Публикации: География страница - 1912

Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях

Особливість обробітку ґрунту на зрошуваних землях полягає у виконанні спеціальних заходів відносно підготовки його до поливу, післяполивного розпушування міжрядь у посівах просапних культур, внесення добрив і гербіцидів з поливною водою. Одне з головних завдань... [читать дальше]

Америка

Географічне положення. Північна Америка, як і Південна, знаходиться у Західній півкулі. Розмірами території - 24,2 млн.км2 (з островами) - вона поступається тільки Євразії та Африці. Північна Америка лежить в арктичному, субарктичному, північному помірному й субтропічному... [читать дальше]

Природні умови і ресурси

Надра США багаті на, здебільшого, зручні для експлуатації та вигідно розташовані родовища корисних копалин. За багатством мінеральних ресурсів (понад 100 видів) США посідають одне з провідних місць у світі. У надрах США залягають паливно-енергетичні, рудні та нерудні... [читать дальше]

Районування території україни за небезпекою проявлення ерозійних процесів

На території України виділяють три великі ґрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп і Степ, які характеризуються специфічними комплексами кліматичних, геоморфологічних і ґрунтових факторів, сприятливих для вирощування певного набору культур. За цими показниками в... [читать дальше]

Поглиблення орного шару на різних типах ґрунтів

Поглиблення орного шару дерново-підзолистих ґрунтів. Дані ґрунти, як правило, мають низький вміст гумусу, неглибокий дерновий орний шар, під яким залягають підорні горизонти (підзолистий чи перехідний від підзолистого до ілювіального) з незадовільними фізичними... [читать дальше]

КРАЇНИ АФРИКИ

Регіон складається з семи арабських країн, які об'єднуються в один регіон не лише на основі географічної близькості. їх поєднує спільна історія та значною мірою єдина етнічна належність до арабського світу. Важливою рисою є також ісламське підґрунтя у виділенні цього... [читать дальше]

АТМОСФЕРА

Атмосфера (від грец. atmos - повітря і сфера - куля) Землі - повітряна оболонка, що оточує Землю і обертається разом з нею під дією сили тяжіння. Маса атмосфери становить 5,15 ∙ 1015 т (майже 0,000001 частка маси Землі). Нижньою межею атмосфери є поверхня Землі; верхня - на висоті 2000-3000... [читать дальше]

Розвиток та сучасний стан наукових основ обробітку ґрунту

Землеробство зародилося багато тисяч років через те і почалося з того часу, коли первісна людина усвідомила необхідність готувати ґрунт для посіву насіння культурних рослин. Протягом багатьох поколінь обробіток ґрунту здійснювався виключно за допомогою важкої ручної... [читать дальше]

ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Споживання найбільшої частини природних ресурсів припадає у наш час на промисловість. їхня вартість (у через те числі вартість палива й електроенергії) у сумарних витратах на виробництво промислової продукції становить близько 75 %. Оскільки запаси окремих видів... [читать дальше]