Публикации: Химия

Оксигеновмісні органічні сполуки. Альдегіди і карбонові кислоти.

Мета : 1. Навчитись добувати оцтовий альдегід в лабораторії, вивчити його властивості. 2. На прикладі оцтової кислоти вивчити властивості карбонових кислот. Хід роботи: Дослід 1. Окислення спирту в альдегід. Реактиви і прилади. Етиловий спирт, мідь (мідний дротик, кінець якого скручено в спіраль); газовий пальник, 2 пробірки. Хід досліду. 1. У пробірку налийте 1-2 мл етилового спирту. Розжарте в полум’ї газового пальника мідну спіраль і опустіть у пробірку зі спиртом. Повторіть те саме ще один... [читать дальше]

КРАСНОЛУЦЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для лабораторних занять з дисципліни "Хімія" Студента групи_________________________________________ _______________________________________________________ назва навчального закладу ___________________________________________________ прізвище, _______________________________________________________ ім'я та по батькові Красний Луч Пояснювальна записка Робочий зошит призначений для лабораторних робіт по хімії для студентів першого курсу Краснолуцького приладобудівного... [читать дальше]

Тема 2.4.: «Електрокінетичні властивості,

стабілізація і коагуляція золей» Лабораторна робота № 6 Дата проведення роботи______________________ «Методи приготування золів» Мета роботи: 1. Оволодіння уміннями проведення експериментальних досліджень. 2. Експериментальним шляхом навчитися готувати золі різних колоїдних систем. 3. Ознайомлення з методами одержання дисперсних систем та вивчення деяких їх властивостей Реактиви, посуд і прилади: конічна колба, 1,5% розчин каніфолі в спирті; конічна колба на 100мл; 1,5% розчин FeCl3; 2% розчин... [читать дальше]

Нанесення неметалевих покриттів

До неметалевих захисних покриттів відносять покриття лаками, фарбами, полімерами, а також пасивними плівками з малорозчинних сполук металів. Сьогодні все ширше застосовують захисні покриття з органічних полімерів. Ці плівки є або продуктами корозії, або утворюються при оксидуванні. Неметалеві покриття забезпечують лише механічний захист металів від корозії. Ці покриття мають добру водостійкість.Електрохімічні методи захисту До електрохімічних методів відносяться протекторний та катодний захист.... [читать дальше]

Дослід 1: Визначення калориметричної сталої.

Дослідження процесу нейтралізації проводять в установці, зображеній на рис. 1. Сталу калориметричної установки (К), зображеної на рис. 1, можна визначити за відомою теплотою розчинення якої-небудь солі чи лугу, наприклад, за відомою теплотою розчинення натрію гідроксиду – 112,1 кДж/моль.В склянку 1 наливають 500 см3 дистильованої води, включають магнітну мішалку і спостерігають за температурою, значення якої можуть коливатись за рахунок теплообміну з навколишнім середовищем. Відмічають температу... [читать дальше]

Тема: Ароматические углеводороды. Арены.

Прочтите соответствующиеразделы учебника. Ключевые слова:арены, ароматический, бензол, бензольный, конденсированный, метилбензол, дегидрирование, делокализация, замещаться, замещение, мета-ксилол, орто-ксилол, пара-ксилол, нафталин, распределенный, толуол.     Задачи и упражнения 1. Какие соединения называются ароматическими углеводородами? ______________________________________________________________________________________________________________________ _______________... [читать дальше]

Тема: Непредельные углеводороды. Алкены.

Прочитайте соответствующие разделы учебника. Ключевые слова:алкен, геометрическая изомерия, двойная связь, качественные реакции, ненасыщенный, олефины, строение, этиленовый углеводород, этен, этилен, sp2-гибридизация. Задачи и упражнения. 1. Закончите определение. Алкенами называют _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Заполните таблицу по образцу Алкен Структурн... [читать дальше]

Тема: Предельные углеводороды. Алканы.

ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ Рабочая тетрадь Новополоцк 2012 ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ-------------------------------------------- Ошибка! Закладка не определена. К СТУДЕНТАМ---------------------------------------------- Ошибка! Закладка не определена. ЗАНЯТИЕ № 1--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Тема: Предельные углеводороды. Алканы.----------------------------------------------- 3 ЗАНЯТИЕ № 2... [читать дальше]

Биохимия специализированных клеток/ Уч. Пособие. – СПб, 2003. – С. 39 - 43.

1. Подоцит - это клетка…(какого происхождения) Эпителий 2. Подоциты участвуют в…Синтез компонентов БМ, составная часть фильтрационного барьера 3. Подии подоцита… (белковый состав) нефрин,подопланин,глепп1,синаптоподин 4. Специфическим белком подоцита является…Интегрин 5. Органеллы подоцита.Обычный набор органелл 6. К специфическим функциям подоцита следует отнести…Синтез б. активных веществ,белки стресса, антиоксиданты 7. Деформация и утрата подиев может быть обусловлена….Дефект нефрина 8... [читать дальше]