Рубрика: Финансы страница - 9578

Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат.

Для такого аналізу використовують дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку. Аналізують кожний виріб з метою порівняння його ринкової ціни із собівартістю для подальшого виявлення резервів зниження витрат за різними статтями. За калькуляційними статтями аналізують також собівартість по підприємству в цілому для того, щоб оцінити відхилення фактичних витрат від запланованих і визначити вплив цих відхилень на загальну зміну собівартості реалізованої продукції. За «найвп... [читать полностью]


Місце і роль кредитних операцій у банківській діяльності.

Місце і роль кредитних операцій у банківській діяльності. Надання кредитів є основною економічною функцією комерційних банків, яка здійснюється для фінансування споживчих та інвестиційних цілей підприємств, фірм, фізичних осіб та державних організацій. Від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, багато в чому залежить економічний стан регі­онів, що ними обслуговуються, оскільки банківські кредити сприяють появі нових підприємств, збільшенню кількості робо­чих місць, будівни... [читать полностью]


Популярные публикации

Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы