Поделиться Поделиться

Виробнича діяльність

При моделюванні в Project Expert виробничої діяльності підприємства вам досить ввести в систему дані про продукцію, обсяги її виробництва, про кількість і вартість сировини і матеріалів, про витрати на персонал згідно до існуючого структурою виробництва, про загальні витрати – витратах на виробництво, керування, маркетинг і т.п.

Рис. 9. Опис виробництва в Project Expert

Система дозволяє описати графік виробництва і різні види витрат, зв'язавши складною математичною залежністю обрані параметри фінансової моделі підприємства, наприклад, при моделюванні обсягу виробництва продукту, виходячи з можливостей підприємства і прогнозної місткості ринку.

Виробничий план може бути сформований системою автоматично в залежності від планованих обсягів збуту. Project Expert дозволяє установиш залежність плану виробництва і від інших факторів, наприклад від потужностей використовуваного виробничого устаткування.

Рис. 10. Моделювання збільшення виробництва при обмеженому попиті за допомогою "Формули"

Фінансування проекту

Проект розвитку підприємства нездійсненний без рішення проблеми фінансування. У системі Project Expert закладена можливість моделювання і вибору схеми фінансування. Які кошти будуть потрібні на різних етапах реалізації проекту? Потреба в капіталі визначається на підставі даних, відображуваних у Звіті про рух коштів (Cash-Flow).

По суті справи, Cash-Flow є основним документом, призначеним для визначення потреби в капіталі, вироблення стратегії фінансування підприємства, а також для оцінки ефективності використання капіталу.

Значення сальдо рахунка підприємства представлені в останньому рядку таблиці Cash-Flow і демонструють прогнозований стан розрахункового рахунка підприємства, що реалізує проект у різні періоди часу. Негативне значення сальдо розрахункового рахунка означає, що ваше підприємство не має у своєму розпорядженні необхідну суму капіталу.

Рис. 11. Формування стратегії фінансування

Важливо сформувати капітал таким чином, щоби ні в один період часу значення сальдо розрахункового рахунка не мало негативного значення. При цьому необхідно дотримувати основного принципу – капітал повинний бути притягнутий тільки в той період часу, коли це дійсно необхідно.

Важливо врахувати і реальні умови залучення капіталу. Аналітична система Project Expert автоматично визначає, котрий обсяг коштів буде достатній для покриття дефіциту капіталу в кожен розрахунковий відрізок часу. При створенні проекту ви вибираєте обсяги й умови його фінансування: залучення акціонерного капіталу, позикових коштів, державне фінансування, висновок лізингових угод. При описі фінансування проекту система також дозволяє використовувати різні комбінації цих способів. Перевага Project Expert полягає в через те, що потреба в капіталі визначається з урахуванням інфляції, що дозволяє уникнути помилок у плануванні бюджету проекту.

Важливо, що при формуванні стратегії фінансування компанії з використанням акціонерного капіталу система дозволяє виконати для акціонерів підбір розмірів пакетів акцій з обліком як термінів володіння ними, так і необхідної прибутковості на вкладений капітал.

Рис. 12. Розподіл пакетів акцій з урахуванням необхідної прибутковості

Забезпечує цю можливість додатково реалізований у системі порівняльний метод оцінки вартості бізнесу. Для визначення майбутніх доходів акціонерів – дивідендів і планованої ціни продажу акцій, прогнозна вартість компанії розраховується з використанням як убудованих, так і самостійно створюваних цінових мультиплікаторів.

Project Expert дозволяє вирішити задачу керування вільними коштами, генеруємими проектом. Досить указати принципи дивідендної політики, і реальні суми будуть розраховані системою. Дозволяється змоделювати і власну схему процесу розміщення засобів на різних умовах на депозити чи в альтернативні проекти.

Рис. 13. Використання цінових мультиплікаторів для визначення прогнозної вартості компанії

Похожие статьи