Публикации: Информатика

Програма Альт-Інвест 3.0

належить до класу відкритих програм. Методика фірми Альт, на базі якої побудована програма, в основному відповідає методичним рекомендаціям ЮНІДО. Для розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту використовується імітаційна модель грошових потоків... [читать дальше]

Пошук документів

Під час вибору вкладки Пошук (рис. 13.16, а) розкривається підменю: Знайти (Повний пошук). Пошук у знайденому (рис. 13.16, в). Вікно пошуку має ряд полів уведення, наповнення яких є складеним ключем для пошуку. Чим більше полів уведення заповнено, тим конкретніше завдання на пошук... [читать дальше]

Автоматизована система аналізу та управління ризиками

Митні органи у своїй діяльності зіштовхуються з цілим рядом складних завдань. Головними залишаються забезпечення надходжень до державного бюджету і захист економічних інтересів держави, проте дані відповідальні завдання повинні здійснюватися ефективно й дієво... [читать дальше]

Еволюція інформаційних технологій

Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства. До теперішнього часу вона пройшла кілька еволюційних етапів, зміна яких визначалася головним чином розвитком науково-технічного прогресу, появою нових... [читать дальше]

Ознаки класифікації інформаційних систем у менеджменті організації

Класифікація ІС у менеджменті організації сприяє виявленню найбільш характерних рис, притаманних ІС та дозволяє здійснювати ефективне управління. Існують різні класифікації, що переслідують певні цілі. Класифікацію ІС за ознакою структурування завдань (наведено на... [читать дальше]

Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

В наш час відбувається глобальний перехід від індустріального суспільства до інформаційного, розвиток якого безпосередньо пов'язаний з інтенсифікацією інформаційних процесів, необхідністю збору, обробки і передачі величезних об'ємів інформації, перетворенням... [читать дальше]

Перколяция

Хорошо изученными и важными в практическом отношении являются перколяционные сети. Тарасевич Ю.Ю. Перколяция: теория, приложения, практика. - М.: УРСС, 2002. Рассмотрим одну из наиболее простых постановок перколяционной задачи. Дана квадратная сетка (бесконечная), каждая... [читать дальше]

Проектування інформаційних систем. CASE - технології

Автоматизована інформаційна система, як правило, створюється для певного підприємства чи організації. Проте, є багато спільних рис в структурі різних підприємств, а також в типах зв'язків (функціональних, інформаційних, зовнішніх) поміж елементами даної структури. Це... [читать дальше]

Захист інформації в світових інформаційних системах

Посилення уваги до питань захисту інформації обумовлене зростанням доступу до неї. У нинішньому інформаційному столітті нові покоління електронно-обчислювальних машин з'являються з надзвичайною швидкістю. Збільшується пам'ять машин, змінюється їх структура й... [читать дальше]

Виробнича діяльність

При моделюванні в Project Expert виробничої діяльності підприємства вам досить ввести в систему дані про продукцію, обсяги її виробництва, про кількість і вартість сировини і матеріалів, про витрати на персонал згідно до існуючого структурою виробництва, про загальні витрати... [читать дальше]