Публикации: Финансы страница - 11491

Функції та роль кредиту

Сутність кредиту як і будь-якого економічного явища реалізується в його функціях. Поняття функції стосується кредиту взагалі, а не якогось окремого його виду, чи окремої форми. Функції кредиту сприяють його консолідації як цілкового явища й виокремленню його з інших... [читать дальше]

Податкова система Іспанії

Податкова система Іспанії триступінчаста. Корпорації та населення платять федеральні, регіональні та місцеві податки. У 1994 р. в Іспанії була проведена часткова податкова реформа з метою зміцнення фінансової бази регіонів. Деякі федеральні податки були передані у... [читать дальше]

Навчальний тренінг

Запитання та завдання для самоконтролю 1. Визначте поняття "лізинг". Охарактеризуйте особливості історичного розвитку лізингових відносин. 2. Які історичні події зумовили стрімкий розвиток лізингового бізнесу? 3. Назвіть та охарактеризуйте суб'єктів лізингу. 4. У... [читать дальше]

Грошова політика України у світлі монетаризму

Як свідчить практика розвинених країн, продумана економічна політика держави, побудована на теоретичних засадах монетаризму, здатна позитивно вплинути на головні макроекономі- чні показники суспільного виробництва. Даний висновок особливо важливий для України з її... [читать дальше]

Міжнародно-правове регулювання фінансового ринку

Міжнародно-правове регулювання фінансового ринку здійснюється двома способами: 1) у межах окремих міжнародних договорів; 2) у межах міжнародних організацій. У першому випадку дві чи кілька держав домовляються про режим допуску й обігу цінних паперів на своїх територіях... [читать дальше]

Стан і перспективи оподаткування недержавних пенсійних фондів

Основу недержавної (накопичувальної) системи пенсійного забезпечення становлять недержавні пенсійні фонди (далі - НПФ). Як окремий суб'єкт оподаткування НПФ з'явилися з ухваленням Федерального закону "Про недержавні пенсійні фонди" від 7 травня 1998 р. № 57-ФЗ. Тоді ж... [читать дальше]

Рух грошових потоків у сфері міжнародних фінансів

У сфері міжнародних фінансів складна система руху грошових потоків реалізується через грошовий ринок як механізм відносин поміж юридичними особами (фірмами, підприємствами), яким необхідні кошти для свого розвитку, з одного боку, і організаціями та громадянами... [читать дальше]

Суб'єкти і об'єкти фінансового управління на підприємстві

Як система управління фінансовий менеджмент передбачає наявність суб'єкта і об'єкта управління. Як суб'єкти управління на підприємстві можуть виступати посадові особи фінансової служби чи працівники, в компетенцію яких входить управління організацією грошового... [читать дальше]

Центральний банк

Центральний банк – це емісійний, розрахунковий і касовий центр, що здійснює нагляд за всією кредитною системою і використовується як найважливіший інструмент кредитно-грошової політики держави. У ринковій економіці він не націлений на комерційну діяльність і отримання... [читать дальше]