Поделиться Поделиться

Пошук документів

Під час вибору вкладки Пошук (рис. 13.16, а) розкривається підменю: Знайти (Повний пошук). Пошук у знайденому (рис. 13.16, в). Вікно пошуку має ряд полів уведення, наповнення яких є складеним ключем для пошуку. Чим більше полів уведення заповнено, тим конкретніше завдання на пошук, тим точнішим буде його результат.

Дозволяється задавати такі атрибути пошуку:

- Номер документа.

- Назва документа.

- Тип дати.

- Діапазон дат:

- з - по (граничні дати);

- за останній < > місяць (дає змогу вказати кількість найближчих місяців);

- за останній < > день (дає змогу вказати кількість найближчих днів).

Видавці.

Типи документів.

Розділи.

За словами в тексті.

Запуск процедури пошуку виконується натисканням кнопки Знайти на панелі керування чи за допомогою клавіші Enter. Очищення полів уведення здійснюється за допомогою кнопки Очистити.

Коли потрібно скоротити отриманий список за допомогою додаткових умов пошуку, дозволяється використовувати пошук у знайденому (фільтр). Для цього у вікні пошуку потрібно змінити стан кнопки Знайти (повний пошук, F3) на Фільтр (пошук у знайденому, Ctrl+F3). Задавши нові параметри пошуку і натиснувши кнопку Фільтр, одержимо скорочений список.

Добірки (рис. 13.16, б) містять багато аналітичних матеріалів, статей, зведених таблиць, згрупованих за темами. Це ряд готових рішень, що не потребують аналізу нормативної бази. Наприклад, добірка Документи на імпорт містить відомості про всі документи, необхідні для імпорту товарів. Добірки, як і Каталог, мають деревоподібну структуру. Однак, на відміну від Каталогу, його елементи посилаються не на списки документів, а на тексти.

Система QDPro-декларації

Система QDPro-декларації складається з довідника типів декларацій, довідника митних процедур, довідника митних платежів, довідника способів платежів тощо. За допомогою даної програми дозволяється вводити нову декларацію, редагувати, друкувати, поєднувати декларації, перекомпоновувати декларації, здійснювати пошук декларацій і товарів, створювати електронну копію, вибирати зі списків різні довідники тощо.

Виклик програми QDPro-декларації здійснюється через системне меню (рис. 13.13), пункт Митні декларації. Після завантаження вікно програми має вигляд, поданий на рис. 13.17.

Декларації подано у вигляді списку, в якому відображається така інформація: номер ВМД (гр. 5), дата заповнення ВМД, тип декларації, дані про відправника (експортера), дані про одержувача (імпортера), кількість товарів і кількість аркушів декларації, митна й фактурна вартість, код митної установи/ остання цифра року (з гр. 7).

За винятком даних з основного списку, про кожну декларацію може надаватися додаткова інформація з платежів, а також дані стосовно товарів декларації. До кожної декларації дозволяється додати примітки особистого характеру.

Відомості, що містяться в примітці, не впливають на формування електронної копії, ніде не друкуються і мають інформаційний характер. У нижній частині вікна винесено курси валют, використані в цій декларації.

Головне меню програми QDPro-декларації складається з таких пунктів: Декларації, Друк, Вид, Довідники, Установки, Довідка (рис. 13.18).

Доступні функції з меню дозволяється викликати через спливаюче (контекстне) меню чи за допомогою функціональних клавіш унизу вікна, чи за допомогою гарячих клавіш.

Створення та редагування декларацій

Програма QDpro заповнює ВМД згідно до "Положення про вантажну митну декларацію", затвердженого Кабінетом Міністрів України. Для створення нової ВМД у вікні QDPro: декларації (рис. 13.18) необхідно вибрати пункт мето Декларації -" Нова і вказати тип декларації. Відкривається вікно бланка ВМД, графи якого необхідно заповнити. Для різних типів

декларацій є різні вимоги відносно заповнення окремих граф (наказ № 307 "Інструкція про порядок заповнення ВМД"). Графи, що заповнюються для одного типу ВМД, можуть не заповнюватися для іншого. Інформаційний контроль декларації проводиться під час її заповнення і виходу з режиму заповнення ВМД. Для редагування декларацій передбачене вікно (рис. 13.19), що умовно ділиться на чотири функціональні частини:

головне меню і панель кнопок (верхня частина форми);

вікно навігації за графами декларації (ліва частина форми, може бути "виключена");

сторінка даних декларації;

панель призначення функціональних клавіш.

У вікні редагування декларацій доступні такі функції: настроювання вікна редагування, вибір режиму роботи, властивості заповнення гр. 44, контроль декларації під час виходу з редагування, список заповнюваних граф декларації, розмір вікна редагування, контроль декларації, формування електронної копії ВМД, друк ВМД, перегляд платежів за декларацією, перегляд і редагування списку товарів декларації, перерахунок декларації, перегляд добірки документів, вибір даних з довідників.

Графи декларації, що не заповнюються, підсвічуються темним кольором, і курсор уведення з клавіатури не встановлюється у поле даних графи.

Перегляд платежів за декларацією

Для перегляду підсумкового списку платежів за такою декларацією (гр. 47, В) передбачено вікно (рис. 13.20), у якому відображаються всі типи платежів, суми до оплати і спосіб платежу.

Щоби викликати таке вікно, дозволяється скористатися опцією меню Платежі, функціональною клавішею F8 чи відповідною кнопкою на панелі інструментів.


Перерахунок декларації

Під час внесення чи зміни даних у деяких полях декларації може виникнути ситуація, коли необхідно виконати розрахунок усіх платежів за даною декларацією, а також митної і фактурної вартості товарів декларації з урахуванням додаткових витрат (транспортування, страхування, пакування тощо). Для таких цілей у програмі передбачено режим перерахунку декларації.

Для процедури перерахунку декларації дозволяється скористатися опцією меню Перерахунок, функціональною клавішею [Shift + F2] чи відповідною кнопкою на панелі інструментів.

Перегляд і виправлення списку товарів декларації

Для роботи з товарами декларації, за винятком основної панелі товарів на сторінці даних декларації, передбачене додаткове вікно (рис. 13.21), у якому всі товари декларації подано у вигляді списку. Щоби викликати це вікно, дозволяється скористатися опцією меню Товари і вартість, функціональною клавішею F9 чи відповідною кнопкою на панелі інструментів. У цьому вікні дозволяється додавати і видаляти товари, вносити виправлення в дані про товари. При цьому під списком товарів виводиться довідкова сумарна інформація про товари, а також аналогічна інформація про основну частину декларації. У разі розбіжності суми фактурної вартості чи ваги числа виділяються згідно синім (недобір) чи червоним (перебір) кольором. Таким чином, дозволяється послідовно збалансувати вартість, кількість місць і вагу кожного товару в декларації із загальною фактурною вартістю (гр. 22), кількістю місць за декларацією (гр. 6) і загальною вагою товарів за декларацією (вказується як розрахункова величина в гр. 22).

Шукати товар дозволяється за назвою і кодом, скориставшись пошуком за УКТЗЕД (рис. 13.22), та шляхом одержання загальної довідки (рис. 13.23).

Контроль декларації

Для перевірки заповнення декларації передбачено відповідне вікно Перевірка заповнення декларації (рис. 13.24), яке викликається з меню Декларація - Контроль декларації. У цьому вікні відображається список усіх помилок, допущених під час заповнення декларації. Коли контроль здійснюється в році жимі виправлення декларації, то під час виявлення помилок дозволяється переміститися безпосередньо в графу, в якій є помилка. Для цього необхідно встановити покажчик на помилку і натиснути клавішу Enter чи двічі клацнути мишею. При цьому графа, в якій виявлено помилку, стає поточною й одержує курсор уведення з клавіатури.


← Предыдущая страница | Следующая страница →