено додатково до типових проводок опис будь-яких проводок і виконання будь-яких операцій за рахунками. Відмітні особливості: управління бюджетом - це можливість автоматизованого формування бюджету за минулими періодами, контроль виконання.

Управління складом - це всі операції складського обліку. Відмітні особливості: управління розміщенням товару на складах (на стелажах), сканування документів на товар зі зберіганням у БД (посвідчення якості, сертифікати тощо).

Передбачено оформлення клієнтських замовлень через Web-інтерфейс, наприклад для віддаленої роботи торгових представників. Управління виробництвом - це облік дискретного виробництва. Передбачено складання калькуляцій собівартості з можливістю указання кореспондуючих рахунків.

Реалізований у NOVA модуль "Планування виробництва" дозволяє планувати виробництво у бригадах і контролювати виконання планів. Забезпечується аналітика дійсних витрат сировини і комплектуючих.

Окрім локальних планувань виробництва і закупівель у NOVA передбачено інтегроване планування. Ця функція дає змогу планувати виробництво, закупівлю сировини, матеріалів і готових товарів, контролювати виконання планів.

Підтримується докладна аналітика відносно всіх складських, торгових і фінансових операцій із різними розрізами, контроль відстрочень оплат і прострочених платежів.

Адміністрування дозволяє: описувати користувачів і їх повноваження, контролювати роботу за журналом, налагоджувати складський облік; описувати структуру компанії (холдингу); управляти торгівлею; описувати план рахунків, підстави операцій і статей витрат; розширювати аналітику тощо.

Похожие статьи