Публикации: Финансы страница - 11492

Політика обов'язкових резервів

Політика обов'язкових резервів є в багатьох країнах світу і застосовується з метою забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання. Необхідність проведення такої політики полягає у через те, що поміж розміром резервів і банківськими операціями... [читать дальше]

Висновки

Група Всесвітнього банку є міждержавною інвестиційною групою, до складу якої входять п'ять автономних фінансових організацій - Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороння... [читать дальше]

Регіональні міжнародні фінансові організації

Виникнення регіональних МФО зумовлено посиленням ролі країн, що розвиваються, у світовій економіці, а також специфічними потребами регіонального розвитку. Вони є регіональними багатосторонніми банками розвитку, що сприяють економічному розвиткові країн шляхом надання... [читать дальше]

Небанківські фінансові інститути в системі формування конкурентного середовища на фінансовому ринку

Розвиток фінансового сектора, підприємництва та конкурентного середовища в Україні зумовлює перебудову всіх складових фінансового ринку. При цьому нового значення набуває діяльність небанківських фінансових інститутів, які задовольняють потреби економічних... [читать дальше]

Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні

За даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, станом на 30 вересня 2009 р. в Україні було зареєстровано 968 ICI за всіма типами фондів. Із загальної кількості фондів 81,5 % становили пайові інвестиційні фонди. За винятком того, 730 з них (75,4 % усіх... [читать дальше]

Лізинг і лізингові платежі

Поряд з орендою у світовій практиці значного поширення набули лізингові операції. Вони почали використовуватися в США з 1952 р., коли було засновано першу лізингову компанію (US Lizing Corporation). У 1960-х pp. лізингові операції почали впроваджуватися і в Європі. За сучасних умов лізинг... [читать дальше]

Утримання центрального апарату та територіальних органів фондів

Чинний механізм казначейського обслуговування коштів Фондів не вимагає надання ними кошторисів на власне утримання до органів казначейства, адже вони не утримуються за рахунок бюджетних коштів і відповідальність за використання коштів несуть самі фонди. Згідно до... [читать дальше]

Рахунок поточних операцій

Розглянемо головні види поточних операцій докладніше. Енергоносії - відображаються окремим кодом. Товари для перероблення - це товари, які перетинають кордон з метою їх подальшого перероблення, після чого вони повертаються до країни - власника товару. Перероблення... [читать дальше]

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ

Міжнародна фінансова корпорація (The International Finance Corporation - IFC) була заснована у 1956 p. для сприяння розвиткові приватного підприємництва в країнах, що розвиваються. За станом на червень 2000 р. налічувалося 174 країни-члени МФК. Акціонерний капітал МФК формується шляхом підписки... [читать дальше]