Поделиться Поделиться

Текстовий редактор MS Word: пошук та заміна тексту; перевірка орфографії; переміщення по документу

Щоби знайти якийсь текст у поточному документі та замінити його на інший, виконайте команду "Замінити..." у меню "Правка". У результаті з'явиться таке вікно діалогу (Малюнок 4):

Пошук та заміна нетекстових об'єктів здійснюється за допомогою вікон діалогу "Найти" та "Замінити". З ними дозволяється шукати та заміняти малюнки, спеціальні символи, поля тощо. З цією метою виберіть команду "Найти..." чи "Замінити..." у меню "Правка". Натисніть кнопку "Спеціальний" та виберіть необхідний об'єкт із запропонованого списку.

Мал. 4.

Перевірка орфографії під час роботи може проводитись двома способами: чи автоматично у процесі введення, чи після закінчення створення документа. Зауважимо, що для перевірки обов'язкова наявність у системі відповідних словників. У разі потреби ви повинні встановити також мову у вікні діалогу "Мова", що з'являється після виконання команди "Мова..." у меню "Сервіс".

Автоматична перевірка орфографії здійснюється шляхом вибору команди "Параметри..." у меню "Сервіс", а потім - вкладку "Орфографія". Щоби орфографічна перевірка слів відбувалася під час їх введення з клавіатури, встановіть прапорець "Автоматично перевірять орфографію".

Під час орфографічної перевірки слів під час введення тексту кожне слово, відсутнє в словнику, підкреслюється хвилястою червоною лінією. Щоби побачити список можливих вірних слів для виправлення, встановіть покажчик миші на хвилясту червону лінію, натисніть її праву кнопку, а потім виберіть вірне слово.

Перевірка орфографії після закінчення створення документа. Виберіть команду "Параметри" у меню "Сервіс", а потім - вкладку "Орфографія". Щоби орфографічна перевірка слів не відбувалася під час їх введення з клавіатури, вимкніть прапорець "Автоматично перевіряти орфографію".

Для перевірки виділеного фрагменту тексту чи тексту, що починається від курсору та далі, натисніть кнопку стандартної панелі інструментів у І - "Орфографія". Дозволяється також скористатися командою "Орфографія..." у меню "Сервіс".

Word дозволяє автоматично робити перенос слів, тобто переносити слово не повністю на новий рядок, а залишити певну частину слова у відповідності з правилами граматики. Перенос слів відбувається за правилами тієї мови, яка встановлена для відповідного абзацу, через те для здійснення переносів необхідна наявність у системі відповідних словників для даної мови.

Щоби перенос слів відбувався автоматично, виберіть команду "Розставлення переносів..." у меню "Сервіс", а потім встановіть прапорець "Автоматичне розставлення переносів". Даний режим може встановлюватися чи для окремих виділених абзаців, чи для документа в цілому. У випадку, коли треба явно вказати Word, де робити перенос (відсутні словники, чи там не позначена певна можливість), достатньо вставити символ м'якого переносу. З цією метою виконайте команду "Символ" у меню "Вставка" та у вкладці "Спеціальні символи" виберіть пункт "М'котрий перенос". На екрані вставлений символ м'якого переносу має вигляд проте на друк, як і інші службові символи, не виводиться.

Використання переносів доцільне принаймні у 2-х випадках: коли занадто довгі слова залишають в рядку багато вільного місця, чи коли треба скоротити кількість рядків у документі. Водночас, використання переносів створює великі труднощі при необхідності зберегти документ у іншому форматі, зокрема, у текстовому.

Переміщення по документу здійснюється за допомогою миші. Треба перейти до потрібного місця та встановіть курсор туди, звідки необхідно почати введення тексту.

Перехід до сторінки, закладки, виноски, таблиці, зауваженню, рисунку та інших елементів документа. Виберіть команду "Перейти" у меню "Правка". В полі "Елемент документа" виберіть тип елемента. Введіть ім'я чи номер елемента в полі "Введіть...". Натисніть кнопку "Перейти". Щоби перейти до наступного чи попереднього елемента того ж типу, залишіть поле "Введіть..." порожнім та натисніть кнопку "Наступний" чи "Попередній". Для повернення до попередньої позиції в документі Word зберігає запис останніх трьох місць, в яких вводився чи редагувався текст. Щоби перейти до місця попереднього редагування тексту, натисніть потрібну кількість разів клавіші SHIFT+F5 [1,2,4].

← Предыдущая страница | Следующая страница →