Поделиться Поделиться

БІОСФЕРА

Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі

Поняття -"біосфера" має широке і вузьке тлумачення. У широкому розумінні - це сфера життя, тобто оболонка Землі, населена живими організмами. Вона охоплює нижню частину атмосфери до висоти 25-30 км, усю гідросферу і верхню частину земної кори завглибшки до декількох кілометрів, де зустрічаються також анаеробні бактерії.

У вузькому розумінні, яке частіше використовується у географії, - це сукупність живих організмів, що живуть у географічній оболонці. До біосфери планети відносять рослини, тварини, гриби, мікроорганізми і людина.

Вважають, що життя на Землі зародилося понад 3 млрд років через те в мілководних водоймах в умовах теплого і вологого клімату (у Південній Африці виявлені синьо-зелені водорості віком 3,5-3,8 млрд років). З мілководь життя поширилося на океан, а потім і на суходіл. Упродовж геологічної історії зростала кількість видів живих організмів, ускладнювалася їхня організація, зростала біомаса. Окремі їх види збереглися з архею

до наших днів. За всю історію розвитку біосфери існувало приблизно 500 мли різних видів живих організмів. У теперішній час на Землі налічуєтеся близько 2 млн видів (тварин - 1,5 мли, рослин - близько 500 тис. видів, окрім того'в біології виділяють також два царства - дроб'янки - 100 тис. видів та гриби - 4,5 тис видів).

Здатність пристосовуватися до найрізноманітніших умов середовища, а також висока потенційна можливість до розмноження сприяли значному поширенню живих організмів на Землі.

Органічний світ океану

У Світовому океані поширення живих організмів визначається температурою вод, вмістом у них розчинених газів, що поглинаються з атмосфери, і також наявністю живильних для організмів речовин. В океані живе близько 160 тис. видів тварин і понад 10 тис. видів водоростей.

За умовами та способом життя морські організми об'єднують у три групи: 1) планктон - пасивні одноклітинні водорості, що переміщуються з водою (фітопланктон) і одноклітинні тварини, рачки, медузи (зоопланктон); 2) нектон - тварини (риби, китоподібні, черепахи, головоногі молюски та ін.),- що активно переміщуються у товщі води; 3) бентос - організми, що живуть на дні (бурі й червоні водорості, молюски, ракоподібні, морські зірки та ін.).

Рослинні організми найбільше сконцентровані у поверхневому шарі вод океану завглибшки до 400 м. Це зумовлено перш за завжди тим, що на такі глибини проникає світло, а таким чином є можливим процес фотосинтезу. Тварини поширені в усіх шарах вод океану. Найбільше їх спостерігається у поверхневих шарах, де створюється первинна рослинна біомаса.

Розподіл життя в поверхневому шарі води Світового океану мав чітко виражений зональний

характер. Найбільшою біомасою та продуктивністю живих організмів виділяються помірні широти.

У тропічних широтах біомаса живих організмів є найменшою, оскільки вода біля поверхні має підвищену солоність, а через високу температуру містить кисню у 2 рази менше, ніж у помірних широтах.

В екваторіальних широтах у районах зустрічі пасатних течій і міжпасатних протитечій відбувається перемішування води, через те район є багатим на живильні речовини і кисень. Менша солоність, висока температура вод упродовж року, поряд із зазначеними сприятливими умовами, створюють умови для великого різноманіття видового складу органічного світу.

В арктичних (антарктичних) широтах через суворість умов органічний світ океану характеризується малою різноманітністю видового складу, проте порівняно великою біомасою завдяки високому вмісту кисню у воді.

Похожие статьи