Публикации: География страница - 1911

КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

Клімат впливає на рельєф, зволожуючи й розмиваючи схили, поверхневій підземні води, ріст рослинності, поведінку тварин. Від нього значною мірою залежать умови проживання, господарської діяльності й відпочинку людей. Через те необхідно пізнавати особливості клімату... [читать дальше]

Лісові ресурси

На планеті зайнято лісами до 4 млрд га земель (до 30 % суші). Найбільша площа лісів-в Азії і Південній Америці, найменша - в Австралії. Лісистість, тобто відношення л icon о критої площі до загальної площі, найвища в Південній Америці. За запасами деревини на першому місці Азія... [читать дальше]

Клімат

Австралія - найсухіший материк на Землі, три чверті його території мають недостатнє зволоження. Австралія майже посередині перетинається південним тропіком, через те на її території домінує область високого тиску, а переважаючими вітрами є південно-східні пасати та... [читать дальше]

Місцеві вітри

Під місцевими вітрами розуміють вітри, характерні для певних географічних районів. Такими є, наприклад, бризи, бора, фени, гірсько-долинні вітри і деякі інші. Вони можуть бути проявом місцевих циркуляцій повітря чи локальних змін течій загальної циркуляції атмосфери під... [читать дальше]

Визначення засміченості органічних добрив життєздатним насінням бур'янів

Для аналізу відбирають середній зразок масою 1 кг від партії добрива, що не перевищує 1000 т для підстилкового гною чи 5000 т для безпідстилкового рідкого гною чи гноївки. Відбір такого зразка слід робити не менше, ніж з 20-ти виїмок пошарово: в шарі 0-10 см, всередині товщі сховища... [читать дальше]

Хімічний і речовинний склад кори

Земна кора складається в основному з дев'яти елементів, на які припадає 99,79 % (табл. 1). Серед решти переважають титан, фосфор, марганець, фтор, сірка, стронцій, барій, вуглець, хлор, нікель. Через те, попри велику кількість можливих комбінацій хімічних елементів, число основних... [читать дальше]

БІОСФЕРА

Поняття -"біосфера" має широке і вузьке тлумачення. У широкому розумінні - це сфера життя, тобто оболонка Землі, населена живими організмами. Вона охоплює нижню частину атмосфери до висоти 25-30 км, усю гідросферу і верхню частину земної кори завглибшки до декількох... [читать дальше]

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За різними ознаками промисловість поділяють на видобувну й обробну, важку й легку, виробництво засобів виробництва (група "А") та виробництво предметів споживання (група "Б"). До видобувної промисловості належить група галузей, що займаються видобутком і заготівлею різних... [читать дальше]

Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони

Бризи - вітри з добовим періодом, які дмуть по берегах морів і великих озер. Денний бриз дме з моря (озера) на нагріте узбережжя, нічний - з охолодженого узбережжя на море (озеро). Вертикальна потужність бризового шару - декілька ста метрів, його розміщення вглиб берегової... [читать дальше]