Поделиться Поделиться

Загальні риси господарства

Особливістю національного господарського комплексу Франції є значна частка у ньому державного сектора. На державних підприємствах працює 25 % зайнятого населення. Державні монополії контролюють 25 % промислового виробництва. Велику роль у розвитку економіки країни відіграють іноземні монополії.

Франція - високорозвинута постіндустріальна країна з потужним агропромисловим комплексом. Однак у структурі ВНП питома вага, промислової продукції в декілька разів перевищує частку продукції аграрного сектора.

Промисловість

Характерною тенденцією розвитку промисловості Франції в останні роки є високі темпи розвитку галузей, що визначають НТП. Для цього країна має висококваліфіковані кадри, транспортні комунікації, нове технологічне устаткування. Значну роль відіграють галузі, що переробляють сільськогосподарську продукцію.

Оскільки власними енергоресурсами Франція забезпечує менше половини власних потреб, паливна промисловість орієнтується, в основному, на імпортну сировину. Частка видобутого кам'яного вугілля в енергобалансі країни становить приблизно 9 %. На нафтопереробних заводах переробляється близько 60 млн т сирої нафти. Нафта надходить із країн Перської затоки та Північної Африки, природний газ з Алжиру.

Особливо розвинута атомна електроенергетика, за рівнем розвитку якої Франція посідає друге місце у світі після США, а за часткою виробленої енергії на АЕС (понад 85 %) - перше місце у світі. Працюють атомні електростанції в основному на власному урані, видобуток якого становить близько 1,5 % світового.

Чорна металургія у Лотарингії, де розташовані старі заводи, перебуває у стані депресії. Зараз вона у країні майже повністю орієнтується на імпортну сировину та паливо, а через те підприємства даної галузі тяжіють до морських портів-та районів виробництва дешевої гідроелектроенергії. Країна має розвинуту кольорову металургію, особливо алюмінієву і свинцево-цинкову. Перша орієнтується на власну сировину - боксити (південь Франції). За виробництвом свинцю країна посідає п'яте місце у світі.

Машинобудування - провідна галузь промисловості країни. Франція славиться на світовому ринку як виробник конкурентоспроможної продукції, особливо тепловозів, електровозів та електронних виробів, побутових електроприладів. Особливо виділяється автомобілебудування. За виробництвом легкових автомобілів Франція посідає п'яте місце у світі. Країна є лідером у виготовленні надшвидкісних транспортних поїздів. За випуском телевізорів вона входить у першу десятку серед країн світу.

У Франції великого значення набула авіакосмічна промисловість. Країна третьою у світі запустила в космос власний штучний супутник Землі. Є власний космодром. Важлива галузь - суднобудування, яка останнім часом перебуває у стані депресії.

Більшість машинобудівних підприємств зосереджено у районі Великого Парижа, Ліоні, Марселі, промислових центрах півночі країни.

Високого ступеня розвитку досягла хімічна промисловість, особливо такі її галузі, як хімія органічного синтезу, основна хімія. Вони спеціалізуються на виробництві полімерів, синтетичних волокон, мінеральних добрив, гуми, пластмас, парфумерії, медикаментів, каустичної соди (п'яте місце у світі). Підприємства хімічної промисловості орієнтуються на сировину (Лотарингія, Ельзас), дешеву електроенергію; основна хімія зосереджується у центрах нафтопереробки.

Серед галузей легкої промисловості у Франції провідними є швейна і текстильна. За виробництвом тканин країна посідає третє місце в Європі. Підприємства текстильної промисловості розміщені в більшості великих і середніх міст країни.

Серед галузей харчової промисловості важливе значення має виноробна, яка зосереджена у Східних та Південно-Західному регіонах. Франція є найбільшим виробником в Європі вершкового масла, сира, м'яса.

Сільське господарство

Сільське господарство Франції за загальним обсягом виробництва сільськогосподарської продукції посідає перше місце серед європейських країн, а у світі поступається тільки США та Канаді. Більшу частку її виробляють дрібні господарства (до 20 га землі). Однак в умовах посилення конкуренції з боку країн ЄС завжди більшого значення набувають великі господарства, що користуються підтримкою держави.

У структурі сільського господарства переважає тваринництво. У землеробстві провідним є зернове господарство. Пшениця займає 1/4 орних земель, а її врожайність'сягає 60 ц з 1 га. Щорічний збір пшениці становить . близько 40 млн т (четверте місце у світі), а всіх зернових - 60 млн т. З інших культур важливе значення мають кукурудза, ячмінь. Головні райони вирощування пшениці - північний схід Франції, кукурудзи та пшениці - південний захід. Серед технічних культур у північній частині виділяється цукровий буряк, а у південній - соняшник. В окремих районах вирощують льон, рис, картоплю, хміль, тютюн, квіти, оливкові. Серед фруктових переважають яблуневі сади, особливо на північному заході. Франція має високий рівень розвитку виноградарства та овочівництва. За обсягами виробництва винограду вона поступається у світі тільки Італії.

Провідними галузями тваринництва Франції є скотарство м'ясо-молочно-го напрямку, свинарство і вівчарство. Зосереджене воно переважно у Західному та Центральному районах. Високим рівнем інтенсивності характеризується тваринництво Північного та Паризького районів. Рибальство є галуззю спеціалізації районів, що розмішуються уздовж атлантичного узбережжя.

Транспорт

Транспортний комплекс Франції є одним із найрозвинутіших в Європі. Залізничний транспорт посідає друге місце за вантажообігом, хоча його значення останнім часом зменшується. Протяжність залізничних колій - понад ЗО тис. км, половина з них електрифікована. 4

Провідну роль відіграє автомобільний транспорт, котрий здійснює перевезення більшої частини пасажирів та вантажів. Країна забезпечена густою мережею автомобільних шляхів високої якості.' їхня протяжність найдовша в Європі - близько 900 тис. км.

У країні є багато трубопроводів, які простягаються від морських портів до Парижа і Страсбурга. Водні шляхи Франції мають протяжність майже 7 тис. км.

Морський транспорт відіграє провідну роль у зовнішній торгівлі Франції, є важливим у каботажних перевезеннях.

Авіаційний транспорт щорічно перевозить понад ЗО млн пасажирів. Найбільшим центром авіаперевезень є Париж.

Зовнішньоекономічні зв'язки

Однією з найважливіших форм економічних зв'язків Франції із зарубіжними країнами є вивіз капіталу, котрий помітно перевищує іноземні вкладення капіталів (США, країни ЄС). За рівнем зовнішнього товарообігу Франція теж є одним зі світових лідерів.

В експорті країни переважає готова продукція промисловості та сільського господарства, а саме: устаткування, автомобілі, хімічні вироби, споживчі товари. За експортом продукції хімічної промисловості Франція посідає третє місце у світі, а зернових культур - друге, поступаючись лише США.

В імпорті переважає промислова сировина, устаткування для різних галузей, автомобілі, паливно-енергетичні ресурси.

Приблизно 2/3 зовнішньої торгівлі Франції припадає на країни Європейського Союзу. Значні надходження держава має від міжнародного туризму, а також транспортних та інших послуг.

← Предыдущая страница | Следующая страница →