Поделиться Поделиться

Структура плану рахунків

Структура плану рахунків базується на класифікації рахунків за економічним змістом операцій з бюджетними коштами та враховує особливості організації бюджетного процесу. Така деталізація рахунків здійснюється з метою отримання необхідної інформації про виконання бюджетів на всіх його стадіях, а також проведення дієвого контролю за цим процесом.

Згідно до цього План рахунків охоплює 9 класів і розділяється на три логічні частини: балансові рахунки, бюджетні рахунки (рахунки доходів і видатків бюджету), меморандні і позабалансові рахунки, кожна з яких включає декілька класів (рис. 14.3).

I. Балансові рахунки:

- Клас перший. Активи.

- Клас другий. Зобов'язання.

- Клас третій. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів. - Клас четвертий. Розрахунки.

II. Рахунки доходів та видатків бюджету (бюджетні рахунки):

- Клас п'ятий. Результат виконання бюджету. - Клас шостий. Доходи бюджету. - Клас сьомий. Видатки бюджету.

III. Меморандні і позабалансові рахунки: - Клас восьмий. Управлінський облік.

- Клас дев'ятий. Позабалансовий облік.

Рис. 14.3. Структура плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів

Перший клас Плану рахунків включає єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби в Національному банку України, кореспондентські рахунки Казначейства України в інших банках, розміщені депозити, цінні папери, надані бюджетні кредити та позички, інші активи (кошти в дорозі та заблоковані на рахунках), субрахунки єдиного казначейського рахунка - рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства та інші. Всі рахунки першого класу активні.

Другий клас включає зобов'язання, які виникають в процесі виконання бюджетів, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів, за отриманими кредитами та депозитами, за іншими зобов'язаннями. Всі рахунки другого класу пасивні.

Третій клас включає операції з надходженнями державного та місцевих бюджетів; надходженнями, які підлягають розподілу поміж рівнями бюджетів і фондами; коштами тимчасово віднесеними на доходи бюджету; коштами на рахунках розпорядників бюджетних коштів. Рахунки третього класу пасивні.

У четвертому класі відображаються розрахунки, які виникають поміж бюджетами в процесі їх виконання, розрахунки за векселями, позики і депозити, позицію Казначейства відносно іноземної валюти та балансуючі рахунки. Всі рахунки четвертого класу активно-пасивні.

П'ятий клас визначає результат виконання державного та місцевих бюджетів. Він включає результат виконання загального та спеціального фондів бюджетів. Рахунки п'ятого класу активно-пасивні.

Шостий клас включає доходи державного та місцевих бюджетів, доходи, які підлягають розподілу; кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів. Всі рахунки шостого класу пасивні, за винятком рахунку 6911 "Контррахунок за операціями по доходах бюджетів", котрий є контрпасивним.

Сьомий клас включає видатки державного та місцевого бюджетів. Всі рахунки сьомого класу активні за винятком таких рахунків: 713 групи "Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення", 723 групи "Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення", які є активно-пасивні, та 7911 "Контррахунок за видатковими операціями", котрий є контрактивний, і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення", котрий є активно-пасивним.

Восьмий клас Плану рахунків включає меморандні рахунки, які є елементом управлінського обліку і не відображаються в балансі про виконання бюджету. Даний клас включає: асигнування та кошти передані та отримані органами казначейства в процесі виконання бюджетів; розрахунки за коштами бюджетів отримані та передані; кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, які обслуговуються органами казначейства; операції з фінансування. Рахунки 81 частини "Кошти отримані" пасивні, рахунки 82, 83, 85 розділів - активні, рахунки 86 і 87 розділів активні і пасивні, а рахунки 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами" - контрактивний і рахунок 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами" - контрпасивний.

У дев'ятому класі Плану рахунків відображаються позабалансові статті. Даний клас включає: планові показники за доходами та видатками бюджетів; інші планові показники; кошторисні призначення; асигнування; зобов'язання розпорядників бюджетних коштів; розрахункові документи, не оплачені у встановлений термін; зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами, емітованими державою тощо. Залежно від призначення рахунки 90, 91, 92, 94, 95, 97 розділів - пасивні; рахунки 93 та 98 розділів - активні. Рахунки: 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" - контрактивний та 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" - контрпасивний.

← Предыдущая страница | Следующая страница →